Now showing items 1-4 of 4

  • Використання змішаної технології навчання у дистанційній освіті 

   Кадемія, М. Ю.; Кадемия, М. Ю.; Kademiya, M. (Київ–Вінниця :ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті розглянута проблема підготовки фахівців у ВНЗ на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційно-комунікаційних мереж, створення і використання інформаційно-освітнього середовища. ...
  • Підходи до використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи у вітчизняній науковій літературі 

   Вакалюк, Тетяна Анатоліївна; Вакалюк, Татьяна Анатольевна; Vakaliuk, T.A. (Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017)
   У статті розглядаються різні підходи вітчизняних науковців до використання хмарних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Наводяться приклади впровадження методик використання хмарних технологій у ...
  • Самостійне навчання студентів та його якісне забезпечення 

   Кізім, С. С.; Кизим, С. С.; Kizim, S. S.; Люльчак, С. Ю; Liulchak, S. Yu. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   Розглянуто шляхи організації здійснення самостійної роботи студентів в умовах функціонування інформаційного освітнього середовища та його складових, що забезпечує якісну професійну підготовку майбутніх фахівців
  • Інновації в освіті на основі використання E-learning 

   Кадемія, М. Ю.; Кадемия, М. Ю.; Kademiia, M. Yu. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Зростання економіки диктує необхідність такої освіти, яка готує людину до повноцінного життя в умовах змін. Перехід до інноваційного суспільства зумовлює підвищення вимог до комунікативної та інформаційної компетентності ...