Recent Submissions

 • Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологічні показники рослин сої 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, О. О.; Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.; Федорук, І. В.; Федорук, И. В.; Fedoruk, I. V. (2021)
  Специфіка дії антигіберелінових препаратів полягає у тому, що вони здатні впливати на процеси та інтенсивність, які неможливо скорегувати за допомогою агротехнічних заходів вирощування. Мета роботи полягала в науковому ...
 • Продуктивність насіння полуниці садової за дії біостимулюючих препаратів 

  Долішня, І. І.; Долишня, И. И.; Dolishnya, I. I.; Мотреску, М. Д.; Motrescu, M. D.; Андрушко, Р. В.; Андрушко, М. В.; Andrushko, R. V.; Осаволюк, О. І.; Осаволюк, О. И.; Osavolyuk, O. I. (София : Бял ГРАД-БГ, 2021)
  Встановлено, що застосовані регулятори росту рослин збільшували об’єм кореневої системи полуниці садової у всіх досліджуваних сортів. У рослин сорту Альбіон за дії Гетероауксину показник підвищувався на 12 %, за використання ...
 • Ріст, розвиток та продуктивність конюшини лучної залежно від просторового розміщення на площі 

  Глига, А. Д.; Глыга, А. Д.; Gliga, A. D.; Машталір, М. С.; Машталир, М. С.; Mashtalir, M. S.; Юрків, М. О.; Юркив, М. А.; Yurkiv, M. A. (Sheffield : Science and education LTD, 2021)
  Сівба з міжряддям 70 см дозволяє конюшині лучній інтенсивніше формувати надземну частину (на 25–30 % більше), що сприятливо позначається на індивідуальній продуктивності рослин, зміну приростів головного пагона та кореневої ...
 • Дія Реастиму та бурштинової кислоти на якісні характеристики насіння редису сорту Зоря 

  Андрушко, Р. В.; Andrushko, R. V.; Осаволюк, І. О.; Осаволюк, И. О.; Osavolyuk, I. O.; Долішня, І. І.; Dolishnya, I. I.; Долишня, И. И.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Sheffield : Science and education LTD, 2021)
  Передпосівна обробка насіння редису сорту Зоря стимуляторами росту Реастим та бурштиновою кислотою підвищувала якісні характеристики насіння – енергії проростання та схожість. Під впливом Реастиму(1 г/л) був виявлений ...
 • Physiological activity of plant growth stimulators 

  Ходаніцька, О.; Ходаницкая, Е.; Khodanitska, O.; Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Ткачук, О.; Tkachuk, O.; Матвійчук, О.; Матвийчук, О.; Matviichuk, O. (2021)
  У статті розглядається фізіологічна активність стимуляторів росту рослин на основі фітогормонів. Регулятори росту рослин за своєю природою є аналогами фітогормонів або модифікаторами їх дії. Отже, фізіологічний ефект ...
 • Features of sheet apparatus of sugar beet under retardants treatment 

  Шевчук, О.; Shevchuk, O.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2021)
  Досліджено вплив препаратів ангиберелінового типу з різним механізмом дії – паклобутразол (0,05%) і декстрел (0,3%) на формування листкової поверхні, структури фотосинтетичного апарату та особливостей функціонування листка ...
 • Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2021-01-14)
  В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури озимої пшениці сорту Богдана залежно від обробки препаратом інгібіторного типу – тебуконазолом (0,5 % та 1 %) ...
 • Насіннєва продуктивність гороху озимого за використання біостимуляторів 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2021)
  Висвітлені результати досліджень впливу біостимуляторів на лабораторну схожість насіння та морфометричні показники проростків гороху озимого. Досліджено, що препарати Ендофіт-L1 і Гуміфілд підвищують показники лабораторної ...
 • Лінійний ріст гібридів сорго цукрового в залежності від густоти росли 

  Липовий, В. Г.; Лыповый, В. Г.; Lypovy, V. G.; Князюк, О. В.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Юрків, М. О.; Юркив, М. О.; Yurkiv, M. O.; Сохан, Ю. С.; Сохан, Ю. С.; Sokhan, Yu. S. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2021)
  Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у пізньостиглого гібриду Аграрний 3 при густоті рослин 80 тис./га в восковій стиглості – 252,6 см, що більше за ранньостиглий гібриду Даш Е при даній густоті ...
 • Біометричні показники сортів петрушки кучерявої залежно від строку сівби 

