Recent Submissions

 • Аналіз виборчої системи України 

  Столяр, І.; Столяр, И.; Stoliar, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті аналізується процес виборчої системи України від мажоритарної до змішаної та від змішаної до пропорційної. Проаналізовано особливості виборчих систем, випробуваних за роки незалежності України, з’ясовано їх переваги ...
 • Перспективи реформування виборчої системи в Україні 

  Кучер, В.; Kucher, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті на основі законодавчих актів та Законів України розглянуто перспективи реформування виборчої системи, як базису формування органів влади.
 • Пріоритети зовнішньої політики ФРН 

  Скакун, М.; Skakun, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті досліджуються формування нової зовнішньополітичної стратегії об’єднаної Німеччини в умовах геополітичної трансформації європейського простору, європейська політика та позиція ФРН щодо розширення Європейського Союзу.
 • Державний устрій Німеччини 

  Шевчук, Ю. А.; Shevchuk, Yu. A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості державного устрою Німеччини.
 • Зовнішня політика України: інтереси і пріоритети 

  Шевчук, Ю. О.; Shevchuk, Yu. O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті висвілюється становище, інтереси , пріоритети зовнішньої політики України. Також розповідається про багатосторонню дипломатію, а саме активна участь в ООН та СНД.
 • Особливості політичної системи Великої Британії 

  Рогожкіна, Л.; Рогожкина, Л.; Rohozhkina, L. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті проаналізовано основні напрями політичної системи сучасної Великобританії, проаналізовано політичні звичаї та традиції політичного життя. Розкрито особливості головних напрямів реформування державного управління ...
 • Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Постемська, І.; Постемская, І.; Postemska, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових праць з питань українсько-канадських відносин досліджується сучасний стан та перспективи розвитку українсько-канадських відносин.
 • Етапи становлення політичної думки Стародавньої Греції та Риму 

  Полякова, Д.; Poliakova, D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових праць досліджуються етапи розвитку політичних ідей та явищ у Стародавній Греції та Римі.
 • Україна: від майдану до майдану 

  Мудрак, В.; Mudrak, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  Євромайдан та Революція Гідності стали наймасштабнішими подіями в новітній історії України, засвідчивши також нові зсуви в колективній свідомості суспільства. Потужні виклики,спричинені не лише внутрішньополітичними ...
 • Поняття і типологія політичних режимів 

  Кузняк, В.; Kuzniak, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових праць з питань видів політичних режимів досліджується поняття та типологія політичних режимів сьогодення.
 • Внутрішня політика Аргентини у 1990-2016 рр. 

  Кушнір, А.; Кушнир, А.; Kushnir, A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті аналізується розквіт Аргентини у продовж перебування при владі Нестора, а згодом і Крістіни Кішнер. Основну увагу приділено саме рішенням що до внутрішньої політики та її взаємозв’язку з зовнішньо-політичними витоками.
 • Державний устрій Франції 

  Кулібабчук, Ю.; Кулибабчук, Ю.; Kulibabchuk, Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості державного устрою Франції.
 • Політичні партії, їх функції та роль в умовах політичних змін в Україні 

  Кондратюк, Т.; Kondratiuk, T. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті розглядається функціональна роль та значення політичних партій як форм недержавного об’єднання громадян на сучасному етапі здійснення політичної реформи в Україні, їх вплив на розвиток не лише політичної, а й ...
 • Стан реформування правоохоронних органів України та її результат 

  Кирилюк, Д.; Kyryliuk, D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У цій статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості реформування правоохоронних органів України.
 • Політична еліта у контексті трансформаційних процесів українського суспільства 

  Гижко, С.; Hyzhko, S. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського ...
 • Шляхи і методи розв’язання політичних конфліктів 

  Драченко, М.; Drachenko, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті проанілізовано основні підходи та визначено методи та шляхи вирішення політичних конфліктів.
 • Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Бойко, Ю.; Boiko, Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті робиться спроба проаналізувати українсько-канадські відносини на сучасному стані та передбачити перспективи розвитку. Cучасний етап відносин між Україною та Канадою є найбільш важливим, оскільки саме сьогодні наша ...
 • Сутність, ознаки та функції держави 

  Бордюгов, Є.; Бордюгов, Е.; Bordiuhov, Ye. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  В даній статті описано такі поняття як держава, її ознаки та функції; подано класифікацію до цих понять, наведено форми реалізації функцій держави.
 • Типологія політичних режимів та їх характеристика 

  Бажура, І.; Бажура, И.; Bazhura, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «політичний режим» та охарактеризовано його основні типи.
 • Партійна система Великобританії 

  Слєпухіна, Н.; Слепухина, Н.; Sliepukhina, N.; Васильченко, М.; Vasylchenko, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У статті аналізуються особливості двопартійної системи Великобританії.

View more