DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • Народно-побутова антропонімія та її особливості (на матеріалі прізвиськ сіл Вінницького району Вінницької області): дипломна робота 

  Педан, Анастасія; Педан, Анастасия; Pedan, Anastasiia (2018)
  Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (76 джерел) та додатків. Проаналізовано 529 релевантних одиниць. У вступі обґрунтовано актуальність та практичну цінність ...
 • Семантика кольорономенів у сучасній поезії: динломна робота 

  Мельник, Карина; Мельник, Карина; Melnik, K. (2018)
  Дипломна робота присвячена аналізу теоретичних засад та особливостей функціонування лексем на позначення кольору у поетичній мові. У першому розділі розкрито сутність поняття кольорономен i семантичний обсяг основних ...
 • Методичні особливості вивчення площ фігур в курсі планіметрії основної школи 

  Волошина, Дар’я; Волошина, Дарья; Voloshyna, Daria; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У даній статті розглянута методика вивчення площ фігур в курсі планіметрії середньої школи. Описані методичні особливості вивчення геометричних величин та шляхи коригування типових помилок учнів. Проведено ...
 • Методичні особливості застосування методу проектів у навчанні математики 

  Бикова, Юлія; Быкова, Юлия; Bykova, Yuliia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Для створення умов всебічного розвитку особистості, сучасний вчитель повинен не лише сформувати в учнів системні знання, а й навчити застосовувати засвоєні знання і вміння в практичній діяльності та ...
 • Модифікація одного методу чисельного інтегрування 

  Яровенко, Анатолій; Яровенко, Анатолий; Yarovenko, Anatolii; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Мазур, Максим; Mazur, Maksym; Люлько, Юрій; Люлько, Юрий; Liulko, Yurii (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В роботі представлено модифікацію класичного методу Ромберга чисельного інтегрування з підвищеною та наперед заданою точністю. Для програмної реалізації алгоритму методу розроблено кросплатформний застосунок в середовищі ...

Просмотреть больше