Recent Submissions

 • Птахи Вінниччини 

  Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Відуецький, А. В.; Видуетский, А. В.; Viduetsky, A. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Визначник охоплює 240 видів птахів, які нині реєструються, або були виявлені на території Вінницької області в минулому. Кожен із видів проілюстрований фотографіями, які демонструють характер оперення птахів у різні сезони ...
 • Картографія з основами топографії 

  Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця : ВДПУ, 2014)
  Розкриває важливі питання розвитку картографічної науки, відображає карту як модель дійсності й джерело інформації про неї; математичне обґрунтування побудови карти, формування картографічного зображення; поняття про ...
 • Екологія людини 

  Хаєцький, Г. С.; Хаецкий, Г. С.; Khaietskyi, H. S. (Вінниця: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014)
  У курсі лекцій висвітлюється сутність екології людини як науки, викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Визначені нові підходи боротьби з хворобами ...
 • Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників 

  Холковська, Т. Ю.; Холковская, Т. Ю.; Kholkovska, T. (Вінниця, 2013)
  У статті подано інформацію про краєзнавчі дослідження XIX століття, що стосувались характеристики замків та палацових комплексів Поділля. Проаналізовано вклад польських вчених у розвиток географічної науки Подільського регіону.
 • Суспільна географія Вінницької області 

  Бірюкова, Н. В.; Бирюкова, Н. В.; Biriukova, N. V.; Лисак, А. Р.; Lysak, A. R. (Вінниця, 2015)
  У навчальному посібнику представлені дослідження регіональних особливостей господарського комплексу та населення Вінницької області на прикладі Гайсинського, Бершадського, Жмеринського, Немирівського, Муровано-Куриловецького, ...
 • Економічна і соціальна географія країн світу (Європа) 

  Чернова, Г. В.; Chernova, H. V. (Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015)
  Навчальний посібник присвячений системному аналізу, за типовою географічною схемою, економічного, демографічного, політичного життя країн Європейського регіону, їх суспільно-географічного положення, природних умов та ...
 • Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність та жирнокислотний склад насіння льону олійного 

  Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Кур'ята, В. Г.; Курьята, В. Г.; Kuryata, V. G (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У монографії узагальнено літературні й експериментальні дані щодо впливу регуляторів росту і розвитку рослин на процеси морфогенезу та продуктивність льону олійного. Розглянуто питання впливу різних за напрямком дії ...
 • Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи 

  Баюрко, Наталія Василівна; Баюрко, Н. В.; Baiurko, N. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
  У роботі проаналізовано теоретичні засади досліджуваної проблеми, розкрито сутність екологічної компетентності, «готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи», визначено ...
 • Аналіз розвитку туристично-рекреаційної діяльності на Поділлі 

  Швець, О. О.; Shvets, O. O. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  На основі аналізу літературних джерел у статті коротко охарактеризовано фізико-географічне та соціально економічне положення Подільського рекреаційного регіону, та перспективи його розвитку. Стисло ...
 • Почвы Подолья в условиях потепления климата: вопросы тактики 

  Дедов, А. В.; Дєдов, А. В.; Dedov, A. V. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Освещено современное и прогнозированное потепление климата в Украине и его неблагоприятное влияние на почвы. Предложен альтернативный тактический прием повышения их устойчивости к новым условиям, ...
 • Висотна диференціація та шляхи оптимізації антропогенних типів місцевостей Вінницької області 

  Unknown author (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянуто особливості формування антропогенних типів місцевостей на тери- торії Вінницької області та їх співвідношення з натуральними. Схарактеризовано структуру антропогенних типів місцевостей, ...
 • Регуляція донорно - акцепторних відносин у рослин в системі «депо асимілятів – ріст» у процесі проростання 

  Попроцька, Ірина Володимирівна; Poprotska, I. V.; Попроцкая, И.В. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Монографія присвячена вивченню фізіологічних і біохімічних реакцій рослин в гетеротрофну фазу розвитку проростків за умов різного напруження донорно-акцепторних відносин під впливом комплексної дії світла, гібереліну і ...
 • Классификация и оптимизация дорожных ландш 

  Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, G. I. (United Arab Emirates, Ajman, 2017)
  Розглядається проблема класифікації і оптимізація дорожніх ландшафтів в одному із регіонів України – Поділля. У структурі дорожніх ландшафтів цього регіону видатні наступні типи: заплава, тераса, нахил, нахиленні і водні ...
 • Сучасні напрями досліджень антропогенних ландшафтів в Україні 

  Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, H. I.; Стефанков, Л. І.; Стефанков, Л. И.; Stefankov, L. I. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянуто основні напрямки сучасних досліджень антропогенних ландшафтів в Україні, серед яких: дослідження парадінаміческіх і парагенетических взаємозв'язків між окремими класами антропогенних ландшафтів, процесів взаємодії ...
 • Освіта та професійна підготовка молоді як стратегія виходу з економічної кризи 

  Сомик, О. М.; Somyk, O. M (Вінниця: ДонНУ, 2017)
  Проаналізовані окремі підходи до вирішення проблеми економічної кризи. Розглянуто бачення різних вчених, що до вирішення проблеми економічної кризи, як зарубіжних економістів, так і сучасних українських науковців. На основі ...
 • Класифікація грунтових доріг 

  Вальчук-Оркуша, О. М.; Вальчук-Оркуша, О. Н.; Val’chuk-Orkusha, O. M. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянута проблема класифікації ґрунтових доріг в залежності від їх приналежності до певних класів антропогенних ландшафтів. Особливо виділені і дана характеристика сільських польових і лісових доріг, запропонована ...
 • Категории сакрального ландшафта 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
  Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
 • Основи етнокультурного ландшафтознавства 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015)
  У посібнику проаналізовано об’єкт та предмет етнокультурного ландшафтознавства; особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок та сіл Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано ...
 • Етнокультурні ландшафти:регіональні структури і природокористування 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : TOB «Вінницька міська друкарня», 2013)
  У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів, їх регіональні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони етнокультурних ...
 • Етнокультурні ландшафти містечок Поділля 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця : ПП «О. Власюк», 2011)
  У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони ...

View more