Now showing items 1-20 of 31

  • Theoretical and methodological approaches to the study of the problem of adult education. 

   Vasylyuk, A.; Skripnik, M. (2021)
   The presented monograph on adult education covers many aspects. First of all, it concerns the theoretical and methodological aspects of adult education. The discussed theories and philosophical directions as well as ...
  • Вступ до спеціальності «соціальна педагогіка» 

   Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P.; Міщик, Л. І.; Мищик, Л. И.; Mishchik, L.I. (Глухів, 2013)
   Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Вступ до спеціальності» і має на меті ознайомити студентів з азами професії соціального педагога, сформувати в них цілісне уявлення про соціально-педагогічну діяльність ...
  • Гра на дитячих музичних інструментах : програма 

   Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, O. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   Програма навчальної дисципліни «Гра на дитячих музичних інструментах» містить такі розділи: 1) теоретичний: Основи елементарної теорії музики (реалізується у процесі індивідуальних занять); 2) практичний: Специфіка гри на ...
  • Гра на дитячих музичних інструментах : робоча програма 

   Барановська, І. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskaya, I. G. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
   Робоча програма «Гра на дитячих музичних інструментах» розроблена для студентів спеціальносты 013 Початкова освіта, освітніх програм 1. Початкова освіта. Мистецтво; 2. Початкова освіта. Логопедія; 3. Початкова освіта. ...
  • Дидактика початкової освіти 

   Кіт, Г. Г.; Кит, Г. Г.; Kit, G.G.; Петрович, О. Б.; Petrovich, O. B.; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V. (Вінниця : Документ Принт, 2017)
   У навчально-методичному посібнику для студентів спеціальності “Початкова освіта” розроблено плани практичних і лабораторних занять, практичні завдання для студентів, списки літератури до окремих тем і предмету в цілому, ...
  • Дипломна робота як форма діагностики якості підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта : методичні рекомендації до написання і захисту для студентів денної та заочної форм навчання 

   Тарасенко, Г. С.; Tarasenko, H. S.; Кривошея, Т. М.; Кривошея, Т. М. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Методичні рекомендації адресовані студентам ступеня вищої освіти “магістр” спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта, а також викладачам ВНЗ – науковим керівникам дипломних робіт. Основна мета рекомендацій – допомогти ...
  • Запаліть вогник допитливості молодших школярів 

   Сидорець І. В.; Сидорец И. В.; Sydorets I. V. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
   Методичний посібник адресований студентам педагогічних закладів ІІ – ІV рівня акредитації (спеціальність «Початкове навчання»), вчителям-практикам початкової школи. Він містить оригінальні дидактичні ігри і завдання ...
  • Зарубіжна література для дітей 

   Комарівська, Н.О.; Комаривская, Н.О.; Komarivska, N.O. (Вінниця, ТОВ «Твори», 2018)
   У посібнику зібрані кращі твори для дітей молодшого шкільного віку, створені зарубіжними письменниками в різні часи розвитку літератури. Подаються зразки фольклорних творів для дітей. Заслуговують на увагу оглядові статті ...
  • Курсові роботи з педагогіки початкової освіти: навчально-методичний посібник 

   Демченко, О.П.; Кіт, Г.Г.; Любчак, Л.В. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2022)
   У навчально-методичному посібнику викладено вимоги до написання курсової роботи з педагогіки початкової освіти, розкрито особливості її структури, визначено послідовність етапів виконання, подано поради щодо опрацювання ...
  • Методика музичного виховання : програма 

   Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   У програмі розглядаються теоретичні засади музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку, сучасні наукові концепції, методики та методи, на основі яких відбувається процес виховання музичної культури, розвиток ...
  • Методика організації ігрової діяльності: практикум 

   Любчак, Л.В.; Lyubchak, L.V.; Колеснік, К.А.; Колесник, Е.А.; Kolesnik, K.A. (Вінниця : ЦОП “Документ Принт”, 2017)
   У практикумі з дисципліни «Ігрова діяльність» містяться матеріали для закріплення знань студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв для спеціальності «Дошкільна освіта». Пропонований практикумк створений ...
  • Моніторинг якості початкової освіти 

   Василюк, А.; Vasylyuk, A.; Кіт, Г.; Kit, H. (Вінниця, 2023)
   У навчально-методичному посібнику представлено особливості моніторингу якості початкової освіти, питання державного контролю в управлінні діяльністю закладів загальної середньої освіти України, оцінювання професійної ...
  • Музичне мистецтво з методикою навчання 

   Коваль, Т. В.; Koval, T. V. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
   Викладання навчальної дисципліни “Музичне мистецтво з методикою навчання” забезпечує формування у студентів комплексу ключових психолого-педагогічних, естетичних та мистецьких компетентностей шляхом набуття власного ...
  • Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами 

   Тарасенко, Галина; Tarasenko, Halina (Харків : Вид. група «Основа», 2008)
   Методичний посібник має на меті доповнити традиційні форми екологічного виховання новими механізмами аксіологічної діяльності учнів. Автор розкриває емоційний та художній шляхи впливу на екологічну свідомість дітей. Вони ...
  • Основи музично-виконавської майстерності ^ hобоча програма 

   Барановська, И. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskaya, I. G. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
   Робоча програма «Основи музично-виконавської майстерності» для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. Мистецтво.
  • Основи природознавства з методикою 

   Присяжнюк, Л. А.; Prysiazhniuk, L. A; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V.; Стахова, І. А.; Stakhova, I. A. (Вінниця, 2018)
   Навчальне видання «Основи природознавства з методикою : практикум» є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни «Основи природознавства з методикою» (спеціальність Дошкільна освіта) і спрямований на формування ...
  • Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя 

   Тарасенко, Г. С.; Tarasenko, H. S. (Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003)
   Посібник відкриває нові шляхи впливу на формування гуманістично значущих ціннісних орієнтацій молодших школярів. Запропонований методичний підхід передбачає активізацію механізмів аксіологічної (ціннісної) діяльності дітей. ...
  • Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів 

   Кіт, Г. Г.; Kit, H. H.; Кит, Г. Г. (ВДПУ, Вінниця, 2005)
   Даний навчально-методичний посібник дозволяє студентам спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” глибше усвідомити завдання і зміст педагогічної практики в цілому, ...
  • Педагогічна практика: методичні рекомендації 

   Барановська, І. Г. (Вінниця: ВДПУ, 2022)
   Метою педагогічної практики з мистецьких дисциплін підготовки бакалаврів є оволодіння студентами професійними вміннями та навичками планування й організації педагогічного процесу шляхом безпосередньої участі в діяльності ...
  • Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський) 

   Василюк, Алла; Мацей, Танась (Ніжин : М. М. Лисенко, 2013)
   Словник-лексикон містить освітні поняття, термінологію зі сфер методології, філософії, соціології, психології, інформаційної технології, а також назви та описи освітньо-педагогічних міжнародних організацій та інституцій, ...