Recent Submissions

 • Використання інформаційно-комунікативних технологій студентами під час вивчення природничих дисциплін 

  Нікітченко, Л.О.; Никитченко, Л.А.; Nikitchenko, L.A.; Ляховська, К.; Ляховская, К.; Lyakhovskaya, K.; Довгалюк, А.; Dovgalyuk, A. (Вінниця, Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія 2019, 2019)
  У статті розглянуті питання, що стосуються підготовки студентів природничо-географічного факультету закладів вищої освіти з використанням інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчанні хімії та біології; розкрито ...
 • Принципи формування педагогічної майстерності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки 

  Nikitchenko, L.O.; Нікітченко, Л.О.; Никитченко, Л.А. (Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017)
  У статті йдеться про принципи формування педагогічної майстерності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки. Висвітлено деякі проблеми формування педагогічної майстерності майбутніх учителів біології у ...
 • Вплив регуляторів росту на бобові рослини 

  Ємсенко, І. В.; Емсенко, И. В.; Єmsenko, I. V.; Гонтар, Л. В.; Gontar, L. V.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  Аналіз літературних джерел свідчить про використання регуляторів росту рослин на бобових культурах з метою оптимізації виробництва й підвищення їх продуктивності.
 • Регулятори росту рослин та їх застосування в практиці 

  Верзун, О. В.; Verzun, O. V.; Любчик, А. В.; Любчык, А. В.; Lyubchik, A. V.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  Регулятори росту рослин мають і певні обмеження в своїй дії, які пов’язані із особливостями ресурсних можливостей генотипу рослин. Регулятори росту лише допомагають рослині розкрити даний її потенціал, який за певних умов ...
 • Особливості ростових процесів рослин Nicotiana tabacum під впливом антигіберелінових препаратів 

  Ковганич, Л. В.; Kovhanych, L.V.; Рогач, Т.І.; Рогач, Т.И.; Rоgаch, Т.І. (Вінниця, 2019, 2019)
  Тези присвячені вивченню впливу ретарданту тебуконазолу та етиленпродуцента есфону на морфогенез рослин тютюну. За дії антигіберелінових препаратів відбувалося потовщення стебел та гальмування росту рослин у першій половині ...
 • Вплив гетероауксину на енергію проростання та ріст пшениці 

  Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. О.; Ткачук, О.А.; Ткачук, O.O. (Вінниця, 2019, 2019)
  Вивчено та проаналізовано дію препарату гетероауксину на енергію проростання та показники росту насіння пшениці. Встановлено, що обробка насіння пшениці сорту Миронівська 65 рістрегулюючим препаратом ауксинової дії призводила ...
 • Регулятори росту рослин та їх застосування в практиці 

  Верзун, О. В.; Верзун, Е. В.; Любчик, А. В.; Verzun, O.V.; Lyubchik, A.V. (Вінниця, 2019, 2019)
  Розкрито масштаби застосування вітчизняних рістрегулюючих препаратів в різних галузях рослинництва. Проаналізовано їх механізми дії на різноманітні ланки розвитку рослин та їх вплив на урожайність.
 • Вплив регуляторів росту на бобові рослини 

  Ємсенко, І. В.; Гонтар, Л. В.; Емсенко, И. В.; Yemsenko, I. V.; Gontar, L.V. (Вінниця, 2019, 2019)
  Проаналізовані літературні джерела щодо розкриття питання використання регуляторів росту рослин на бобових культурах. Розкрито моменти оптимізації виробництва й підвищення продуктивності цих культур за рахунок рістрегулюючих ...
 • Регуляція продукційного процесу і симбіотичної азотфіксації Glycine max (L.) Merrill за дії паклобутразолу 

  Голунова, Л.А.; Golunova, L. A.; Кур'ята, В.Г.; Кур'ята, В.Г.; Kuryata, V. G. (Science Publishing. 2019, 2019)
  Вивчено вплив паклобутразолу на функціонування симбіотичних систем – Bradyrhizobium japonicum - соя. Виявлено, що інокуляція насіння виробничим штамом 634б та наступна обробка рослин сої ретардантом у фазу бутонізації ...
 • Ефективність біологічних препаратів на посівах сої 

