Recent Submissions

 • Дія ретардантів на морфогенез і продуктивність редису 

  Долішня, І.І.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, І.О.; Шевчук, О.А.; Долишня, И.И.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, И.А.; Шевчук, О.А.; Dolishnya, I.I.; Andrushko, R.V.; Osavolyuk, I.A.; Shevchuk, O.A. (2020)
  Застосування ретардантів есфону (0,25 %) та хлормекватхлориду (0,25 %) на культурі редису сорту Зоря зумовлювало гальмування ростових процесів. Препарати призводили до збільшення кількості та маси листків, подовжували ...
 • Фотоситетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю 

  Липовий, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Липовый, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Lipovy, V.G.; Shevchuk, O.A.; Knyazyuk, O.V. (2020)
  У статті наведено результати досліджень з оцінки впливу технологічних прийомів на продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю, а зокрема способи їх сівби та удобрення. Листок є основним органом ...
 • Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів 

  Шевчук., О.А.; Ходаніцька, О.О.; Ватаманюк, О.В.; Вергеліс, В.І.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А.; Ватаманюк, О.В.; Вергелис, В.И.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Vatamanyuk, О.V.; Vergelis, V.I. (2020)
  Одним з перспективних напрямків в овочівництві є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів росту з одночасним збільшенням продуктивності. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень регуляції ростових ...
 • Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) в інституті садівництва НААН України 

  Москалець, В.В.; Москалець, Т.З.; Гриник, І.В.; Шевчук, О.А.; Ходаніцька, О.О.; Moskalets, V.V.; Moskalets, T.Z.; Grynyk, I.V.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Москалец, В.В.; Москалец, Т.З.; Грынык, И.В.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А. (2020)
  Подано результати селекції обліпихи крушиноподібної в Інституті садівництва НААН України. Проаналізовано етапи виконання роботи – від вивчення і добору вихідного матеріалу в умовах поліського, полісько-лісостепового та ...
 • Еколого-фауністичні групи птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

  Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Коломієць, І. С.; Коломиец, И. С.; Kolomiiets, I. S.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
  У 2018-2019 роках вивчений видовий склад орнітофауни типових біотопів в акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Встановлена приналежність виявлених птахів до різних еколого-фауністичних груп за типом ...
 • Видовий склад орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Вінницька область) 

  Мосьондз, Н. В.; Мосёндз, Н. В.; Mosondz, N. V.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О. В.; Гладкая, Е. В.; Gladka, O. V. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  У різні сезони 2019-2020 років вивчалася видова структура орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Липовецький район, Вінницька область). Було виявлено 68 видів птахів, для яких визначали приналежність до різних ...
 • Особливості трофічних зв’язків птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

  Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Нагорняк, І. Р.; Нагорняк, И. Р.; Nahorniak, I. R.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
  Вивчена видова структура авіфауни типових біотопів акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Використовуючи дані, які були зібрані під час польових досліджень у 2018-2019 рр., були з’ясовані особливості трофічних ...
 • Структура осіннє-зимової авіфауни антропогенних ландшафтів міста Вінниці 

  Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дзюбенко, В. О.; Дзюбенко, В. А.; Dziubenko, V. O. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  Встановлена видова структура орнітофауни 7 основних типів біотопів м. Вінниці в осінньо-зимовий період 2018-2020 років. Виявлені 64 види птахів. Визначені особливості топічних зв’язків птахів та чисельність їхніх популяції ...
 • Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves 

  Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2020)
  Досліджено організацію мезоструктури листкового апарату та вміст пігменту у листках при застосуванні регуляторів росту з різним механізмом дії – есфону (2-HEFC) (0,2%) (етиленпродуцент) та Епіну (0,1 мл/л) (стимулятор ...
 • Вплив антигіберелінових препаратів на лабораторну схожість насіння редису 

