Now showing items 1-20 of 3645

  • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
  • Autonomy in Language Learning 

   Лісниченко, А. П.; Лесниченко, А. П.; Lisnychenko, A. (Uzbekistan,, 2018)
   In the article the lesson of Methodology on the topic “Autonomy in the classroom” is described; the activities of revealing the teacher and pupils’ functions in autonomous learning and autonomous learning elements are ...
  • Aктуальні проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів України 

   Данилюк, Валерій; Danyliuk, Valerii; Назарова, Інна; Nazarova, Inna (ТОВ «Планер», 2018)
   У статті проаналізовано ситуацію з формування професійно важливих якостей в студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання. Наведено результати досліджень, які свідчать про невідповідність психофізичних ...
  • Being a bilingual in modern intercultural communication 

   Buchatskaya, S. M.; Бучацкая, С. М. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   The article investigates the effective functioning of a bilingual in the terms of intercultural communication. The analysis of psychological and psycholinguistic aspects of bilingualism as well as a number of rules and ...
  • Brexit: причини та наслідки 

   Пащенко, О.; Pashchenko, O. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті розглядається проблема виходу Великобританії з Європейського союзу та аналізуються причини брексіту. Також вказуються наслідки брексіту як для самого Сполученого королівства, так і для Євросоюзу.
  • Case Method in Teaching Foreign Languages 

   Клос, Н.; Klos, N. (Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Богдана Хмельницького., 2014)
   Case study has a great deal of potential in the fields of second language acquisition theory and pedagogy. It allows us to go beyond the isolated and decontextualized issue of what is taught and learned, to questions of ...
  • Conceptual approaches to the formation of the basics of students’ aesthetic culture 

   Onofrichuk, L. M.; Онофрийчук, Л. Н.; Онофрійчук, Л. М.; Sidorova, I. S.; Сидорова, И. С. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   The article analyses the definition and the current stage of aesthetic culture formation in Ukraine and abroad. It offers the approach to teach children historical values and educate them in national culture. The article ...
  • Creativity in the structure of social aptitude 

   Demchenko, O. P.; Демченко, О. П.; Демченко, Е. П. (Drohobych, 2016)
   The article focuses on the problem of social aptitude, the development of which intensified in the modern psycho-pedagogical discourse. It has been found that social aptitude is a complex social phenomenon, whose status, ...
  • Creativity in the structure of social aptitude 

   Demchenko, O. P.; Демченко, О. П.; Демченко, Е. П. (Drohobych, 2016)
   The article focuses on the problem of social aptitude, the development of which intensified in the modern psycho-pedagogical discourse. It has been found that social aptitude is a complex social phenomenon, whose status, ...
  • Criteria for Choosing a Coursebook 

   Клос, Н.; Klos, N. (Вінниця, 2016)
  • Cross-cultural Dialogue in the American Literature of the XX –XXI centuries 

   Yamchynska, T. I.; Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И. (London, 2014)
   The article deals with the cross-cultural dialogue in the American literature of the XX –XXI centuries; mechanisms of creation of “other” culture image in the “boundary” type of literature
  • Cайт «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю сам» в освітньому просторі студента вищого навчального закладу 

   Ковтонюк, М. М.; Kovtoniuk, M. M. (Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2017)
   В даній роботі проведено аналіз роботи сайту викладача www.kovtonyuk.inf.ua «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю сам» за останні 5 років; визначено основні шляхи його розвитку.
  • Cинтез мистецтв як фактор творчого виховання учнів підліткового віку 

   Онофрійчук, Л. М.; Онофрийчук, Л. М.; Onofrichuk, L. M. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   Представлено методику творчого виховання учнів підліткового віку засобами музично-театрального мистецтва у загальноосвітньому закладі. На прикладі занять шкільного музичного театру ляльок «Фантазія» (ЗШ №12 м. Вінниця) ...
  • Cпецифіка політичної боротьби в повоєнній Польщі: історіографічний аспект 

   Войнаровський, А. В.; Войнаровский, А. В.; Voinarovskiy, А. V. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Розкрито основні проблеми досліджуванні у вітчизняній і зарубіжній історіографії проблеми політичної боротьби на території визволеної від нацистів Польщі. Акцентовано увагу на тематиці і предметах наукових студій, різних ...
  • Cумісна переробка фосфатів і сульфатів газовідновним методом з одержанням сульфідів фосфору 

   Худоярова, О. С.; Khudoyarova, O. S. (Молодий вчений, 2018)
   Досліджено умови одержання сульфідів фосфору відновленням суміші кальцій фосфату і натрій сульфату воднем, метаном, карбон (II) оксидом . Встановлено, що при відновленні метаном або карбон (II) оксидом в інтервалі температур ...
  • Cуспільне регулювання благодійності і меценатства: зарубіжна історіографія 

   Курінна, Т. М.; Куринна, Т. Н.; Kyrinna, T. N. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Зроблено аналіз зарубіжної історіографії суспільногорегулювання благодійності і меценатства, що дає змогу усвідомити поглядивчених і фахівцівнасучасне регулювання в РФ, США, Німеччині. Та в певній мірі вивчити історичний ...
  • Cучасні комп'ютерні технології як засіб інтердисциплінарного навчання 

   Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   Розглянуті сучасні комп’ютерні технології, що можуть слугувати засобами інтердисциплінарного навчання у ВНЗ. Головна увага приділена геоінформаційним системам (ГІС), що є предметом розгляду географії та ...
  • Democratization of Education in Emerging Countries 

   Кузьміна, C.; Кузьмина, С.; Kuzmina, S.; Пауел, Д.; Пауэл, Д.; Powell, D.; Цвік, C.; Цвик, С.; Cwick, S.; Халід, T.; Халид, T.; Khalid, T.; Софо, С.; Sofo, S. (NAC-WCCT. North American Chapter Journal of Interdisciplinary Education, 2016)
   Education is a democratizing catalyst that enhances choice, individual welfare, and productivity by increasing access and equity of opportunity. However, there are significant challenges to democratization of education, ...
  • Development of search and research activity of preschool children during the use of the technology "Еducational trip" 

   Karuk, I.V.; Карук, І.В.; Карук, И.В. (Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018)
   The article deals with the issues of introducing the "Educational journey" technology into the pedagogical process of pre-school educational institutions, and the needs of modern preschool education in specialists capable ...
  • Die Besonderheiten der Veranstaltung des Fremdsprachenunterrichts 

   Dobizha, N. V. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   This article addresses the problem of the teaching style and learning style interrelation during the lesson of foreign language. We suggest that there are several ways to solve the specified problem in order to respond to ...