Recent Submissions

 • Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment 

  Kravets, O.O.; Kuryata, V. G. (Noisiel, France, 2020)
  In the monograph it was studied the features of growth processes, morphogenesis and functioning of donor-acceptor system of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) under the influence of gibberellin (gibberellic acid, GA3) and ...
 • Вміст азоту у органах цукрового буряка за використання хлормекватхлориду 

  Дашківська, М. О.; Дашковская, М. А.; Dashkivska, M. O.; Сітнікова, Є. О.; Ситникова, Е. А.; Sitnikova, E. A.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
  Дані проведених досліджень свідчать про те, що обробка хлормекватхлоридом суттєво впливає на вміст та перерозподіл азоту у рослин цукрового буряка. В коренеплодах рослин цукрового буряка під впливом препарату відмічалося ...
 • Поширення видів родини Rosaceae у лісовому фітоценозі 

  Сітнікова, Є. О.; Ситникова, Е. А.; Sitnikova, E. A.; Дашківська, М. О.; Дашковская, М. А.; Dashkivska, M. O.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
  У дубово-грабовому лісі с. Агрономічне, що належить до ВОКТ «Вінницяоблагроліс», можна виділити 4 яруси, три з яких, у свою чергу, диференціюються на: перший деревостан – на 2 під'яруси, другий підліску – на 2 під'яруси і ...
 • Вплив циркону на проростання насіння салату сорту Азарт 

  Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
  За дії препарату циркону відбувалося збільшення інтенсивності проростання насіння салату сорту Азарт та збільшувалася маса надземної частини, відбувалися позитивні зміни у формуванні листкової пластинки. Активність формування ...
 • Дія препарату Грейнактив-С на якісні характеристики насіння цукрового буряка 

  Шевчук, О. А.; Savchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Stockholm, Sweden, 2020)
  Обробка насіння рослин цукрового буряка гібриду Брітні препаратом Грейнактив–С значно підвищує схожість насіння усіх фракцій. Найбільший вплив даного препарату спостерігається на насінні фракції 3,75-4,5 мм. Підвищення ...
 • Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин 

  Вергеліс, В. І.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Liverpool, United Kingdom, 2020)
  За дії регуляторів росту – Гетероауксину (0,2 г/л), Реастиму (1 г/л) та бурштинової кислоти (1 г/л) зменшувалася довжина гіпокотелей у проростків бобів кормових на 40 %, 60 % та 30 % відповідно. Збільшення довжини гіпокотелей ...
 • Вплив маси садильних бульб на продуктивність сортів картоплі 

  Князюк, О. В.; Knyazuk, O. V.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Насонова, В. Б.; Nasonova, V. B.; Сандуляк, Т. М.; Sandulyak, T. M. (Osaka, Japan, 2020)
  Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу маси садильних бульб на продуктивність різних сортів картоплі. Дослідження проводили на сортах картоплі Кобза та Берегиня. Встановлено, що садильний матеріал масою ...
 • Вплив стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого сорту НС Мороз 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Osaka, Japan, 2020)
  Впровадження у виробництво гороху озимого є приорітетним напрямком у галузі рослинництва.Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого. ...
 • Використання рістрегулювальних препаратів у сільському господарстві та їх токсиколого-екологічні особливості 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O. (Ванкувер, Канада, 2020)
  Зростаючі потреби сучасного сільськогосподарського виробництва визначають необхідність пошуку нових шляхів та способів підвищення урожаю і його якості. Важливим компонентом сучасних технологій рослинництва стають регулятори ...
 • Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулюючих препаратів 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (София, Болгария, 2020)
  Передпосівна обробка насіння культури сої сорту Міленіум препаратами стимулюючої дії – Епін-екстра (0,025 г/л), Агоростимулін (1 мл/л), Рівал (1 мл/л) та Корневін (0,5 г/л) призводила до підвищення насіннєвої продуктивності. ...
 • Біометричні показники та продуктивність товарних коренеплодів різностиглих сортів та гібридів моркви 

