Show simple item record

dc.contributor.authorМагась-Демидас, Ю. І.
dc.contributor.authorMagas-Demydas, Yu.I.
dc.date.accessioned2023-01-20T13:37:27Z
dc.date.available2023-01-20T13:37:27Z
dc.date.issued2022-12-09
dc.identifier.citationМагась-Демидас Ю. І. Правове регулювання дитячої праці у російській імперії./ Ю. І. Магась – Демидас // Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри. до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Збірник матеріалів ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09 грудня 2022 року). – Вінниця, 2023.– С. 52-57.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/10044
dc.descriptionПраво. Історія права.uk_UA
dc.description.abstractЗакріплення й гарантування прав людини пройшло тривалий період розвитку, який триває й надалі. Тому вивчення історичного досвіду має вагоме значення, оскільки дозволяє врахувати здобутки й прорахунки минулого. Активний розвиток людських прав, зокрема трудових, розпочався у ХІХ ст. Часто це ставало результатом революційної боротьби, повстань, страйків. Українські землі тоді були розділені між двома імперіями.uk_UA
dc.description.abstractConsolidating and guaranteeing human rights has undergone a long period of development, which continues in the future. Therefore, the study of historical experience is of great importance, as it allows you to take into account the gains and miscalculations of the past. The active development of human rights, in particular labor rights, began in the 19th century. It was often the result of revolutionary struggle, uprisings, and strikes. Ukrainian lands were then divided between two empires.en
dc.subjectдитяча працяuk_UA
dc.subjectросійська імперіяuk_UA
dc.subjectправове регулювання дитячої праціuk_UA
dc.subjectchild laboruk_UA
dc.subjectRussian Empireuk_UA
dc.subjectlegal regulation of child laboruk_UA
dc.titleПравове регулювання дитячої праці у російській імперії.uk_UA
dc.title.alternativeLegal regulation of child labor in the Russian Empire.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record