Recent Submissions

 • Формування мотивів навчання в умовах застосування тестової системи контролю знань студентів педуніверситету 

  Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2000)
  В статті подані результати експериментального дослідження ефективності методу тестового контролю й оцінки знань студентів. Відзначається позитивний вплив методу тестування на мотиви навчання й успішність студентів
 • Вплив світла на процес проростання та використання запасних речовин насіння за дії антигіберелінових препаратів 

  Попроцька, І. В.; Попроцкая, И. В.; Poprotska, I.V. (Vienna, 2017)
  Важливим теоретичним аспектом дослідження функціонування системи “депо асимілятів–ріст” є порівняння ефектів світла та його відсутності на проростання під дією гібереліну і антигіберелінових препаратів - ретардантів як ...
 • Птахи Вінниччини 

  Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Відуецький, А. В.; Видуетский, А. В.; Viduetsky, A. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Визначник охоплює 240 видів птахів, які нині реєструються, або були виявлені на території Вінницької області в минулому. Кожен із видів проілюстрований фотографіями, які демонструють характер оперення птахів у різні сезони ...
 • Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність та жирнокислотний склад насіння льону олійного 

  Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Кур'ята, В. Г.; Курьята, В. Г.; Kuryata, V. G (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У монографії узагальнено літературні й експериментальні дані щодо впливу регуляторів росту і розвитку рослин на процеси морфогенезу та продуктивність льону олійного. Розглянуто питання впливу різних за напрямком дії ...
 • Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи 

  Баюрко, Наталія Василівна; Баюрко, Н. В.; Baiurko, N. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
  У роботі проаналізовано теоретичні засади досліджуваної проблеми, розкрито сутність екологічної компетентності, «готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи», визначено ...
 • Регуляція донорно - акцепторних відносин у рослин в системі «депо асимілятів – ріст» у процесі проростання 

  Попроцька, Ірина Володимирівна; Poprotska, I. V.; Попроцкая, И.В. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Монографія присвячена вивченню фізіологічних і біохімічних реакцій рослин в гетеротрофну фазу розвитку проростків за умов різного напруження донорно-акцепторних відносин під впливом комплексної дії світла, гібереліну і ...
 • Трофічні зв’язки орнітонаселення загальнозоологічного заказника «Згарський» 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Півторак, А. М.; Pivtorak, A. M.; Пльонсак, І. А.; Plonsak, I. A.; Слубська, Г. Ф.; Slubska, H. F. (Прага, 2017)
  Вивчені особливості трофіки птахів загальнозоологічного заказника «Згарський» (Літинський район Вінницької області, Україна). Встановлений видовий склад птахів, які формують 12 екологічних груп за характером живлення. ...
 • Топічні та трофічні зв’язки представників рядів Falconiformes і Strigiformes фауни м. Вінниці 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Паращук, К. П.; Parashchuk, K. P.; Суханова, О. В.; Sukhanova, O. V.; Дика, Л. П.; Dyka, L. P.; Донська, А. А.; Donska, A. A. (Шеффілд, 2017)
  Був вивчений видовий склад авіфауни денних та нічних хижаків м.Вінниці, досліджений їх раціон, встановлене поширення на території міста. Так, в адміністративних межах м. Вінниці в усі сезонні періоди 2015-2017 рр. було ...
 • Еколого-біотопічні групи гніздових птахів Згарського загальнозоологічного заказника 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Варварук, Л. Ю.; Varvaruk, L.Iu.; Півторак, А. М.; Pivtorak, A. M.; Пльонсак, І. А.; Plonsak, I. A.; Слубська, Г. Ф. (Шеффілд, 2017)
  У ході польових досліджень, здійснених упродовж всіх сезонів 2012-2017 років у межах загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення «Згарський» було виявлено 135 видів птахів, об’єднаних до 91 роду, 41 родини ...
 • Рідкісні та зникаючі птахи загальнозоологічного заказника «Згарський» (Вінницька область, Україна) 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дубова, М. В.; Dubova, M. V.; Варварук, Л. Ю.; Varvaruk, L.Iu.; Донська, А. А.; Donska., A. A; Салій, І. І.; Salii, I. I. (Перемишль, 2017)
  Упродовж різних сезонних періодів 2014-2017 років здійснені регулярні обліки видового складу птахів заказнику «Згарський» (Вінницька область, Україна). Тут виявлене перебування регіонально рідкісних видів, а також тих, що ...
 • Орнітофауністична характеристика ставу Шершні та прибережних біотопів 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Dyka, L. P; Дика, Л. П.; Салій, І. І.; Salii, I. I.; Ладанюк, М. В.; Ladaniuk, M. V. (Шеффілд, 2016)
  У 2015-2016 роках були зібрані відомості для підготовки наукового обґрунтування створення орнітологічного заказника в межах ставу «Шершні» (околиці м. Бар Вінницької області). Польові дослідження здійснювались в усі сезони, ...
 • Загальна характеристика фауни ставу Шершні 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дика, Л. П.; Dyka, L. P.; Салій, І. І.; Salii, I. I.; Варварук, Л. Ю.; Varvaruk, L. Iu. (Прага, 2016)
  У 2015-2016 роках вивчена видова структура фауни хребетних в акваторії ставу Шершні та прилеглих біотопах в околицях міста Бар Вінницької області. Згідно результатів досліджень, фауна хордових ставу об’єднує представників ...
 • Особливості видової структури та поширення дрібних ссавців (Micromammalia) на Вінниччині 

