Recent Submissions

 • Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи 

  Баюрко, Наталія Василівна; Баюрко, Н. В.; Baiurko, N. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
  У роботі проаналізовано теоретичні засади досліджуваної проблеми, розкрито сутність екологічної компетентності, «готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи», визначено ...
 • Аналіз розвитку туристично-рекреаційної діяльності на Поділлі 

  Швець, О. О.; Shvets, O. O. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  На основі аналізу літературних джерел у статті коротко охарактеризовано фізико-географічне та соціально економічне положення Подільського рекреаційного регіону, та перспективи його розвитку. Стисло ...
 • Почвы Подолья в условиях потепления климата: вопросы тактики 

  Дедов, А. В.; Дєдов, А. В.; Dedov, A. V. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Освещено современное и прогнозированное потепление климата в Украине и его неблагоприятное влияние на почвы. Предложен альтернативный тактический прием повышения их устойчивости к новым условиям, ...
 • Висотна диференціація та шляхи оптимізації антропогенних типів місцевостей Вінницької області 

  Unknown author (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянуто особливості формування антропогенних типів місцевостей на тери- торії Вінницької області та їх співвідношення з натуральними. Схарактеризовано структуру антропогенних типів місцевостей, ...
 • Регуляція донорно - акцепторних відносин у рослин в системі «депо асимілятів – ріст» у процесі проростання 

  Попроцька, Ірина Володимирівна; Poprotska, I. V.; Попроцкая, И.В. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Монографія присвячена вивченню фізіологічних і біохімічних реакцій рослин в гетеротрофну фазу розвитку проростків за умов різного напруження донорно-акцепторних відносин під впливом комплексної дії світла, гібереліну і ...
 • Классификация и оптимизация дорожных ландш 

  Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, G. I. (United Arab Emirates, Ajman, 2017)
  Розглядається проблема класифікації і оптимізація дорожніх ландшафтів в одному із регіонів України – Поділля. У структурі дорожніх ландшафтів цього регіону видатні наступні типи: заплава, тераса, нахил, нахиленні і водні ...
 • Сучасні напрями досліджень антропогенних ландшафтів в Україні 

  Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, H. I.; Стефанков, Л. І.; Стефанков, Л. И.; Stefankov, L. I. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянуто основні напрямки сучасних досліджень антропогенних ландшафтів в Україні, серед яких: дослідження парадінаміческіх і парагенетических взаємозв'язків між окремими класами антропогенних ландшафтів, процесів взаємодії ...
 • Освіта та професійна підготовка молоді як стратегія виходу з економічної кризи 

  Сомик, О. М.; Somyk, O. M (Вінниця: ДонНУ, 2017)
  Проаналізовані окремі підходи до вирішення проблеми економічної кризи. Розглянуто бачення різних вчених, що до вирішення проблеми економічної кризи, як зарубіжних економістів, так і сучасних українських науковців. На основі ...
 • Класифікація грунтових доріг 

  Вальчук-Оркуша, О. М.; Вальчук-Оркуша, О. Н.; Val’chuk-Orkusha, O. M. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянута проблема класифікації ґрунтових доріг в залежності від їх приналежності до певних класів антропогенних ландшафтів. Особливо виділені і дана характеристика сільських польових і лісових доріг, запропонована ...
 • Категории сакрального ландшафта 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
  Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
 • Основи етнокультурного ландшафтознавства 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015)
  У посібнику проаналізовано об’єкт та предмет етнокультурного ландшафтознавства; особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок та сіл Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано ...
 • Етнокультурні ландшафти:регіональні структури і природокористування 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : TOB «Вінницька міська друкарня», 2013)
  У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів, їх регіональні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони етнокультурних ...
 • Етнокультурні ландшафти містечок Поділля 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. M. (Вінниця : ПП «О. Власюк», 2011)
  У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони ...
 • Лісові антропогенні ландшафти Поділля 

  Канський, В. С.; Канский, В. С.; Kanskyy, V. S. (Вінниця, 2015)
  Основними методичними підходами до пізнання лісових антропогенних ландшафтів є просторово-часовий аналіз умов і процесів функціонування сучасних лісових антропогенних ландшафтів Поділля. Досліджено проблеми типології та ...
 • Екотони-узлісся лісових антропогенних ландшафтів Поділля 

  Канський, В. С.; Канский, B. C.; Kanskyy V .S. (Вінниця, 2013)
  В статті зхарактеризовано сучасний стан екотонів-узлісь лісових антропогенних ландшафтів Поділля, виділено два основних їх типи: повнопрофільні та неповнопрофільні, розглянуто їх структуру, виділено і запропоновано рослинний ...
 • З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля 

  Квасневська, О.О.; Квасневская, Е. А.; Kvasnevska, E. A. (Вінниця, 2010)
  Розглянуто історію розвитку антропогенної топоніміки Поділля, проаналізовано історію дослідження топонімів упродовж тривалого часу, виділено історичні періоди формування антропогенної топоніміки Поділля.
 • Аналіз джерел забруднення сполуками важких металів продуктів харчування в Україні 

  Дабіжук, Т. М.; Дабижук, Т.М.; Dabizhuk, T. M.; Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denisik, G. I. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Розглянуто основні джерела забруднення сполуками важких металів продуктів харчування в Україні, виділено шляхи надходження важких металів в ґрунти та у продукти харчування у процесі переробки та зберігання, показана ...
 • Геологічні пам'ятки (геосайти1) нижнього палеозою Дністерського каньйону. Гораївське відслонення 

  Страшевська, Л. В.; Страшевськая, Л. В.; Strashevska, L. V. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Розкрито зв'язок між особливостями геологічної будови Дністерського каньйону і наявного там комплексу геологічних пам'яток (геосайтів) нижнього палеозою. Подано детальний геологічний опис однієї з найважливіших пам'яток ...
 • Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя 

  Лаврик, О. Д.; Лаврик, А. Д.; Lavryk, O. D. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Проаналізовано історію господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя. Хід історичних подій розділений на етапи відповідно до особливостей господарської діяльності та соціально-економічних проблем у країні.
 • Лучно-пасовищний ландшафт: поняття, етимологія та наукове визначення 

  Дєдов, О. О.; Дедов, А. А.; Dedov, А. А. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Наведені результати аналізу тлумачень, етимології та наукових визначень понять ,,лука”, ,,пасовище”, ,,ландшафт”; запропоноване розроблене наукове визначення поняття ,,лучно-пасовищний ландшафт”.

View more