Show simple item record

dc.contributor.authorГижко, С.
dc.contributor.authorHyzhko, S.
dc.date.accessioned2018-01-12T13:52:50Z
dc.date.available2018-01-12T13:52:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationГижко С. Політична еліта у контексті трансформаційних процесів українського суспільства / С. Гижко // Актуальні проблеми політології : матеріали наукової конференції / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра правових наук та філософії. – Вінниця, 2017. – 327 с. – С. 207-212uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/2181
dc.descriptionПолітологія. Політична еліта. Українаuk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського суспільства.uk_UA
dc.description.abstractВ статье исследуются отдельные аспекты формирования политических элит в период независимости Украины, их развитие, становление и особенности трансформации, участие их в процессах государства и укреплении современного украинского общества.ru
dc.description.abstractThe article examines some aspects of the formation of political elites during the period of Ukraine's independence, their development, formation and peculiarities of transformation, their participation in the processes of state building and strengthening of modern Ukrainian.en
dc.publisherВінниця : ВДПУuk_UA
dc.subjectполітична елітаuk_UA
dc.subjectполітико-управлінська елітаuk_UA
dc.subjectполітична номенклатураuk_UA
dc.subjectмеханізми впливуuk_UA
dc.subjectполітична системаuk_UA
dc.subjectполитическая элитаuk_UA
dc.subjectполитико-управленческая элитаuk_UA
dc.subjectполитическая номенклатураuk_UA
dc.subjectмеханизмы влиянияuk_UA
dc.subjectполитическая системаuk_UA
dc.subjectpolitical eliteuk_UA
dc.subjectpolitical-managerial eliteuk_UA
dc.subjectpolitical nomenclatureuk_UA
dc.subjectmechanisms of influenceuk_UA
dc.subjectpolitical systemuk_UA
dc.titleПолітична еліта у контексті трансформаційних процесів українського суспільстваuk_UA
dc.title.alternativeПолитическая элита в контексте трансформационных процессов украинского обществаuk_UA
dc.title.alternativePolitical elite in the context of the transformational processes of Ukrainian societyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record