  Задорожний, В. С.; Задорожный, В. С.; Zadorozhnyi, V. S.; Карасевич, В. В.; Karasevych, V. V.; Свитко, С. М.; Svytko, S. M.; Лабунець, А. В.; Лабунец, А. В.; Labunets, A. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця «Видавництво–друкарня Діло», 2019)
  Науковими дослідженнями (2016-2018 роки) встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України для покрашення мінерального живлення рослин сої азотом і фосфором на сірих лісових ґрунтах та комплексного біологічного ...
 • Биометрические показатели растений и урожайность сортов салата кочанного 

  Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Земледелие и защита растений, 2019)
  Представлены результаты исследования сортов салата кочанного при выращивании в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлены особенности наступления и прохождения фенологических фаз развития растений. Определены ...
 • Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на формування насіннєвої продуктивності фенхеля звичайного 

  Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V.; Мельник, І. А.; Мельник, И. А.; Melnyk, I. A.; Горбатюк, В. С.; Horbatiuk, V. S. (Агробіологія. Зб. наук праць БНАУ, 2019)
  Проведенні фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин фенхеля звичайного, встановлені відмінності їх біометричних показників залежно від прийомів технології. Визначенні оптимальні строки висаджування розсади ...
 • Особливості морфогенезу та функціонування донорно-акцепторної системи рослин томатів за дії гібереліну та ретардантів 

  Кур'ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V. G.; Кравець, О.О.; Кравец, О.А.; Kravets, O.O. (Sciemcee Publishing. 2019, 2019)
  Представлено результати вивчення особливостей ростових процесів, морфогенезу та функціонування донорно-акцепторної системи рослин томатів за дії гібереліну та його антагоністів – триазолпохідного препарату тебуконазолу та ...
 • Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин 

  Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. О.; Сакалова, Г.В.; Сакаловая, Г. В.; Sakalova, G.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
  У технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 ...
 • Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці 

  Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Verhelis, V. І.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, О. О. (Вінниця, 2019)
  В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури пшениці сорту Краєвид залежно від обробки рістінгібуючим препаратом – тебуконазолом (0,5% та 1%) методами ...
 • Ефективність застосування добрив на пшениці озимій 

  Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O. (Київ. Інститут землеробства НААН, 2018)
  Стаття присвячена встановленню можливості покращення продуктивності озимої пшениці за рахунок використання амонійних добрив. Встановлено, що при застосуванні сульфату амонію та вуглеамонійних солей врожайність посівів ...
 • Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура 

  Липовий, В. Г.; Lipovy, V. G.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Гуцол, Г. В.; Hutsol, G. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця, 2019)
  В статті наведені результати досліджень особливостей росту і розвитку, формування продуктивності сортів топінамбура. Визначена величина асиміляційної поверхні рослин, продуктивність фотосинтезу різних генотипів топінамбура. ...
 • Вплив хлормекватхлориду на морфогенез, формування донорно-акцепторної системи та продукційний процес олійних культур 

  Кур'ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V. G.; Поливаний, С.В.; Полываный, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Рогач, Т.І.; Рогач, Т.И.; Rоgаch, Т.І.; Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Рогач, В.В.; Rogach, V. V. (Sciemcee Publishing. 2019, 2019)
  Анотації Вивчено вплив ретарданту хлормекватхлориду на продуктивність, анатомічні, морфологічні особливості та функціонування листкового апарату олійних культур. Застосування препарату в період бутонізації призводило до ...
 • Інтеграція різнопредметних знань в процесі еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. 

  Левчук, Н.В.; Levchyk, N.V.; Нікітченко, Л.О.; Никитченко, Л.О.; Nikitchenko, L.O.; Баюко, Н.В.; Baiurko, N.V. (Вінниця, 2019, 2019)
  У статті висвітлені теоретичні аспекти розробки змісту еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів з урахуванням інтеграційного принципу використання міжпредметних зв’язків біологічних дисциплін з дисциплінами ...
 • Екологічна культура студентів як складова частина екологічного виховання 

  Нікітченко, Л.О.; Никитченко, Л.О.; Nikitchenko, L.O.; Левчук, Н.В.; Levchyk, N.V.; Баюко, Н.В.; Baiurko, N.V. (Вінниця, 2019, 2019)
  В статті розглядаються питання формування екологічної культури у студентів, зокрема студентів природничо-географічного факультету, яка є значним важелем впливу на екологічну ситуацію сьогодні та актуальним питанням в ...

View more