Recent Submissions

 • Віддалені наслідки перенесених вірусних інфекцій дихальних шляхів 

  Завальнюк, О. Л. (Athens, Greece, 2024)
  В статті проведений статистичний аналіз захворюваності на грип та коронавірусну інфекцію COVID-19 у населення України та інших країн світу а також аналіз ускладнень, що виникають внаслідок перенесених вірусних хвороб ...
 • Вплив фолікуру на формування листкового апарату маку олійного 

  Суховій, Д. П.; Поливаний, С. В. (Sheffield. Science and education LTD, 2018)
  Обробка рослин маку фолікуром призводила до збільшення площі, кількості та маси листків.
 • Вплив синтетичних регуляторів росту на вміст азоту фосфору калію в маковому шроті 

  Батюк, М. В.; Гаджієва, О. В.; Поливаний, С. В. (Sheffield. Science and education, 2019)
  Використання інгібіторів росту призводило до збільшення вмісту азоту і фосфору та зменшення вмісту калію в шроті, застосування трептолему та суміші препаратів зумовлювало зростання вмісту калію і зменшення вмісту фосфору ...
 • Вплив хлормекватхлориду на морфометричні показники гірчиці білої 

  Суржик, О.П.; Поливаний, С. В. (Przemysl, Nauka i studia., 2019)
  Регуляція росту і розвитку рослин є однією із важливих проблем сучасної фізіології рослин. Вивчення ефектів, що пов’язані з фізіологічною функцією фітогормонів, забезпечило реальну можливість керування онтогенезом і ...
 • Вплив cинтетичних регуляторів росту на вміст та якість олії у насінні гірчиці білої 

  Новіцька, А. П.; Поливаний, С. В. (Sheffield. Science and education LTD, 2019)
  Використання регопланту покращило якісні характеристики гірчичної олії. Застосування регулятора росту призводило до збільшення вмісту олії в насінні.
 • Упровадження інноваційних технологій в процесі вивчення біології учнів 9-х класів 

  Телендій, О. С.; Козій, Л. О.; Ланчук-Назарова, А.-М. Р. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  В освітньому процесі традиційні технології навчання і до цих пір вважаються одними з найуживаніших. Результат такого навчання- це отримання певного теоретичного об’єму знань. Згідно традиційних технологій навчання можна ...
 • Вплив регуляторів росту на формування листкового апарату рослин фізалісу суничного 

  Мотреску, М. Д.; Рогач, Т. І. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  Під впливом хлормекватхлориду, тебуконазолу та гіберелової кислоти на рослинах фізалісу формувався більш потужний листковий апарат за рахунок збільшення кількості листків, їх площі або товщини листкової поверхні.
 • Вплив стимуляторів росту на проростання насіння пшениці 

  Мустаца М. О.; Ткачук О. О. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  За дії стимуляторів росту емістиму С та домінанту відбувалося збільшення енергії проростання насіння пшениці сорту Золотокоса. Обробка насіння пшениці сприяла кращому формуванню кореневої системи та надземної частини рослин.
 • Зміна морфогенезу в рослин баклажану за дії рістстимуляторів 

  Кушнір, В. І.; Рогач, Т. І. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
  Найбільш ефективним регулятором росту у даному дослідженні виявився 6-бензиламінопурин. Рослини після його застосування інтенсивніше росли як у довжину, так і у ширину, що свідчить про стимуляцію поділу клітин апікальної ...
 • Формування продуктивності кормових бобів залежно від прийомів вирощування 

  Князюк, О. В.; Рекута, Т. С.; Кушнір, В. В. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Проведені дослідження показали, що формування врожаю зерна кормових бобів залежить від гідротермічних умов регіону та оптимальних строків сівби як прийому технології. Для умов центрального Лісостепу ефективним є вирощування ...
 • Показники біометрії та продуктивність сортів салату листкового 

  Князюк, О. В.; Волошин, С. М. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Анотація: При настанні технічної стиглості салату литкового біометричні показники та врожайність мали більшу величину у середньопізнього сорту Гранд. на період висаджування розсади найбільші біометричні показники (діаметр ...
 • Підготовка майбутніх учителів до екологічної освіти дітей молодшого шкільного віку в умовах євроінтеграції 

  Ткачук, Л. В.; Баюрко, Н. В. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Публікація актуалізує питання професійної підготовки майбутніх педагогів та висвітлює можливості імплементації кращої європейської практики екологічної освіти дітей молодшого шкільного віку. Зазначено, що участь у програмі ...
 • Екскурсія у природу як форма організації екологічної освіти і виховання учнів 

  Домбровська, Н. Ф.; Баюрко, Н. В. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  У статті висвітлено роль екскурсій у природу як способу організації екологічної освіти, спрямованої на формування екологічної свідомості та розвиток особистої відповідальності учнів за стан збереження довкілля. Ключовими ...
 • Склад герпетофауни заплави р. Постолова 

  Матвійчук, О. А.; Маковецька, О. В.; Глига, А. Д.; Бутківська, А. О.; Юрченко, Р. С. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Досліджений видовий склад та екологічні групи плазунів у типових біотопах заплави річки Постолова: на заплавних луках, на узліссі, у річищі. Встановлений охоронний статус, топічні зв’язки і сезонні особливості герпетофауни.
 • Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів біології як складова їхньої професійної підготовки 

  Баюрко, Н. В.; Baiurko, N. V. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2021)
  У статті висвітлено проблеми формування творчої особистості учителя біології у процесі професійної підготовки. Теоретично обґрунтовано розвиток творчої пізнавальної активності студентів у освітньому процесі, стимулювання ...
 • Застосування рістрегуляторів на овочевих культурах 

  Юрків, М. О.; Єршова, В. О.; Ткачук, О. О. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Аналіз літературних джерел свідчить про широкий спектр використання екзогенних препаратів із рістрегулюючими властивостями на овочевих культурах. Препарати, регулюючи ростові процеси, впливають на урожайність та якість продукції.
 • Аспекти теорії і практики біоетики 

  Завальнюк, О. Л. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Стаття присвячена аналізу існуючих ризиків біобезпеки, у тому числі таким актуальним темам як досліди над тваринами з точки зору етичних норм. Також акцентовано увагу на виникненні екологічних катастроф, пов’язаних з ...
 • Фітоструктура лучних асоціацій заплави річки Південний Буг в околицях міста Вінниця 

  Лиса, М. В.; Лук'янова, К. Є.; Чернищук, В. П.; Шевчук, О. А. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Вперше аналізуючи природну флору рекреаційної зони поблизу села Сабарів на Вінниччині, ми виділили такі закономірності: домінуюче положення в даній місцевості належить лучній рослинності, хоча можна виділити 3 типи угруповань: ...
 • Вплив рістрегулюючих препаратів на початкові етапи росту та посівні показники насіння чини посівної 

  Глевчук, І. І.; Клебан, Ю. Р.; Стоцька, М. Ю.; Шевчук, О. А. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  Для підвищення посівних якостей насіння чини посівної слід застосовувати рістрегулюючі препарати – Епін-екстра (1 мл/л) та Циркон (2 мл/л).
 • Аналіз флористичного складу прибережно-водної рослинності річки Південний Буг в околицях міста Вінниця та його еколого-біоморфологічні особливості 

  Арехта, М. В.; Головенько, В. І.; Кононенко, В. В.; Шевчук, О. А. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ, 2023)
  На території лучного фітоценозу заплави річки Південний Буг села Сабарів розташованого на південній околиці міста Вінниці виявлено 89 видів судинних рослин, які відносяться до 2 відділів, 29 родин та 70 родів. Провідними ...

View more