  Порхун, А. В.; Порхун, А. В.; Porkhun, A. V.; Рекута, Т. С.; Рекута, Т. С.; Rekuta, T. S.; Машталір, М. С.; Машталир, М. С.; Mashtalir, M. S.; Князюк, О. В.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2021)
  Встановлено, що у фазі плодоутворення петрушки кучерявої зростала загальна маса рослин. За ранньої сівби відмічена найбільша висота рослин даної культури, а також частка плодів наземної маси рослини.
 • Продуктивність ехінацеї пурпурової залежно від прийомів вирощування 

  Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Глига, А. Д.; Глыга, А. Д.; Gliga, A. D.; Гусак, Т. В.; Gusak, T. V.; Ткачук, В. А.; Ткачук, В. А.; Tkachuk, V. A. (София : Бял ГРАД-БГ, 2021)
  Для формування високої продуктивності ехінацеї пурпурової найбільш сприятливі умови складаються за строку висаджування розсади 20 квітня, оскільки при цьому відмічена максимальна врожайність зеленої маси. Збільшення ширини ...
 • Дія ретардантів на морфогенез і продуктивність редису 

  Долішня, І.І.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, І.О.; Шевчук, О.А.; Долишня, И.И.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, И.А.; Шевчук, О.А.; Dolishnya, I.I.; Andrushko, R.V.; Osavolyuk, I.A.; Shevchuk, O.A. (2020)
  Застосування ретардантів есфону (0,25 %) та хлормекватхлориду (0,25 %) на культурі редису сорту Зоря зумовлювало гальмування ростових процесів. Препарати призводили до збільшення кількості та маси листків, подовжували ...
 • Фотоситетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю 

  Липовий, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Липовый, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Lipovy, V.G.; Shevchuk, O.A.; Knyazyuk, O.V. (2020)
  У статті наведено результати досліджень з оцінки впливу технологічних прийомів на продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю, а зокрема способи їх сівби та удобрення. Листок є основним органом ...
 • Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів 

  Шевчук., О.А.; Ходаніцька, О.О.; Ватаманюк, О.В.; Вергеліс, В.І.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А.; Ватаманюк, О.В.; Вергелис, В.И.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Vatamanyuk, О.V.; Vergelis, V.I. (2020)
  Одним з перспективних напрямків в овочівництві є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів росту з одночасним збільшенням продуктивності. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень регуляції ростових ...
 • Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) в інституті садівництва НААН України 

  Москалець, В.В.; Москалець, Т.З.; Гриник, І.В.; Шевчук, О.А.; Ходаніцька, О.О.; Moskalets, V.V.; Moskalets, T.Z.; Grynyk, I.V.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Москалец, В.В.; Москалец, Т.З.; Грынык, И.В.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А. (2020)
  Подано результати селекції обліпихи крушиноподібної в Інституті садівництва НААН України. Проаналізовано етапи виконання роботи – від вивчення і добору вихідного матеріалу в умовах поліського, полісько-лісостепового та ...
 • Еколого-фауністичні групи птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

  Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Коломієць, І. С.; Коломиец, И. С.; Kolomiiets, I. S.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
  У 2018-2019 роках вивчений видовий склад орнітофауни типових біотопів в акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Встановлена приналежність виявлених птахів до різних еколого-фауністичних груп за типом ...
 • Видовий склад орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Вінницька область) 

  Мосьондз, Н. В.; Мосёндз, Н. В.; Mosondz, N. V.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О. В.; Гладкая, Е. В.; Gladka, O. V. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  У різні сезони 2019-2020 років вивчалася видова структура орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Липовецький район, Вінницька область). Було виявлено 68 видів птахів, для яких визначали приналежність до різних ...
 • Особливості трофічних зв’язків птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

  Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Нагорняк, І. Р.; Нагорняк, И. Р.; Nahorniak, I. R.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
  Вивчена видова структура авіфауни типових біотопів акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Використовуючи дані, які були зібрані під час польових досліджень у 2018-2019 рр., були з’ясовані особливості трофічних ...
 • Структура осіннє-зимової авіфауни антропогенних ландшафтів міста Вінниці 

  Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дзюбенко, В. О.; Дзюбенко, В. А.; Dziubenko, V. O. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  Встановлена видова структура орнітофауни 7 основних типів біотопів м. Вінниці в осінньо-зимовий період 2018-2020 років. Виявлені 64 види птахів. Визначені особливості топічних зв’язків птахів та чисельність їхніх популяції ...
 • Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves 

  Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2020)
  Досліджено організацію мезоструктури листкового апарату та вміст пігменту у листках при застосуванні регуляторів росту з різним механізмом дії – есфону (2-HEFC) (0,2%) (етиленпродуцент) та Епіну (0,1 мл/л) (стимулятор ...

View more