  Осаволюк, І. О.; Осаволюк, И. А.; Osavolyuk, I.O.; Андрушко, Р. В.; Andrushko, R. V.; Долішня, І. І.; Долишня, И. И.; Dolishnya, I. I. (London, Ankara, Turkey, 2020)
  Досліджена залежність лабораторної схожості насіння редису сорту Зоря від обробки його водними розчинами ретардантів свідчить, що застосовані препарати підвищували інтенсивність проростання насіння. Виявлено, що при обробці ...
 • Симбіотична діяльність гороху посівного за дії мікробного препарату та регулятора росту рослин 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Publishing, Munich, Germany, 2020)
  У технологічному процесі передпосівна обробка насіння гороху Біоінокулянтом та регулятором росту рослин Марс ЕL є перспективною для покращення симбіотичної діяльності культури, що сприяє процесам відтворення природної ...
 • Зміна анатомо-морфологічних показників бобів кормових за використання препаратів інгібіторного типу 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A. (Publishing, Munich, Germany, 2020)
  Встановлено, що синтетичні регулятори росту рослин інгібіторного типу – 0,25 %-ий хлормекватхлорид (ХМХ-750) та 0,25 %-ий есфон – призводили до значних у морфогенезі культури бобів кормових сорту Білун, що супроводжувалося ...
 • Проростання насіння гороху озимого за використання регулятороа росту та біоінокулянта 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2020)
  Проведено передпосівну обробку насіння робочими розчинами препаратів Ендофіт-L1 (0,01 л/т) та Біоінокулянт (2 л/т), а контроль – водою. Досліджено, що найвища інтенсивність повного набубнявіння насіння гороху озимого ...
 • Біометричні показники розсади огірка посівного перед висаджуванням у грунт за дії різнонаправлених регуляторів росту рослин 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2020)
  Передпосівне замочування насіння огірків гібриду Гейм регуляторами росту етефоном (0,25 %) та епіном (1 мл/л) призводило до посилення ростових процесів надземної та підземної частин рослин, а також до підвищення якості ...
 • Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment 

  Kravets, O.O.; Kuryata, V. G. (Noisiel, France, 2020)
  In the monograph it was studied the features of growth processes, morphogenesis and functioning of donor-acceptor system of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) under the influence of gibberellin (gibberellic acid, GA3) and ...
 • Вміст азоту у органах цукрового буряка за використання хлормекватхлориду 

  Дашківська, М. О.; Дашковская, М. А.; Dashkivska, M. O.; Сітнікова, Є. О.; Ситникова, Е. А.; Sitnikova, E. A.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
  Дані проведених досліджень свідчать про те, що обробка хлормекватхлоридом суттєво впливає на вміст та перерозподіл азоту у рослин цукрового буряка. В коренеплодах рослин цукрового буряка під впливом препарату відмічалося ...
 • Поширення видів родини Rosaceae у лісовому фітоценозі 

  Сітнікова, Є. О.; Ситникова, Е. А.; Sitnikova, E. A.; Дашківська, М. О.; Дашковская, М. А.; Dashkivska, M. O.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
  У дубово-грабовому лісі с. Агрономічне, що належить до ВОКТ «Вінницяоблагроліс», можна виділити 4 яруси, три з яких, у свою чергу, диференціюються на: перший деревостан – на 2 під'яруси, другий підліску – на 2 під'яруси і ...
 • Вплив циркону на проростання насіння салату сорту Азарт 

  Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
  За дії препарату циркону відбувалося збільшення інтенсивності проростання насіння салату сорту Азарт та збільшувалася маса надземної частини, відбувалися позитивні зміни у формуванні листкової пластинки. Активність формування ...
 • Дія препарату Грейнактив-С на якісні характеристики насіння цукрового буряка 

  Шевчук, О. А.; Savchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Stockholm, Sweden, 2020)
  Обробка насіння рослин цукрового буряка гібриду Брітні препаратом Грейнактив–С значно підвищує схожість насіння усіх фракцій. Найбільший вплив даного препарату спостерігається на насінні фракції 3,75-4,5 мм. Підвищення ...
 • Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин 

  Вергеліс, В. І.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Liverpool, United Kingdom, 2020)
  За дії регуляторів росту – Гетероауксину (0,2 г/л), Реастиму (1 г/л) та бурштинової кислоти (1 г/л) зменшувалася довжина гіпокотелей у проростків бобів кормових на 40 %, 60 % та 30 % відповідно. Збільшення довжини гіпокотелей ...

View more