Show simple item record

dc.contributor.authorСапіташ, Тетяна Сергіївна
dc.contributor.authorСапиташ, Т.С.
dc.contributor.authorSapitash, T.S.
dc.date.accessioned2021-03-15T08:03:39Z
dc.date.available2021-03-15T08:03:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationСапіташ Тетяна Сергіївна. : «Застосування методу проектів для формування пізнавальної активності учнів»./ Т.С. Сапіташ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. 26 с . – Бібліогр.: с. 23-26 (22 назв). – На правах рукописуuk_UA
dc.identifier.otherУДК 373.5.091.33:908]:811.112.2
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7565
dc.descriptionМетодика викладання іноземної мовиuk_UA
dc.description.abstractКурсова робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел (22 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 26 сторінок, основний зміст викладено на 22 сторінках. У дипломному дослідженні розглянуто застосування методу проектів для формування пізнавальної активності учнів; охарактеризовано особливості методу проектів на заняттях.uk_UA
dc.description.abstractКурсовая работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованных источников (22 наименований). Общий объем работы составляет 26 страниц, основное содержание изложено на 22 страницах. В дипломном исследовании рассмотрено применение метода проектов для формирования познавательной активности учащихся; охарактеризованы особенности метода проектов на занятиях.ru
dc.description.abstractThe course work consists of an introduction, 2 sections, conclusions, a list of sources used (22 items). The total volume of the work is 26 pages, the main content is set out on 22 pages. In the diploma research the application of the project method for the formation of cognitive activity of students is considered; features of the method of projects in the classroom are characterized.en
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectметод проектуuk_UA
dc.subjectіноземні мовиuk_UA
dc.subjectучні старшої школиuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectпізнавальна активність учнівuk_UA
dc.subjectметод проектаuk_UA
dc.subjectиностранные языкиuk_UA
dc.subjectученики старших классовuk_UA
dc.subjectучебный процессuk_UA
dc.subjectпознавательная активность учащихсяuk_UA
dc.subjectproject methoduk_UA
dc.subjectforeign languagesuk_UA
dc.subjecthigh school studentsuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjectcognitive activity of studentsuk_UA
dc.titleЗастосування методу проектів для формування пізнавальної активності учнів: курсова роботаuk_UA
dc.title.alternativeПрименение метода проектов для формирования познавательной активности учащихся: курсовая работаuk_UA
dc.title.alternativeApplication of the project method for the formation of students' cognitive activity: course workuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record