Now showing items 1-20 of 182

  • До історії вивчення трипільських пам’яток Могилів-Подільського району 

   Гусєв, С.О; Гусев, С.А.; Gusev, S.O. (Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський, 2009)
   У статті підняті питання вивчення археологічних пам’яток середнього Подністров’я, зокрема об’єктів Могилів-Подільського району Вінницької області. Акцентовано увагу на дослідженнях вчених, які мали вагоме значення для ...
  • Етапи становлення політичної думки Стародавньої Греції та Риму 

   Полякова, Д.; Poliakova, D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті на основі аналізу наукових праць досліджуються етапи розвитку політичних ідей та явищ у Стародавній Греції та Римі.
  • Державний устрій Франції 

   Кулібабчук, Ю.; Кулибабчук, Ю.; Kulibabchuk, Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості державного устрою Франції.
  • Політична еліта у контексті трансформаційних процесів українського суспільства 

   Гижко, С.; Hyzhko, S. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського ...
  • Політичне лідерство Італії 

   Дишлева, А. А.; Dyshleva, A. A.; Шарабура, О. Р.; Sharabura, O. R. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано вплив деяких відомих особистостей італійських політичних партій на сучасне суспільство цієї країни, їх вклад в формування тоталітарних режимів у Європі, особливості тоталітарного режиму Італії, ...
  • Аналіз державної політики у сфері релігії на прикладі заходів радянської влади щодо протестантських релігійних організацій України у 1945-50-х рр. ХХ. ст. 

   Зінько, І. Ю.; Зинько, И. Ю.; Zinko, I. Yu. (Вінниця, 2017)
   У статті аналізується мережа, структура та склад протестантських релігійних організацій. Охарактеризована нормативно-правова база регулювання питань культової релігійної діяльності. Розкрита роль і завдання окремих державних ...
  • Тоталітарний політичний режим 

   Ткач, О.; Tkach, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У цій статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості тоталітарного політичного режиму.
  • Етнополітичний конфлікт у Великій Британії 

   Шкварило, О.; Shkvarylo, O.; Протасова, К.; Protasova, K. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті досліджується історія, причини, фактори, врегулювання та вирішення Ольстерського конфлікту на етнічно-політичному рівні у Північній Ірландії з Великою Британією. Конфлікт полягає в тому, що ірландські націоналісти, ...
  • Виборча система в США. Президентські вибори 2016 року 

   Муль, І.; Муль, И.; Mul, I.; Поляруш, І.; Поляруш, И.; Poliarush, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Стаття присвячена висвітленню сутності виборчої системи в США, яка є не тільки важливою формою безпосередньої участі громадян в здійсненні державної влади, а також конституційним актом обрання представників народу до органів ...
  • Інформаційні війни як чинник міжнародної політики 

   Голдинська, К.; Голдинская, К.; Holdynska, K. (Вінниця, 2017)
   У статті автор аналізує особливості, методи ведення та наслідки інформаційної війни на прикладі казусу Едварда Сноудена.
  • Особливості реалізації тоталітарного політичного режиму в сучасних країнах світу 

   Іванчіхіна, А.; Ivanchikhina, A.; Скульська, О.; Skulska, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано вплив тоталітарного режиму на функціонування сучасних країн. Розкрито зміст поняття тоталітаризму, визначено та проаналізовано його типи. Особливу увагу акцентовано на особливостях даного режиму в ...
  • Поняття і типологія політичних режимів 

   Кузняк, В.; Kuzniak, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті на основі аналізу наукових праць з питань видів політичних режимів досліджується поняття та типологія політичних режимів сьогодення.
  • Політична еліта і лідерство в Україні 

   Кондратюк, Д.; Kondratiuk, D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті досліджуються політичне лідерство. Політичну еліту, та політичне лідерство в Україні. А також сутність і типи політичних команд, феномен політично лідерства і його типологію.
  • Виховання патріотизму молоді США 

   Пекарчук, Г.; Pekarchuk, H.; Гуцол, О.; Hutsol, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті розглядається проблема ставлення молоді США до патріотизму, розкриваються основні складові цього поняття, які американська молодь вкладає в його тлумачення.
  • Наслідки виходу Великобританії з ЄС 

   Шамалюк, В.; Shamaliuk, V.; Цибульська, А.; Tsybulska, A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У даній статі йдеться про наслідки виходу Великобританії із ЄС. Враховано також значення виходу для інших країн,в тому числі для України. Також тут вказані думки авторитетних політиків «туманного Альбіону» з цього приводу.
  • Українсько-російський конфлікт: причини, наслідки, шляхи вирішення 

   Дмитерко, С.; Dmyterko, S.; Печенюк, А.; Pecheniuk, A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті здійснено аналіз українсько-російського конфлікту. Висвітлено основні причини його виникнення та існуючі на даний час наслідки. Вказано та проаналізовано можливі шляхи вирішення двостороннього конфлікту.
  • Україна та світ в контексті російсько-українського збройного конфлікту 

   Цегельник, Р.; Tsehelnyk, R. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У даній статті на основі комплексу джерел автор аналізує проблему міжнародних відносин між Україною та іншими державами через призму їх ставлення до конфлікту на сході України.
  • Політика Німеччини в Європейському союзі 

   Гриник, О.; Hrynyk, O.; Лісовик, М.; Lisovyk, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті досліджуються основні зміни та сучасні тенденції в європейській політиці ФРН, провідна роль Німеччини всередині ЄС в умовах затяжної фінансово-економічної кризи єврозони. Окреслені поточні результати пошуку шляхів ...
  • Партійна система Великобританії 

   Козєл, А.; Козел, А.; Koziel, A.; Ткачук, Н.; Tkachuk, N. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті автори аналізують особливості партійної системи Великобританії.
  • Порівняння повноважень монарха і прем’єр-міністра Великої Британії 

   Пилипова, І.; Pylypova, I.; Ємець, Н.; Yemets, N. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті було проаналізовано повноваження й роль монарха та прем’єр- міністра Великобританії. Звертається особлива увага на їх політичні функції та проводиться порівняння між їхньою роботою.