Show simple item record

dc.contributor.authorБілик, Т. С.
dc.contributor.authorБилык, Т. С.
dc.contributor.authorBilyk, T. S.
dc.date.accessioned2017-12-05T13:15:16Z
dc.date.available2017-12-05T13:15:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationБілик Т. С. Гуманно-особистісний підхід до взаємодії педагога і учня в контексті аксіосфери сучасної освіти / Т. С. Білик // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту, педагогіки, психології і мистецтв (м. Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 9-10 квітня 2014 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2014. – Вип. 3. – С. 62-68.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1783
dc.descriptionПедагогіка. Початкова школа. Виховання. Гуманно-особистісний підхідuk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено вихованню у сучасній школі,яке здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури. Учителі початкових класів повинні користуватись ідеями гуманно-особистісним підходом до навчання і виховання учнів початкових класів. У публікації здійснено емпіричний аналіз з метою визначення гуманно-особистісного підходу до взаємодії педагога і учня. Проведене дослідження дає підставу для висновку про недостатній рівень стану реалізації гуманно-особистісного підходу до взаємодії педагога і учня у практиці роботи школи 1-го ступеняuk_UA
dc.description.abstractСтатья посвячена воспитанию в школе, которое осуществляется в контексте гражданской и обще человеческой культуры.Учителя начальних клас сов должны пользоваться идеями гуманно-личностным подходом к обучению воспитанию учащихся начальних классов.Проведенно еисследование дает основание для вывода о недостаточном уровне состояния реализации гуманно-личностного подхода к взаимодействию педагога и ученика в практикеработышколы 1-й степениru
dc.description.abstractThe article is devoted to upbringing in a modern school, which is carried out in the context of civil and universal culture. Primary school teachers should use the ideas of a humane-personal approach to the education and upbringing of elementary school students. The publication is an empirical analysis to determine the human-personality approach to the interaction of the teacher and the student. The conducted research provides the basis for the conclusion about the insufficient level of realization of the human-personal approach to the interaction of the teacher and the student in the practice of the school of the 1st degreeen
dc.publisherВінниця : Корзун Д. Ю.uk_UA
dc.subjectгуманно-особистісний підхідuk_UA
dc.subjectгуманізаціяuk_UA
dc.subjectвзаємодіяuk_UA
dc.subjectпарадигмаuk_UA
dc.subjectцінністьuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectгуманно-личностный подходuk_UA
dc.subjectгуманизацияuk_UA
dc.subjectвзаимодействиеuk_UA
dc.subjectпарадигмаuk_UA
dc.subjectценностьuk_UA
dc.subjectличностьuk_UA
dc.subjecthuman-personalapproachuk_UA
dc.subjecthumanizationuk_UA
dc.subjectinteractionuk_UA
dc.subjectparadigmuk_UA
dc.subjectvalueuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.titleГуманно-особистісний підхід до взаємодії педагога і учня в контексті аксіосфері сучасної освітиuk_UA
dc.title.alternativeГуманно-личностный подход к взаимодействию педагога и ученика в контексте аксиосферы современного образованияru
dc.title.alternativeHumane-personal approach to the interaction of the teacher and the student in the context of the axisosphere of modern educationen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record