Recent Submissions

 • Професійно орієнтоване навчання хімії учнів закладів професійно-технічної освіти кулінарного профілю: монографія 

  Блажко, Аліна Віталіївна (2019)
  У монографії висвітлено теоретичні та методичні засади професійно орієнтованого навчання хімії учнів закладів професійно-технічної освіти кулінарного профілю. Для науково-педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, ...
 • Вплив фолікуру на формування листкового апарату маку олійного 

  Суховій, Д. П.; Поливаний, С. В. (Sheffield. Science and education LTD, 2018)
  Обробка рослин маку фолікуром призводила до збільшення площі, кількості та маси листків.
 • Вплив синтетичних регуляторів росту на вміст азоту фосфору калію в маковому шроті 

  Батюк, М. В.; Гаджієва, О. В.; Поливаний, С. В. (Sheffield. Science and education, 2019)
  Використання інгібіторів росту призводило до збільшення вмісту азоту і фосфору та зменшення вмісту калію в шроті, застосування трептолему та суміші препаратів зумовлювало зростання вмісту калію і зменшення вмісту фосфору ...
 • Вплив хлормекватхлориду на морфометричні показники гірчиці білої 

  Суржик, О.П.; Поливаний, С. В. (Przemysl, Nauka i studia., 2019)
  Регуляція росту і розвитку рослин є однією із важливих проблем сучасної фізіології рослин. Вивчення ефектів, що пов’язані з фізіологічною функцією фітогормонів, забезпечило реальну можливість керування онтогенезом і ...
 • Вплив cинтетичних регуляторів росту на вміст та якість олії у насінні гірчиці білої 

  Новіцька, А. П.; Поливаний, С. В. (Sheffield. Science and education LTD, 2019)
  Використання регопланту покращило якісні характеристики гірчичної олії. Застосування регулятора росту призводило до збільшення вмісту олії в насінні.
 • Формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі використання дидактичних ігор 

  Лятамбур, А. М. (Вінниця : ВДПУ, 2020)
  На підставі аналізу наукових джерел здійснено дефінітивний аналіз базових понять дослідження, виокремлено структурні компоненти, критерії і показники сформованості екологічної компетентності учнів основної школи. Обґрунтовані ...
 • Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення біології людини 

  Мироненко, І. А. (Вінниця : ВДПУ, 2021)
  Здійснено теоретичний аналіз базових понять дослідження, виокремлено критерії і показники рівнів сформованості дослідницької компетентності учнів, з’ясовано потенційні можливості змісту навчальної програми та підручників ...
 • Інноваційні технології навчання : методичні рекомендації до лабораторних робіт 

  Левчук, Н. В. (Вінниця : ВДПУ, 2019)
  Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед українською системою освіти цілий ряд принципово нових проблем, обумовлених соціально-економічними, світоглядними і іншими чинниками. Одним з найперспективніших напрямків ...
 • Упровадження інноваційних технологій в процесі вивчення біології учнів 9-х класів 

  Телендій, О. С.; Козій, Л. О.; Ланчук-Назарова, А.-М. Р. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  В освітньому процесі традиційні технології навчання і до цих пір вважаються одними з найуживаніших. Результат такого навчання- це отримання певного теоретичного об’єму знань. Згідно традиційних технологій навчання можна ...
 • Вплив регуляторів росту на формування листкового апарату рослин фізалісу суничного 

  Мотреску, М. Д.; Рогач, Т. І. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  Під впливом хлормекватхлориду, тебуконазолу та гіберелової кислоти на рослинах фізалісу формувався більш потужний листковий апарат за рахунок збільшення кількості листків, їх площі або товщини листкової поверхні.
 • Вплив стимуляторів росту на проростання насіння пшениці 

  Мустаца М. О.; Ткачук О. О. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  За дії стимуляторів росту емістиму С та домінанту відбувалося збільшення енергії проростання насіння пшениці сорту Золотокоса. Обробка насіння пшениці сприяла кращому формуванню кореневої системи та надземної частини рослин.
 • Зміна морфогенезу в рослин баклажану за дії рістстимуляторів 

  Кушнір, В. І.; Рогач, Т. І. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  Найбільш ефективним регулятором росту у даному дослідженні виявився 6-бензиламінопурин. Рослини після його застосування інтенсивніше росли як у довжину, так і у ширину, що свідчить про стимуляцію поділу клітин апікальної ...
 • Особливості сорбційного очищення промислових стічних вод з використанням регенерованих сорбентів 

  Худоярова, О. С. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  Запропонована схема перероблення відходів (вторинної промислової сировини) окрім традиційного сорбційного очищення стічної води та можливого повторного її використання в замкнених виробничих циклах, очищення індустріальних ...
 • Формування продуктивності кормових бобів залежно від прийомів вирощування 

  Князюк, О. В.; Рекута, Т. С.; Кушнір, В. В. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Проведені дослідження показали, що формування врожаю зерна кормових бобів залежить від гідротермічних умов регіону та оптимальних строків сівби як прийому технології. Для умов центрального Лісостепу ефективним є вирощування ...
 • Показники біометрії та продуктивність сортів салату листкового 

  Князюк, О. В.; Волошин, С. М. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Анотація: При настанні технічної стиглості салату литкового біометричні показники та врожайність мали більшу величину у середньопізнього сорту Гранд. на період висаджування розсади найбільші біометричні показники (діаметр ...
 • Підготовка майбутніх учителів до екологічної освіти дітей молодшого шкільного віку в умовах євроінтеграції 

  Ткачук, Л. В.; Баюрко, Н. В. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Публікація актуалізує питання професійної підготовки майбутніх педагогів та висвітлює можливості імплементації кращої європейської практики екологічної освіти дітей молодшого шкільного віку. Зазначено, що участь у програмі ...
 • Екскурсія у природу як форма організації екологічної освіти і виховання учнів 

  Домбровська, Н. Ф.; Баюрко, Н. В. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  У статті висвітлено роль екскурсій у природу як способу організації екологічної освіти, спрямованої на формування екологічної свідомості та розвиток особистої відповідальності учнів за стан збереження довкілля. Ключовими ...
 • Склад герпетофауни заплави р. Постолова 

  Матвійчук, О. А.; Маковецька, О. В.; Глига, А. Д.; Бутківська, А. О.; Юрченко, Р. С. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Досліджений видовий склад та екологічні групи плазунів у типових біотопах заплави річки Постолова: на заплавних луках, на узліссі, у річищі. Встановлений охоронний статус, топічні зв’язки і сезонні особливості герпетофауни.
 • Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів біології як складова їхньої професійної підготовки 

  Баюрко, Н. В.; Baiurko, N. V. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2021)
  У статті висвітлено проблеми формування творчої особистості учителя біології у процесі професійної підготовки. Теоретично обґрунтовано розвиток творчої пізнавальної активності студентів у освітньому процесі, стимулювання ...
 • Зарубіжний досвід розвитку екстремального туризму та його впровадження в Україні 

  Денисик, Г.; Кізюн, А.; Воловик, В.; Атаман, Л.; Денисик, Б. (Чернівці, 2023)
  Розглянуто перспективні напрями розвитку туризму в зарубіжних країнах у структурі яких екстремальний туризм є одним із основних. Серед таких напрямів: темний і пригодницький туризм, туризм у нетрях, некерований і волонтерський ...

View more