Now showing items 1-20 of 1679

  • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
  • Being a bilingual in modern intercultural communication 

   Buchatskaya, S. M.; Бучацкая, С. М. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   The article investigates the effective functioning of a bilingual in the terms of intercultural communication. The analysis of psychological and psycholinguistic aspects of bilingualism as well as a number of rules and ...
  • Cайт «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю сам» в освітньому просторі студента вищого навчального закладу 

   Ковтонюк, М. М.; Kovtoniuk, M. M. (Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2017)
   В даній роботі проведено аналіз роботи сайту викладача www.kovtonyuk.inf.ua «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю сам» за останні 5 років; визначено основні шляхи його розвитку.
  • Cучасні комп'ютерні технології як засіб інтердисциплінарного навчання 

   Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   Розглянуті сучасні комп’ютерні технології, що можуть слугувати засобами інтердисциплінарного навчання у ВНЗ. Головна увага приділена геоінформаційним системам (ГІС), що є предметом розгляду географії та ...
  • Die Besonderheiten der Veranstaltung des Fremdsprachenunterrichts 

   Dobizha, N. V. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   This article addresses the problem of the teaching style and learning style interrelation during the lesson of foreign language. We suggest that there are several ways to solve the specified problem in order to respond to ...
  • Formation of professional competence of future specialists of preschool and primary education by means of a game 

   Pakhalchuk, N. O.; Пахальчук, Н. О.; Пахальчук, Н. А. (Умань : ФОП Жовтий, 2016)
  • Functions of legal culture of future lawyers 

   Zarichanskaya, N. V.; Зарічанська, Н. В.; Заричанская, Н. В. (Уфа, 2015)
   The article deals with the basic functions of legal culture of future lawyers. It’s has been proved that the interaction of legal culture with other forms of social consciousness should be considered as vertically - the ...
  • Functions of legal culture of future lawyers/ 

   Zarichanskiy, O. A; Заричанский, О. А.; Зарічанська, Н. В.; Заричанская, Н. В.; Zarichanskaya, N. V. (Уфа:РИЦ БашГУ, 2015)
   The article deals with the basic functions of legal culture of future law-yers. It’s has been proved that the interaction of legal culture with other forms of social consciousness should be considered as vertically - the ...
  • Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education 

   Kаplinski, V. V.; Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kielce: Holy Cross University, 2016)
   Стаття знайомить з ідеями щодо забезпечення якості освіти в педагогічних університетах
  • HOW TO PROVIDE EFFICIENCY OF SELF-EDUCAT 

   Kаplinskiy, V. V.; Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Glazunova, T.V.; Глазунова, Т. В. (Warszawa (Poland), 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions.
  • How to Provide Efficiency of Self-Education 

   Kaplinskyi, V. V.; Kaplinskіy, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Warszawa, Poland, 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions
  • Implementing of problem-based learning in the ESL classroom 

   Lysa, A.; Лиса, А. М.; Хмизенко, Д. О.; Khmyzenko, D.; Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. (2016)
   Дана стаття займається оглядом змісту проблемного навчання та основних шляхів його застосування у процесі вивчення англійської мови як другої. Проблемне навчання це індуктивний прийом навчання, що використовує реальну ...
  • Incorporating video content in the esl classroom: learning strategies and conceptual sidelines 

   Зарічна, О. В.; Зарична, Е. В.; Zarichna, O. V.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L.; Litvinova, A.; Літвінова, A. М.; Литвинова, А. М. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Стаття присвячена проблемі використання автентичних відеоресурсів, зокрема фільмів і трейлерів, у вивченні іноземної мови. Поєднання звукового і візуального образів, реальні ситуації спілкування, що мають відповідне мовне ...
  • Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym 

   Tarasenko, Halina; Тарасенко, Галина; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (2014)
   Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna ...
  • Modernization of learning and training process of female handball players at the age of 11 – 12 at the initial stage of training activities 

   Shuba, Lyudmila; Шуба, Людмила; Шуба, Людмила (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   The article is devoted to the search of new approaches that are aimed at the improvement of handball training system. The author analyzes contemporary methods and existing means of improving physical skills of female ...
  • Non-formal Environmental Education in Canada: the Role of Outdoor Educational Establishments 

   Pop, O. Yu.; Поп, Е. Ю.; Поп, О. Ю. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Training programs, operating in the centers offer students the opportunity to obtain environmental information, to make their own discoveries in a practical way and take a walk on the natural landscape. As a result such ...
  • Odrodzenie polskiej mniejszosci narodowej na Winniczyznie w okresie niepodległosci Ukrainy 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O.; Moskwiczowa, J.; Glinczewski, J.; Глінчевський, Ж.; Глинчевский, Ж. (Lublin, 2014)
   W artykule podjęto próbę pokazania znaczenia i roli mniejszości narodowych, w tym polskiego, w rozwoju kultury i edukacji na terenie Winnicy na Ukrainie. Przedstawiono główne kierunki aktywności polskich stowarzyszeń ...
  • Pedagogical conditions of activation of children’s motional activity 

   Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Суми : СумДПУ, 2016)
   The article deals with features of organization of children’s motional activity in the system of sport and recreational activities in kindergarten based on specified pedagogical conditions. In order to determine the levels ...
  • Pedagogical conditions of teachers’ training to formation of children’s aesthetic experience 

   Голюк, Оксана; Holiuk, Oksana; Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Ivanovo, 2017)
   In the article the problem of prospective primary school teachers’ training to formation of junior schoolchildren’s aesthetic experience is considered as a complicated and multiaspect process. In author’s opinion, ...
  • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

   Galuziak, Vasyl; Галузяк, В.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...