Recent Submissions

 • Електротехніка 

  Матвійчук, А. Я.; Матвейчук, А. Я.; Matviichuk, A. Ya.; Стінянський, В. Л.; Стынянский, В. Л.; Stinianskyi, V. L. (ВДПУ, Вінниця, 2017)
  В начальному посібнику наведені лекції та методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт,що відповідають навчальній програмі з курсу «Загальна електротехніка». Окремі лабораторні заняття з розділів «Електричні ...
 • Застосування лінійної алгебри : навчальний посібник 

  Рокіцький, Іван Олександрович; Панасенко, Олексій Борисович; Рокицкий, И. А.; Панасенко, А.Б.; Rokitskyi, I. O.; Panasenko, O. B. (Вінниця :Вид. Главацька Р.В., 2012)
  Навчальний посібник містить різноманітні застосування лінійної алгебри, які мало відображені у вітчизняній спеціальній літературі з цієї дисципліни. У першому розділі посібника описано застосування систем лінійних рівнянь ...
 • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2015 р. 

  Міністерство освіти і науки України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського; Пловдівський університет «Паісій Хілєндарський»; Kaye Academic College of Education (Israel) (Вінниця : Планер, 2015)
  До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Росії, Білорусі, Ізраїля та Болгаріі в межах наукового співробітництва. Матеріали збірника ...
 • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2012 р. 

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Донецький національний університет; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Московський міський педагогічний університет; Шуменський педагогічний університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Вінниця : ВДПУ, 2012)
  До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Росії, Білорусі та Болгаріі в межах наукового співробітництва. Матеріали збірника адресовані ...
 • Лекції з лінійної алгебри : електронний навчальний посібник 

  Панасенко, Олексій Борисович; Панасенко, Алексей Борисович; Panasenko, Olexii B. (Вінниця, 2015)
  Навчальний посiбник охоплює теоретичний матерiал з лiнiйної алгебри за програмами пiдготовки бакалаврiв математики фiзико-математичних факультетiв педагогiчних унiверситетiв. Виклад традицiйного матерiалу з лiнiйної алгебри ...
 • Фрактальні властивості одного класу однопараметричних неперервних недиференційовних функцій 

  Панасенко, Олексій Борисович; Панасенко, А.Б.; Panasenko, O.B. (К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006)
  Розглянуто клас однопараметричних неперервних функцій, кожна з яких задається як гранична функція деякої функціональної послідовності. Досліджено умови ніде не диференційовності функцій з цього класу, а також деякі ...
 • Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Геометрія : навчально-методичний посібник 

  Ясінський, В’ячеслав Андрійович; Панасенко Олексій Борисович; Ясинский, В.А.; Панасенко, А.Б.; Yasinskyi, V.A.; Panasenko, O.B. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014)
  В посібнику описано деякі методи розв'язування геометричних задач олімпіадного характеру та наведено добірку задач республіканських і Міжнародних математичних олімпіад, що проводились у 2012 та 2013 роках. Усі запропоновані ...
 • Лекції з лінійної алгебри : навчальний посібник 

  Панасенко, Олексій Борисович; Панасенко, Алексей Борисович; Panasenko, Olexii B. (Вінниця : ТОВ «Нілад-ЛТД», 2015)
  Навчальний посiбник охоплює теоретичний матерiал з лiнiйної алгебри за програмами пiдготовки бакалаврiв математики фiзико-математичних факультетiв педагогiчних унiверситетiв. Виклад традицiйного матерiалу з лiнiйної алгебри ...
 • Самостійна робота майбутніх учителів математики: використання засобів мультимедіа : монографія 

  Гуревич, Р. С.; Gurevych, R. S.; Коношевський, О. Л.; Konoshevskyi, O. L. (Вінниця : ТОВ «Планер», 2010)
  У монографії розкрито теоретичні основи індивідуалізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі застосування нових інформаційних технологій. Аналізуються засоби мультимедіа ...