Show simple item record

dc.contributor.authorКоношевський, Л. Л.
dc.contributor.authorСтецька, Ю. В.
dc.contributor.authorКоношевский, Л. Л.
dc.contributor.authorСтецкая, Ю.В.
dc.contributor.authorKonoshevskyi, L. L.
dc.contributor.authorStetska, Yu.V.
dc.date.accessioned2018-04-05T08:32:06Z
dc.date.available2018-04-05T08:32:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationКоношевський Л. Л. Інформаційна культура дітей старшого дошкільного віку / Л. Л. Коношевський, Ю. В. Стецька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 49 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. – С. 35-38.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2636
dc.description.abstractУ статті описано основи формування інформаційної культури дітей старшого дошкільного віку. В структурі інформаційної культури дітей старшого дошкільного віку виділяється мотиваційно- особистісна складова, що створює емоційно-позитивний і особистісно- значущий інтерес до різних джерел інформації. Інформаційну культуру дітей старшого дошкільного віку варто розглядати як цілеспрямований процес взаємодії дорослих і дітей, що носить особистісно орієнтований характер, спрямований на досягнення особистісно-значущих результатів в інформаційній діяльності.uk_UA
dc.description.abstractВ статье описано основы формирования информационной культуры детей старшего дошкольного возраста. В структуре информационной культуры детей старшего дошкольного возраста выделяется мотивационно личностная составляющая, которая создает эмоционально-положительный и личностно значимый интерес к различным источникам информации. Информационную культуру детей старшего дошкольного возраста следует рассматривать как целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, которая носит личностно ориентированный характер, направленный на достижение личностно значимых результатов в информационной деятельности.ru
dc.description.abstractThe article describes the basis for the formation of information culture of children of the senior preschool age. In the structure of information culture of children of the senior preschool age is allocated motivational- a personal component that creates an emotional and positive personality- meaningful interest in various sources of information. Information culture of children the senior preschool age should be considered as a purposeful process the interaction of adults and children, which is personally oriented character, aimed at achieving personally significant results in information activities.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectінформація, культура, інформаційна культура, інформаційна культура дітей старшого дошкільного віку, пізнавальна активність, комунікативна активність, креативність, рефлексія.uk_UA
dc.subjectинформация, культура, информационная культура, информационная культура детей старшего дошкольного возраста, познавательная активность, коммуникативная активность, креативность, рефлексия.uk_UA
dc.subjectinformation, culture, information culture, informational culture of children of the senior preschool age, cognitive activity, communicative activity, creativity, reflection.uk_UA
dc.titleІнформаційна культура дітей старшого дошкільного вікуuk_UA
dc.title.alternativeИнформационная культура детей старшего дошкольного возрастаuk_UA
dc.title.alternativeInformation culture of children of senior preschool ageuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record