  Князюк, О. В.; Knyazuk, O. V.; Левківська, О. О.; Левковская, О. А.; Levkivska, O. А.; Жемчужніков, В. О.; Жемчужников, В. А.; Zhemchuzhnikov, V. A.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Liverpool, United Kingdom, 2020)
  Метою роботи було висвітлення результатів досліджень продуктивності товарних коренеплодів та біометричних показників різних сортів та гібридів моркви. Дослідження проводили на сортах моркви Сатурно, Шантане 2461, Вітамінна ...
 • Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.; Дідур, І. М.; Дидур, И. Н.; Didur, I. M. (м. Умань, 2019)
  Впровадження у виробництво гороху озимого, що володіє низкою переваг порівняно з ярим: сталий урожайзерна та зеленої маси, захист ґрунту від вітрової та водної ерозії, ефективне використання промірних температур тавологи ...
 • Вміст азоту у органах цукрового буряка за використання хлормекватхлориду 

  Дашківська, М. О.; Дашковская, М. А.; Dashkivska, M. O.; Сітнікова, Є. О.; Ситникова, Е. А.; Sitnikova, E. A.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020-04-27)
  Дані проведених досліджень свідчать про те, що обробка хлормекватхлоридом суттєво впливає на вміст та перерозподіл азоту у рослин цукрового буряка. В коренеплодах рослин цукрового буряка під впливом препарату відмічалося ...
 • Поширення видів родини Rosaceae у лісовому фітоценозі Вінниччини 

  Сітнікова, Є. О.; Ситникова, Е. А.; Sitnikova, E. A.; Дашківська, М. О.; Дашковская, М. А.; Dashkivska, M. O; Шевчук, О.А.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020-04-27)
  У дубово-грабовому лісі с. Агрономічне, що належить до ВОКТ «Вінницяоблагроліс», можна виділити 4 яруси, три з яких, у свою чергу, диференціюються на: перший деревостан – на 2 під'яруси, другий підліску – на 2 під'яруси і ...
 • Дія препарату Грейнактив-С на якісні характеристики насіння цукрового буряка 

  Шевчук, О.А.; Shevchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Stockholm, Sweden, 2020)
  Обробка насіння рослин цукрового буряка гібриду Брітні препаратом Грейнактив–С значно підвищує схожість насіння усіх фракцій. Найбільший вплив даного препарату спостерігається на насінні фракції 3,75-4,5 мм. Підвищення ...
 • Вплив циркону на проростання насіння салату сорту Азарт 

  Ткачук, О.А.; Tkachuk, O. O.; Ткачук, О.О.; Шевчук, О.А.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020-04-27)
  За дії препарату циркону відбувалося збільшення інтенсивності проростання насіння салату сорту Азарт та збільшувалася маса надземної частини, відбувалися позитивні зміни у формуванні листкової пластинки. Активність формування ...
 • Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин 

  Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О. А. (Liverpool, United Kingdom, 2020)
  За дії регуляторів росту – Гетероауксину (0,2 г/л), Реастиму (1 г/л) та бурштинової кислоти (1 г/л) зменшувалася довжина гіпокотелей у проростків бобів кормових на 40 %, 60 % та 30 % відповідно. Збільшення довжини гіпокотелей ...
 • Біометричні показники та продуктивність товарних коренеплодів різностиглих сортів та гібридів моркви 

  Князюк, О. В.; Knyazuk, O. V.; Левківська, О. О.; Левковская, О. А.; Levkivska, O. А.; Жемчужніков, В. О.; Жемчужников, В. А.; Zhemchuzhnikov, V. A .; Ватаманюк, О. В.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Liverpool, United Kingdom, 2020-03-04)
  Метою роботи було висвітлення результатів досліджень продуктивності товарних коренеплодів та біометричних показників різних сортів та гібридів моркви. Дослідження проводили на сортах моркви Сатурно, Шантане 2461, Вітамінна ...
 • Вплив маси садильних бульб на продуктивність сортів картоплі 

  Князюк, О. В.; Knyazuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Насонова, В. Б.; Nasonova, V. B.; Сандуляк, Т. М.; Sandulyak, T. M. (Osaka, Japan, 2020)
  Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу маси садильних бульб на продуктивність різних сортів картоплі. Дослідження проводили на сортах картоплі Кобза та Берегиня. Встановлено, що садильний матеріал масою ...
 • Вплив стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого сорту НС Мороз 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Osaka, Japan, 2020)
  Впровадження у виробництво гороху озимого є приорітетним напрямком у галузі рослинництва.Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого. ...

View more