Now showing items 1-3 of 3

  • Кадастр наземних тетрапод Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Ремінний, В. Ю.; Ременный, В. Ю.; Reminnyi, V. Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У книзі зібрана інформація про видову структуру наземних тетрапод Вінницької області. Наведені стислі дані про відносну чисельність, характер поширення та перебування представників класів Земноводні Amphibia (13 видів), ...
  • Методика навчання біології та природознавства 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O.; Левчук, Н. В.; Levchuk, N. V. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   Методика навчання біології - наука, яка вивчає закономірності процесу навчання та виховання, обумовленого особливостями шкільного предмета біології. Головне завдання методики навчання біології - формування творчої особистості ...
  • Сучасний стан формування в учнів дослідницьких умінь під час вивчення біології 

   Романчук, О.І.; Романчук, О.И.; Romanchyk, O.; Нікітченко, Л.О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L.O. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2019)
   Сьогодні гостро постає питання про модернізацію підготовки майбутнього покоління, яке забезпечить конкурентоспроможність на ринку праці в умовах реформування закладів середньої освіти, впровадження практичної підготовки ...