Recent Submissions

 • Український дитячий фольклор (матеріали до вивчення з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку) 

  Коваль, Т.В.; Комарівська, Н.О.; Колеснік, К.А. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2024)
  У навчальному посібнику представлено історико-педагогічний аналіз аспектів використання фольклорних творів у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Розкрито роль фольклору у формуванні особистості дитини, ...
 • Дитяче експериментування у закладах дошкільної освіти: практикум 

  Карук, І.В.; Karuk, I.V. (ВДПУ, 2021)
  Дитяче експериментування виступає сьогодні найбільш активною формою дослідницької діяльності в дошкільному віці, яке розглядається як практична діяльність спрямована на пізнання властивостей, якостей предметів і матеріалів. ...
 • Особливості розвитку дослідницької активності у дітей дошкільного віку 

  Карук, І.В.; Karuk, I.V. (Bordeauх: ОР «Plateforme scientifique europeenne», 2019)
  Актуальною проблемою сучасної освіти є пошук ефективних шляхів виховання та розвитку креативної, ініціативної особистості, здатної до реалізації свого творчого потенціалу і дослідницької активності в різних видах діяльності. ...
 • Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей у закладі дошкільної освіти 

  Карук, І.В.; Кaruk, I.V. (Geneve, Suisse Plateforme scientifique europeenne, 2019)
  Сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає кардинальних змін у сфері освітньої політики. Дитяче експериментування виступає сьогодні найбільш активною формою дослідницької діяльності в дошкільному віці, яке ...
 • Виховний вплив дорослих на формування мовленнєво-мовної та лінгвістичної готовності дошкільників до навчання в школі: теоретичний аспект 

  Зданевич, Л.; Крутій, К.; Zdanevych, L.; Kruty, К. (2019)
  У статті проаналізовано зміст підготовки дітей у закладах дошкільної освіти щодо проблеми формування у майбутніх школярів мовленнєво-мовної та лінгвістичної готовності до навчання. Визначено, що під спеціальною готовністю ...
 • Developing Grammatical Competence in Preschoolers 

  Kruty, К.; Kurinna, S.; Zhuravlova, L.; Zнеinova, S.; Lopatina, Н.; Lyndina, Y.; Крутій, К.; Куринна, З.; Журавльова, З.; Знейнова, З.; Лопатіна, Х.; Линдина, Ю.; Крутий, К.; Куринная, С.; Журавлева, Л.; Знейнова, С.; Лопатина, Х.; Лындина, Ю. (Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2021)
  The article presents a theoretical review of relevant sources on the topic in question and, consequently, formulates the basic principles, obstacles and guidelines for developing grammatically correct speech in preschoolers. ...
 • Psychophysiological Mechanisms of Grammatical Structuring in the Speech Activity of a Preschool Child 

  Kruty, К.; Bohdan, Т.; Kozyr, М.; Sviontyk, О.; Shvaliuk, Т.; Pinchuk, Y.; Крутій, К.; Богдан, Т.; Козир, М.; Свіонтик, О.; Швалюк, Т.; Пінчук, Ю.; Крутий, К.; Богдан, Т.; Козырь, М.; Свионтик, О.; Швалюк, Т.; Пинчук, Ю. (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2021)
  Language as a means of implementing the speech process is an independent system with its own structure. In the context of our research, the concept of M.I. Zhynkin (1958) on the grid distribution of information in the ...
 • Diagnosis of the Formation of Grammatical Aspects of Speech in Preschool Age 

  Kruty, К.; Minenok, А.; Morozova, І.; Tsapenko, Т.; Kozynets, О.; Korniev, S.; Крутій, К.; Миненок, А.; Морозова, І.; Цапенко, Т.; Козинець, О.; Корнієв, С.; Крутий, К.; Миненок, А.; Морозова, И.; Цапенко, Т.; Козынец, О.; Корниев, С. (Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2021)
  The article theoretically substantiates and experimentally verifies the validity of the developed diagnostics by the method of contrast groups. The relevance of such a study is determined by the lack of development of the ...
 • Організації групової діяльності дітей у закладах дошкільної освіти: практикум 

  Колеснік, К.А.; Колесник, Е.А.; Kolesnik, К.А. (Вінниця, 2021)
  У практикумі зазначено основні теоретичні питання навчальної дисципліни «Організації групової діяльності в закладах дошкільної освіти», які допоможуть ретельно підготуватись до практичних занять, опрацювати рекомендовану ...
 • Couple work as a means of children's speech development 

  Kolesnik, К.; Колеснік, К.; Колесник, Е. (Tallinn: Teadmus OÜ, 2021)
  The article considers the organization of pair work in preschool education. The essence of the concepts of "pair work", "speech" is revealed. The author gives examples of didactic games for speech development of preschool children
 • Впровадження технології групової діяльності в контексті ігрового підходу організації освітнього процесу дітей дошкільного віку 

  Лазаренко, Н.І.; Лазаренко, Н.И.; Lazarenko, N.; Колеснік, К.А.; Колесник, Е.А.; Kolesnik, К. (ВДПУ, 2021)
  У статті здійснено дефінітивний аналіз базових понять «групова робота», «дидактична гра»; уточнено зміст і особливості впровадження технології групової діяльності в освітній процес закладу дошкільної освіти. Проаналізовано ...
 • Comparative Analysis of the Effectiveness of Polish and Ukrainian Basic Training Programs in Physical Education for 9-10-year-old Pupils 

