Recent Submissions

 • Педагогічна практика: методичні рекомендації 

  Барановська, І. Г. (Вінниця: ВДПУ, 2022)
  Метою педагогічної практики з мистецьких дисциплін підготовки бакалаврів є оволодіння студентами професійними вміннями та навичками планування й організації педагогічного процесу шляхом безпосередньої участі в діяльності ...
 • Сучасна драматургія для дітей у контексті європейських традицій 

  Барановська, І.; Демченко, О.; Жовнич, О.; Казьмірчук, Н.; Стахова, І.; Подорожний, В. (Вінниця: ВДПУ, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Сучасна драматургія для дітей у контексті європейських традицій» підготовлено групою викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в рамках ОСВІТНЬОГО ...
 • Педагогічні технології інклюзивного навчання 

  Василюк, А.В.; Vasilyuk, A.V.; Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Bondar, Yu.V.; Хіля, А.В.; Хиля, А.В.; Khilya, A.V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
  У навчально-методичному посібнику представлено сучасні основні та допоміжні технології загальноосвітнього і корекційно-розвивального навчання, які доцільно застосовувати в інклюзивному класі. Посібник адресовано студентам ...
 • Методика музичного виховання : програма 

  Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У програмі розглядаються теоретичні засади музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку, сучасні наукові концепції, методики та методи, на основі яких відбувається процес виховання музичної культури, розвиток ...
 • Теорія та методика музичного виховання: робоча програма 

  Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, О. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  У програмі розглядаються теоретичні засади музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку, сучасні наукові концепції, методики та методи, на основі яких відбувається процес виховання музичної культури, розвиток ...
 • Гра на дитячих музичних інструментах : програма 

  Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, O. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  Програма навчальної дисципліни «Гра на дитячих музичних інструментах» містить такі розділи: 1) теоретичний: Основи елементарної теорії музики (реалізується у процесі індивідуальних занять); 2) практичний: Специфіка гри на ...
 • Музичне мистецтво з методикою навчання 

  Коваль, Т. В.; Koval, T. V. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
  Викладання навчальної дисципліни “Музичне мистецтво з методикою навчання” забезпечує формування у студентів комплексу ключових психолого-педагогічних, естетичних та мистецьких компетентностей шляхом набуття власного ...
 • Основи музично-виконавської майстерності ^ hобоча програма 

  Барановська, И. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskaya, I. G. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
  Робоча програма «Основи музично-виконавської майстерності» для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. Мистецтво.
 • Гра на дитячих музичних інструментах : робоча програма 

  Барановська, І. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskaya, I. G. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
  Робоча програма «Гра на дитячих музичних інструментах» розроблена для студентів спеціальносты 013 Початкова освіта, освітніх програм 1. Початкова освіта. Мистецтво; 2. Початкова освіта. Логопедія; 3. Початкова освіта. ...
 • Методика організації ігрової діяльності: практикум 

  Любчак, Л.В.; Lyubchak, L.V.; Колеснік, К.А.; Колесник, Е.А.; Kolesnik, K.A. (Вінниця : ЦОП “Документ Принт”, 2017)
  У практикумі з дисципліни «Ігрова діяльність» містяться матеріали для закріплення знань студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв для спеціальності «Дошкільна освіта». Пропонований практикумк створений ...
 • Технології творчого розвитку молодших школярів на уроках галузі «Мови та літератури» 

  Лапшина, І.М.; Лапшина, И.Н.; Lapshina, I.N.; Родюк, Н.Ю.; Rodiuk, N.Y. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
  Інформаційне видання містить історико-педагогічний аналіз технологій розвитку творчої особистості, конкретні приклади зазначених технологій з детальним їх описом. У виданні подано термінологічний словник та покажчик ...
 • Зарубіжна література для дітей 

  Комарівська, Н.О.; Комаривская, Н.О.; Komarivska, N.O. (Вінниця, ТОВ «Твори», 2018)
  У посібнику зібрані кращі твори для дітей молодшого шкільного віку, створені зарубіжними письменниками в різні часи розвитку літератури. Подаються зразки фольклорних творів для дітей. Заслуговують на увагу оглядові статті ...
 • Перші кроки соціального педагога на шляху до професії: вступ до спеціальності 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Вінниця: ТОВ«Нілан-ЛТД», 2013)
  Посібник має на меті ознайомити студентів з азами соціальної педагогіки як науки і практичної дисципліни, розкрити суть і специфіку соціально-педагогічної діяльності, сформувати в них цілісне уявлення про ...
 • Практикум з історії педагогіки 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Київ : Видавничий Дім «Слово», 2012)
  Посібник містить матеріали для роботи студентів на лекціях, під час самостійної роботи, підготовки до семінарських і практичних завдань. У посібнику представлено орієнтовні плани лекцій, систему проблемних запитань і ...
 • Вступ до спеціальності «соціальна педагогіка» 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P.; Міщик, Л. І.; Мищик, Л. И.; Mishchik, L.I. (Глухів, 2013)
  Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Вступ до спеціальності» і має на меті ознайомити студентів з азами професії соціального педагога, сформувати в них цілісне уявлення про соціально-педагогічну діяльність ...
 • Основи природознавства з методикою 

  Присяжнюк, Л. А.; Prysiazhniuk, L. A; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V.; Стахова, І. А.; Stakhova, I. A. (Вінниця, 2018)
  Навчальне видання «Основи природознавства з методикою : практикум» є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни «Основи природознавства з методикою» (спеціальність Дошкільна освіта) і спрямований на формування ...
 • Дидактика початкової освіти 

  Кіт, Г. Г.; Кит, Г. Г.; Kit, G.G.; Петрович, О. Б.; Petrovich, O. B.; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V. (Вінниця : Документ Принт, 2017)
  У навчально-методичному посібнику для студентів спеціальності “Початкова освіта” розроблено плани практичних і лабораторних занять, практичні завдання для студентів, списки літератури до окремих тем і предмету в цілому, ...
 • Родинна педагогіка 

  Любчак, Л. В.; Liubchak, L. V. (Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012)
  Курс лекцій з «Родинної педагогіки» для студентів спеціальності «Початкове навчання» стаціонару та заочної форм навчання містить короткі теоретичні відомості з основних проблем родинного виховання у контексті програмних ...
 • Запаліть вогник допитливості молодших школярів 

  Сидорець І. В.; Сидорец И. В.; Sydorets I. V. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
  Методичний посібник адресований студентам педагогічних закладів ІІ – ІV рівня акредитації (спеціальність «Початкове навчання»), вчителям-практикам початкової школи. Він містить оригінальні дидактичні ігри і завдання ...
 • Теорія виховання: практичні заняття : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове навчання» 

  Голюк, О. А.; Holiuk, O. A. (ВДПУ, Вінниця, 2011)
  Навчально-методичний посібник, підготовлений за вимогами кредитно-модульної системи навчання у відповідності до навчальної програми курсу «Теорія виховання», дасть змогу студентам глибше освоїти основні теми дисципліни, ...

View more