Now showing items 1-20 of 31

  • Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя 

   Тарасенко, Г. С.; Tarasenko, H. S. (Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003)
   Посібник відкриває нові шляхи впливу на формування гуманістично значущих ціннісних орієнтацій молодших школярів. Запропонований методичний підхід передбачає активізацію механізмів аксіологічної (ціннісної) діяльності дітей. ...
  • Педагогічний словник-лексикон. Англоукраїнський. Українсько-англійський 

   Василюк, Алла (Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2004)
   Словник-лексикон містит освітні терміни та поняття, а також назви та описи освітньо-педагогічних міжнародних організацій та інституцій, інформацію про міжнародні освітні документи та програми з окремими адресами в інтернеті. ...
  • Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів 

   Кіт, Г. Г.; Kit, H. H.; Кит, Г. Г. (ВДПУ, Вінниця, 2005)
   Даний навчально-методичний посібник дозволяє студентам спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” глибше усвідомити завдання і зміст педагогічної практики в цілому, ...
  • Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами 

   Тарасенко, Галина; Tarasenko, Halina (Харків : Вид. група «Основа», 2008)
   Методичний посібник має на меті доповнити традиційні форми екологічного виховання новими механізмами аксіологічної діяльності учнів. Автор розкриває емоційний та художній шляхи впливу на екологічну свідомість дітей. Вони ...
  • Запаліть вогник допитливості молодших школярів 

   Сидорець І. В.; Сидорец И. В.; Sydorets I. V. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
   Методичний посібник адресований студентам педагогічних закладів ІІ – ІV рівня акредитації (спеціальність «Початкове навчання»), вчителям-практикам початкової школи. Він містить оригінальні дидактичні ігри і завдання ...
  • Теорія виховання: практичні заняття : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове навчання» 

   Голюк, О. А.; Holiuk, O. A. (ВДПУ, Вінниця, 2011)
   Навчально-методичний посібник, підготовлений за вимогами кредитно-модульної системи навчання у відповідності до навчальної програми курсу «Теорія виховання», дасть змогу студентам глибше освоїти основні теми дисципліни, ...
  • Практикум з історії педагогіки 

   Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Київ : Видавничий Дім «Слово», 2012)
   Посібник містить матеріали для роботи студентів на лекціях, під час самостійної роботи, підготовки до семінарських і практичних завдань. У посібнику представлено орієнтовні плани лекцій, систему проблемних запитань і ...
  • Родинна педагогіка 

   Любчак, Л. В.; Liubchak, L. V. (Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012)
   Курс лекцій з «Родинної педагогіки» для студентів спеціальності «Початкове навчання» стаціонару та заочної форм навчання містить короткі теоретичні відомості з основних проблем родинного виховання у контексті програмних ...
  • Вступ до спеціальності «соціальна педагогіка» 

   Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P.; Міщик, Л. І.; Мищик, Л. И.; Mishchik, L.I. (Глухів, 2013)
   Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Вступ до спеціальності» і має на меті ознайомити студентів з азами професії соціального педагога, сформувати в них цілісне уявлення про соціально-педагогічну діяльність ...
  • Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський) 

   Василюк, Алла; Мацей, Танась (Ніжин : М. М. Лисенко, 2013)
   Словник-лексикон містить освітні поняття, термінологію зі сфер методології, філософії, соціології, психології, інформаційної технології, а також назви та описи освітньо-педагогічних міжнародних організацій та інституцій, ...
  • Перші кроки соціального педагога на шляху до професії: вступ до спеціальності 

   Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Вінниця: ТОВ«Нілан-ЛТД», 2013)
   Посібник має на меті ознайомити студентів з азами соціальної педагогіки як науки і практичної дисципліни, розкрити суть і специфіку соціально-педагогічної діяльності, сформувати в них цілісне уявлення про ...
  • Дипломна робота як форма діагностики якості підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта : методичні рекомендації до написання і захисту для студентів денної та заочної форм навчання 

   Тарасенко, Г. С.; Tarasenko, H. S.; Кривошея, Т. М.; Кривошея, Т. М. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Методичні рекомендації адресовані студентам ступеня вищої освіти “магістр” спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта, а також викладачам ВНЗ – науковим керівникам дипломних робіт. Основна мета рекомендацій – допомогти ...
  • Методика організації ігрової діяльності: практикум 

   Любчак, Л.В.; Lyubchak, L.V.; Колеснік, К.А.; Колесник, Е.А.; Kolesnik, K.A. (Вінниця : ЦОП “Документ Принт”, 2017)
   У практикумі з дисципліни «Ігрова діяльність» містяться матеріали для закріплення знань студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв для спеціальності «Дошкільна освіта». Пропонований практикумк створений ...
  • Дидактика початкової освіти 

   Кіт, Г. Г.; Кит, Г. Г.; Kit, G.G.; Петрович, О. Б.; Petrovich, O. B.; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V. (Вінниця : Документ Принт, 2017)
   У навчально-методичному посібнику для студентів спеціальності “Початкова освіта” розроблено плани практичних і лабораторних занять, практичні завдання для студентів, списки літератури до окремих тем і предмету в цілому, ...
  • Технології творчого розвитку молодших школярів на уроках галузі «Мови та літератури» 

   Лапшина, І.М.; Лапшина, И.Н.; Lapshina, I.N.; Родюк, Н.Ю.; Rodiuk, N.Y. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   Інформаційне видання містить історико-педагогічний аналіз технологій розвитку творчої особистості, конкретні приклади зазначених технологій з детальним їх описом. У виданні подано термінологічний словник та покажчик ...
  • Зарубіжна література для дітей 

   Комарівська, Н.О.; Комаривская, Н.О.; Komarivska, N.O. (Вінниця, ТОВ «Твори», 2018)
   У посібнику зібрані кращі твори для дітей молодшого шкільного віку, створені зарубіжними письменниками в різні часи розвитку літератури. Подаються зразки фольклорних творів для дітей. Заслуговують на увагу оглядові статті ...
  • Основи природознавства з методикою 

   Присяжнюк, Л. А.; Prysiazhniuk, L. A; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V.; Стахова, І. А.; Stakhova, I. A. (Вінниця, 2018)
   Навчальне видання «Основи природознавства з методикою : практикум» є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни «Основи природознавства з методикою» (спеціальність Дошкільна освіта) і спрямований на формування ...
  • Гра на дитячих музичних інструментах : програма 

   Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, O. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   Програма навчальної дисципліни «Гра на дитячих музичних інструментах» містить такі розділи: 1) теоретичний: Основи елементарної теорії музики (реалізується у процесі індивідуальних занять); 2) практичний: Специфіка гри на ...
  • Методика музичного виховання : програма 

   Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   У програмі розглядаються теоретичні засади музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку, сучасні наукові концепції, методики та методи, на основі яких відбувається процес виховання музичної культури, розвиток ...
  • Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. 

   Василюк, Алла Володимирівна; Дей, М.; Vasylyuk, A.; Dei, M. (2019)
   У навчально-методичному посібнику розкрито сутність поняття, чинники, критерії, показники, індикатори та складові якості вищої освіти. Висвітлено питання якості вищої освіти у міжнародному контексті та ...