  Kruty, К.; Mozolev, О.; Khmara, М.; Shorobura, І.; Bloshchynskyi, І.; Prontenko, К.; Polishchuk, О.; Zdanevych, L.; Крутій, К.; Мозолев, О.; Хмара, М.; Шоробура, І.; Блощинський, І.; Пронтенко, К.; Поліщук, О.; Зданевич, Л.; Крутий, Е.; Мозолев, А.; Хмара, М.; Шоробура, И.; Блощинский, И.; Пронтенко, К.; Полищук, А.; Зданевич, Л. (Universal Journal of Educational Research, 2019)
  The article examines the influence of physical education classes conducted on the basis of Polish and Ukrainian basic training programs on the level of physical fitness and physical development of pupils in secondary schools ...
 • E-Learning Methods in Students’ Education 

  Kruty, К.; Zdanevych, L.; Demianenko, О.; Pakhalchuk, N.; Perminova, L.; Garachkovska, О.; Крутій, К.; Зданевич, Л.; Дем'яненко, О.; Пахальчук, Н.; Пермінова, Л.; Гарачковська, О.; Крутий, Е.; Зданевич, Л.; Демьяненко, О.; Перминова, Л.; Пахальчук, Н.; Гарачковская, О. (International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019)
  The rhythm of modern life and the widespread dissemination of digital technology leads us to the need to review traditional education systems. Opportunities for realizing the potential inherent in electronic training systems ...
 • Preparing students of pedagogical universities for work in a post-COVID educational environment with children with ADHD 

  Kruty, К.; Zdanevych, L.; Holiuk, О.; Крутій, К. Л.; Зданевич, Л. В.; Голюк, О. А. (Vienna: IfII Institut für Intellektuelle Integration, 2021)
  The article reveals the relevance of introduction of distance learning into the educational process, the challenges faced by Ukrainian education (from preschool to higher) in connection with the long period of quarantine. ...
 • The Formation of Key Competences in the Training Process of Preschool Education Specialists (Experience of the United Kingdom, Germany, Ukraine) 

  Zdanevych, Larysa V.; Kruty, Kateryna L.; Tsehelnyk, Tetianа M.; Pisotska, Leonida S.; Kazakova, Nataliia V.; Зданевич, Лариса В.; Крутій, Катерина Л.; Цегельник, Тетяна М.; Пісоцька, Леоніда С.; Казакова, Наталія В.; Зданевич, Лариса В.; Крутий, Екатерина Л.; Цегельник, Татьяна М.; Писоцкая, Леонида С.; Казакова, Наталья В. (International Journal of Higher Education, 2021)
  he article outlines the main prerequisites for the transformation of modern competences in the training process of preschool education specialists (experience of the United Kingdom, Germany, Ukraine). Differences in the ...
 • Influence of fitness techniques integration on the development of physical qualities and morpho-functional state of adult females 

  Kruty, К.; Mozolev, О.; Bloshchynskyi, І.; Prontenko, К.; Zdanevych, L.; Popovych, O.; Pisotska, L.; Крутій, К.; Мозолєв, О.; Блощинський, І.; Пронтенко, К.; Зданевич, Л.; Попович, О.; Пісоцька, Л.; Крутий, К.; Мозолев, О.; Блощинский, И.; Пронтенко, К.; Зданевич, Л.; Попович, О.; Писоцкая, Л. (Hum Mov, 2021)
  The article focuses on the influence of recreational fitness exercises on the level of adult females’ physical qualities and morpho-functional state development. Overall, 32 women aged 30–45 years took part in the research, ...
 • Становлення традицій святкування Міжнародного дня дитячої книги 

  Лапшина, І. (Вінниця : ВДПУ, 2021)
  У статті наголошується на освітньому і виховному значенні дитячої книги для становлення особистості молодого громадянина світу. Представлений досвід святкування Міжнародного дня дитячої книги протягом кількох останніх ...
 • Персональний сайт вчителя-логопеда як засіб співпраці з батьками та педагогами в закладах дошкільної освіти 

  Король, А.В.; Korol, A.V. (Вінниця, 2020)
  У статті розкрито значення інформаційно-комунікаційних технологій в логопедичній роботі як засобу інтенсифікації логопедичної допомоги дошкільникам. З’ясовано, що розширити можливості традиційної взаємодії вчителя-логопеда ...
 • Cотрудничество педагогов с родителями в условиях инновационного образовательного пространства 

  Король, А.В.; Korol, A.V. (Минск : БГПУ, 2020)
  В статье раскрыта актуальность проблемы взаимодействия педагогов с родителями в дошкольных образовательных учреждениях. Обоснована необходимость включения родителей в образовательное пространство, налаживания тесного ...
 • Особливості професійної підготовки вчителів початкової школи у світлі ідей концепції нової української школи 

  Вишківська, В.Б.; Вишкивская, В.Б.; Vyshkivska, V.B.; Шикиринская, О.В.; Шикиринская, А.В.; Shykyrynska, O.V. (Yunona Publishing, 2020)
  У статті на основі об’єктивного аналізу наукової літератури і проведеного на базі загальноосвітніх шкіл міст Києва та Вінниці дослідження пропонуються змістові, методичні та організаційні шляхи удосконалення професійної ...

View more