Show simple item record

dc.contributor.authorЗарічанська, Н. В.
dc.contributor.authorЗаричанская, Н. В.
dc.contributor.authorZarichanska, N. V.
dc.date.accessioned2019-02-09T20:41:23Z
dc.date.available2019-02-09T20:41:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationЗарічанська Н.В. Використання інноваційних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців філологічних спеціальностей./ Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць /ред. кол. І.В.Артьомов та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – Вип. 2(9). – С. 174- 182.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4002
dc.descriptionІноземні мови. Методика навчання. Філологічна освіта. Інноваційні технології. Професійна підготовка.uk_UA
dc.description.abstractВ статті розглядаються філологічний освітній простір, що складається з двох типів педагогічних процесів – інноваційних і традиційних. Від того, яка модель освіти – інноваційна чи традиційна – застосовується, залежить і вибір конкретного методу навчання.. Доведено, що застосування інтерактивних технологій різко збільшує відсоток засвоєння матеріалу, оскільки вони впливають не лише на свідомість, а й на почуття.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются филологическое образовательное пространство, состоящее из двух типов педагогических процессов - инновационных и традиционных. От того, какая модель образования - инновационная или традиционная - применяется, зависит и выбор конкретного метода обучения Доказано, что применение интерактивных технологий резко увеличивает процент усвоения материала, поскольку они влияют не только на сознание, но и на чувства.ru
dc.description.abstractThe article deals with the philologycheskoe educational environment that consists of two types of pedagogical processes - innovation and traditional. On which model of education - innovative or traditional - is used, depends on the choice of a particular method of teaching. It has been proved that the use of interactive technology dramatically increases the percentage of learning as they impact not only on the mind, but also in a sense.en
dc.publisherДВНЗ «УжНУ»uk_UA
dc.subjectфілологічний простірuk_UA
dc.subjectпедагогічні процесиuk_UA
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectтрадиційні технологіїuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectмайбутні фахівці філологічних спеціальностейuk_UA
dc.subjectфилологическое пространствоuk_UA
dc.subjectпедагогические процессыuk_UA
dc.subjectинновационные технологииuk_UA
dc.subjectтрадиционные технологииuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectбудущие специалисты филологических специальностейuk_UA
dc.subjectphilological spaceuk_UA
dc.subjectpedagogical processesuk_UA
dc.subjectinnovative technologies and traditional technologiesuk_UA
dc.subjectprofessional traininguk_UA
dc.subjectfuture specialists in philologyuk_UA
dc.titleВикористання інноваційних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців філологічних спеціальностей.uk_UA
dc.title.alternativeИспользование инновационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов филологических специальностей.uk_UA
dc.title.alternativeThe use of innovative technologies in the process of professional training of future specialists of philological specialties.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record