Show simple item record

dc.contributor.authorТучинський, В. А.uk_UA
dc.contributor.authorTuchinskiy, V. A.en
dc.contributor.authorТучинский, В. А.
dc.date.accessioned2016-11-10T14:49:17Z
dc.date.available2016-11-10T14:49:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationТучинський В. А. Актуальні проблеми історії Молдавської Автономної Радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924-1940 рр. в сучасній російській історіографії / В. А. Тучинський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – 2015. – № 23. – С. 258-265uk_UA
dc.identifier.issnУДК 930(470+571)»20»:94(478:477)»1924-1940»
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/30
dc.descriptionІсторія Молдавської Автономної Республіки. Радянський період. Сучасна російська історіографіяuk
dc.description.abstractУ статті аналізуються наукові здобутки сучасної російської історіографії історії Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, що існувала у складі УРСР протягом 1924-1940 рр. та визначаються перспективні напрямки подальшого дослідження обраної автором проблеми.uk
dc.description.abstractВ статье анализируются научные достижения современной российской историографии истории Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики в составе УССР 1924-1940 гг.и определяются перспективные направления дальнейших исследований избраной автором проблемы.ru
dc.description.abstractThe article analyzes scientific achievements of the modern Russian historiography of the Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic within the USSR in 1924-1940s and identifies the perspective directions for further research of the problem.en
dc.language.isootheruk
dc.subjectросійська історіографіяuk
dc.subjectджерельна базаuk
dc.subjectМолдавська Автономна Республікаuk
dc.subjectУРСРuk
dc.subjectнаціональна політикаuk
dc.subjectполітична боротьбаuk
dc.subjectроссийская историографияru
dc.subjectисточниковедческая базаru
dc.subjectМолдавская Автономная Республикаru
dc.subjectУССРru
dc.subjectнациональная политикаru
dc.subjectполитическая борьбаru
dc.subjectRussian historiographyen
dc.subjectsource baseen
dc.subjectthe Moldavian Autonomous Republicen
dc.subjectUkrainian Soviet Socialist Republicen
dc.subjectthe national policyen
dc.subjectthe political struggleen
dc.titleАктуальні проблеми історії Молдавської Автономної Радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924-1940 рр. в сучасній російській історіографіїuk
dc.title.alternativeActual problems of history Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic in the USSR 1924-1940 gg. іn modern historiographyen
dc.title.alternativeАктуальные проблемы истории Молдавской Автономной Советской социалистической республики в составе УССР 1924-1940 гг. в современной российской историографииru
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record