Show simple item record

dc.contributor.authorTarasenko, Halina
dc.contributor.authorТарасенко, Галина
dc.contributor.authorPaństwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy
dc.contributor.authorВінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
dc.contributor.authorВинницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского
dc.contributor.authorVinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University
dc.date.accessioned2017-04-11T11:41:53Z
dc.date.available2017-04-11T11:41:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTarasenko Galina. Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym / Galina Tarasenko // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – Nr 9 (2014)pl
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/424
dc.descriptionСімейне виховання. Виховання естетичного ставлення до природиuk_UA
dc.description.abstract
dc.description.abstractKształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna pragmatyzacja myślenia społecznego negatywnie wpływa na kształtowanie się światopoglądu dziecięcego. Dlatego wszystkie instytucje wychowawcze, między innymi rodzina, są zobowiązane systemowo pracować w płaszczyźnie kształtowania orientacji w zakresie systemu wartości wychowankуw. W artykule zaproponowano autorską metodę organizacji dziecięcej działalności twуrczej na zasadach estetyki ekologicznej. Wszystkie zadania mogą być z powodzeniem realizowane przez rodzicуw podczas pracy z dziećmi.pl
dc.description.abstractУ статті розглядаються способи корекції ставлення дітей до природи в сім'ї. Загальне соціально-прагматичне мислення негативно впливає на світогляд дитини. Таким чином, всі навчальні заклади, включаючи сім'ю, зобов'язані систематично працювати в контексті формування цінностей учнів. У статті пропонується авторська методика організації творчої діяльності дітей на основі екологічної естетики. Всі завдання можуть бути успішно реалізовані в роботі батьків з дітьми. В статье рассматриваются способы коррекции отношения детей к природе в семье. Общее социально-прагматическое мышление негативно влияет на мировоззрение ребенка. Таким образом, все учебные заведения, включая семью, обязаны систематически работать в контексте формирования ценностей учащихся. В статье предлагается авторская методика организации творческой деятельности детей на основе экологической эстетики. Все задачи могут быть успешно реализованы в работе родителей с детьми.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются способы коррекции отношения детей к природе в семье. Общее социально-прагматическое мышление негативно влияет на мировоззрение ребенка. Таким образом, все учебные заведения, включая семью, обязаны систематически работать в контексте формирования ценностей учащихся. В статье предлагается авторская методика организации творческой деятельности детей на основе экологической эстетики. Все задачи могут быть успешно реализованы в работе родителей с детьми.ru
dc.description.abstractThe article deals with ways of correcting of children’s attitude to nature in the family. Total social pragmatic thinking negatively affects the child’s outlook. Therefore, all educational institutions, including family, obliged to work systematically in the context of formation values of pupils. In the article the author's method of organisation of child creative activity based on environmental aesthetics is proposed. All tasks can be successfully implemented in the work of parents with childrenen
dc.description.abstract
dc.subjectestetyczny stosunek do przyrodyuk_UA
dc.subjectorientacje w systemie wartościuk_UA
dc.subjectzachwyt przyrodąuk_UA
dc.subjecttwуrczość dziecięcauk_UA
dc.subjectестетичне ставлення до природиuk_UA
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA
dc.subjectмилування природоюuk_UA
dc.subjectдитяча творчістьuk_UA
dc.subjectэстетическое отношение к природеuk_UA
dc.subjectценностные ориентирыuk_UA
dc.subjectлюбование природойuk_UA
dc.subjectдетское творчествоuk_UA
dc.titleKształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnympl
dc.title.alternativeВиховання естетичного ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку в сім'їuk_UA
dc.title.alternativeВоспитание эстетического отношения к природе у детей младшего школьного возраста в семьеru
dc.title.alternativeEducation of aesthetic relation to nature in children at younger school age in a familyen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record