Show simple item record

dc.contributor.authorВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної
dc.contributor.authorVinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Faculty of Preschool and Primary education
dc.date.accessioned2022-11-20T21:41:10Z
dc.date.available2022-11-20T21:41:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationАктуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.) / за ред. Н.О. Пахальчук; О.П. Демченко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі- Поділля, 2022. Вип. 11. 675 сuk_UA
dc.identifier.otherУДК 373.2/.3(100)(06)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9734
dc.descriptionПедагогічна освіта. Дошкільна освітаuk_UA
dc.description.abstractДо збірника включені наукові статті з актуальних проблем професійно-творчої підготовки педагогів у контексті завдань реалізації наступності дошкільної та початкової освіти, які підготовлені викладачами і студентами України та зарубіжжя у межах наукового співробітництва. Матеріали збірника адресовані викладачам і студентам ЗВО, педагогічним працівникам початкової школи та закладів дошкільної освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями навчання й виховання дітейuk_UA
dc.description.abstractThe collection includes scientific articles on actual issues of professional and creative training of teachers in the context of the tasks of implementing the continuity of preschool and primary education, prepared by teachers and students of Ukraine and the foreign countries within the framework of scientific cooperation. The publication is oriented on lecturers and students of universities, teachers of primary school and institutions of preschool education, and everyone who is interested in problems of education and upbringing of childrenen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі- Поділляuk_UA
dc.subjectдошкільна освітаuk_UA
dc.subjectпочаткова освітаuk_UA
dc.subjectнаступність дошкільної та початкової освітиuk_UA
dc.subjectтворча особистість педагогаuk_UA
dc.subjectєвропейський підхідuk_UA
dc.subjectpreschool educationuk_UA
dc.subjectprimary educationuk_UA
dc.subjectcontinuity of preschool and primary educationuk_UA
dc.subjectcreative personality of the teacheruk_UA
dc.subjectEuropean approachuk_UA
dc.titleАктуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.)uk_UA
dc.title.alternativeActual problems of the teacher's creative person forming in the context of continuity of preschool and primary education: Collection of the International Scientific Internet Conference (Vinnytsia, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, 6-7 July 2022)uk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record