Show simple item record

dc.contributor.authorТаратута, Світлана
dc.contributor.authorМельник, Тетяна
dc.date.accessioned2024-02-22T11:00:45Z
dc.date.available2024-02-22T11:00:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationТаратута Світлана, Мельник Тетяна. Булінг як соціальне явище та його відображення у новітній англійській літературі. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2023. 2(23). С. 219-233.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/11937
dc.descriptionсучасна зарубіжна література, новітня англійська література, булінгuk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено булінгу як складному соціально зумовленому психологічному явищу та відображенню цієї проблеми в сучасній англомовній літературі. Проаналізо-вано глибину розуміння проблеми булінгу як у сучасній психології, так і у соціології, а також її характеристику, складові та причини її виникнення. У статті визначено сту-пінь актуальності проблеми булінгу в сучасній Британії, її правові та законодавчі ас-пекти. Для розуміння відображення цієї проблеми в сучасній англійській літературі використовуються романи Ніка Хорнбі «Мій хлопчик» та Девіда Мітчелла «Під зна-ком Чорного лебедя». Здійснено аналіз головних героїв цих романів – підлітків, які стали жертвами булінгу, їхнього психологічного стану та реакції в ситуаціях цьку-вання та приниження. Розглядається роль сім’ї та школи в запобіганні проблемі булін-гу, а також пропонуються можливі шляхи її вирішення. Аналіз романів фокусується на тому, як автори описують вихід кожної з жертв зі складних психологічних ситуаційuk_UA
dc.description.abstractThe article describes bullying as a complex socially conditioned psychological phenomenon and the depiction of this problem in the modern English literature. The depth of the understanding of the problem of bullying is analysed both in the modern psychology and sociology, as well as its characteristics and components together with its causes. The article assesses the degree of importance of the problem of bully-ing in modern Britain, its legal and legislative aspects. Novels by Nick Hornby “About a Boy” and David Mitchell “Black Swan Green” are used to understand the portrayal of this problem in the modern English literature. The analysis of the main characters of these novels is undertaken – teenagers who are the vic-tims of bullying, their psychological state and their reactions in the situations of harassment and humilia-tion. The role of the family and school in preventing the problem of bullying as well as proposing possible solutions is examined. Each novel is analysed especially from the point of how authors describe each victims’ departure from difficult psychological situationsen
dc.subjectбулінгuk_UA
dc.subjectжертви булінгуuk_UA
dc.subjectагресіяuk_UA
dc.subjectпсихологічна травмаuk_UA
dc.subjectізгойuk_UA
dc.subjectпідлітокuk_UA
dc.subjectпосттравматичне зростанняuk_UA
dc.subjectсучасна англійська літератураuk_UA
dc.subjectсучасний британський романuk_UA
dc.subjectпомилки у вихованніuk_UA
dc.subjectопір насильствуuk_UA
dc.subjectпроблема несхожої людини в суспільствіuk_UA
dc.subjectbullinguk_UA
dc.subjectvictims of bullinguk_UA
dc.subjectaggressionuk_UA
dc.subjectpsychological traumauk_UA
dc.subjectoutcastuk_UA
dc.subjectteenageruk_UA
dc.subjectpost-trauma growthuk_UA
dc.subjectmodern English literatureuk_UA
dc.subjectmodern British noveluk_UA
dc.subjecterrors in upbringinguk_UA
dc.subjectresistance to violenceuk_UA
dc.subjectthe problem of being differentuk_UA
dc.titleБулінг як соціальне явище та його відображення у новітній англійській літературіuk_UA
dc.title.alternativeBullying as a social phenomenon and its depiction in the modern English literatureuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record