  Вовчемис, Н. В.; Vovchemys, N. V.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Танасієнко, О. І.; Tanasiienko, O. I.; Метрополь, І. М.; Metropol, I. M. (Прага, 2014)
  Матеріал було зібрано під час експедиційних виїздів у 2006-2013 роках спільно з біологами зоогрупи Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції. У публікації наведені результати обліків дрібних ссавців, дані про ...
 • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
  Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
 • Просторово-часова динаміка населення птахів м. Вінниці 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Куценко, І. І.; Куценко, И. И.; Kutsenko, I. I.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2014)
  В осіннє-зимовий період 2012-2014 років досліджені видовий склад, щільність населення птахів типових ландшафтів м. Вінниці у просторі та часі. Вивчена видова структура, щільність населення птахів, характер їх поширення в ...
 • До біології костогриза Coccothraustes coccothraustes (Fringillidae, Aves) в урбоценозах м. Вінниці 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Хрущов, С. О.; Хрущев, С. А.; Khrushchov, S. O.; Мельник, А. Ю.; Melnyk, A. Iu. (Софія, 2014)
  Упродовж 2011-2013 років були досліджені окремі аспекти біології костогриза Coccothraustes coccothraustes (Fringillidae, Aves). Зокрема вивчали особливості інтеграції даного виду до міських екосистем, щільність населення ...
 • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
  У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
 • Зимова орнітофауна урбоценозів Східного Поділля (на прикладі м. Вінниці) 

  Матвійчук О Матвійчук ., О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Куценко, І. І.; Куценко, И. И.; Kutsenko, I. I.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
  У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення зимуючих птахів у просторі та часі, особливості ...
 • Птахи – петрофіли м. Вінниці 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Прага, 2013)
  Вивчені окремі механізми адаптації екологічної групи птахів-петрофілів до використання території населених пунктів. Досліджений видовий склад, просторово-біотопічна організація та особливості екології гніздової авіфауни ...
 • В’юркові (Fringillidae) в екосистемах м. Вінниці 

  Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Хрущов, С. О.; Хрущев, С. А.; Khrushchov, S. O. (Ніжин, 2013)
  За даними досліджень, проведених у 2011-2013 років, встановлено, що в типових біотопах м. Вінниці родина В’юркові представлена 11 видами, які належать до 9 родів, що складає 92% від фауни в’юркових області. Визначені ...

View more