Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorМатвійчук, О. А.
dc.contributor.authorМатвейчук, А. А.
dc.contributor.authorMatviichuk, O. A.
dc.contributor.authorНікітченко, Л. О.
dc.contributor.authorНикитченко, Л.
dc.contributor.authorNikitchenko, L. O.
dc.date.accessioned2017-07-26T10:19:54Z
dc.date.available2017-07-26T10:19:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationМатвійчук О. А. Зоологія Хребетних (методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт) / О. А. Матвійчук, Л. О. Нікітченко. – Вінниця, 2017. – 137 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/844
dc.descriptionБіологія. Хребетніuk_UA
dc.description.abstractЗоологія хребетних – розділ зоології, що вивчає один тип тварин, тип Chordata Хордові. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зоологія хребетних» є ознайомити студентів з різноманітністю представників типу хордових, розкрити взаємозв’язки, існуючі між хордовими тваринами та навколишнім середовищем, показати необхідність раціонального використання та охорони хребетних тварин. Навчити студентів с позицій системного підходу аналізувати видовий, популяційний, ценотичний та екосистемний рівні прояву різноманіття хордових тварин а також використовувати методично вірні прийоми для викладу даного предмету в школі.uk_UA
dc.description.abstractЗоология позвоночных – раздел зоологии, изучающий один тип животных, тип Chordata Хордовые. Основными задачами изучения дисциплины «Зоология позвоночных» является ознакомить студентов с разнообразием представителей типа хордовых, раскрыть взаимосвязи, существующие между хордовых животных и окружающей средой, показать необходимость рационального использования и охраны позвоночных животных. Научить студентов с позиций системного подхода анализировать видовой, популяций¬ний, ценотический и экосистемный уровне проявления многообразия хордовых животных, а также использовать методично верные приемы для изложения данного предмета в школе.ru
dc.description.abstractZoology of the vertebrates is a section of zoology that studies one type of animal, the Chordata Chordan type. The main tasks of studying the discipline "Zoology of the vertebrates" are to acquaint students with a variety of representatives of the chord type, to disclose the interrelationships existing between chordates and the environment, to show the need.en
dc.publisherВінниця : ВДПУuk_UA
dc.subjectзоологія хребетнихuk_UA
dc.subjectтип Chordata Хордовіuk_UA
dc.subjectохорона хребетних тваринuk_UA
dc.subjectзоология позвоночныхuk_UA
dc.subjectтип Chordata Хордовыеuk_UA
dc.subjectохрана позвоночных животныхuk_UA
dc.subjectzoology of the vertebratesuk_UA
dc.subjectthe Chordata Chordan typeuk_UA
dc.titleЗоологія Хребетних (методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт)uk_UA
dc.title.alternativeЗоология позвоночных (методические рекомендации для проведения лабораторных работ)ru
dc.title.alternativeMethodical recommendations for conducting laboratory works on vertebrate zoologyen
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record