Show simple item record

dc.contributor.authorГлуханюк, Віталій
dc.contributor.authorHlukhaniuk, Vitalii
dc.contributor.authorЧадюк, Галина
dc.contributor.authorChadiuk, Halyna
dc.contributor.authorНазаров, Олег
dc.contributor.authorNazarov, Oleh
dc.date.accessioned2021-02-04T12:34:53Z
dc.date.available2021-02-04T12:34:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationГлуханюк В. Організаційно-методичні умови формування екологічно-технологічної компетентності учнів під час гурткової роботи/ Віталій Глуханюк, Галина Чадюк, Олег Назаров к // Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : зб. наук. пр. / ред. кол.: С. В. Подолянчук (голова) [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 17. – С. 241-244uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7047
dc.descriptionФізика. Методика. Технології навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються проблеми формування екологічної свідомості особистості учнів загальних середніх закладів освіти в контексті сучасних освітніх підходів. Встановлено, що недостатність знань і уявлень про масштаби й причини екологічних проблем, незнання шляхів виходу із кризових ситуацій, безвідповідальне ставлення до результатів діяльності і вирішення екологічних проблем призводить до становлення споживацького ставлення молоді до проблем довкілля. Є потреба процес формування екологічної свідомості молоді здійснювати комплексно, системно, враховуючи об’єктивні взаємозв’язки навчання, виховання і розвитку особистості. Вирішення освітніх проблем з формування екологічних компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти пов’язується авторами статті з повноцінним навчанням на засадах цілісної системи екологічного виховання учнів під час навчання технологій в гуртковій, позаурочній і позакласній діяльності.uk_UA
dc.description.abstractУ статті, відповідно до культурологічного підходу модернізації технологічної освіти, розглянуто новий зміст технічних знань майбутніх учителів технологій та засіб їх формування. В якості системотворчого чинника формування технічних знань обрано технічні явища в механічних передачах, а в якості засобу – наратив. Зазначено, що розповідні історії сприяють формуванню ставлення студентів до технічних світоглядних знань та інтересу до їх засвоєння. Наведено аналіз літературних джерел для обґрунтування потреби у виборі наративу в якості засобу навчання. На прикладі аналізу технічних явищ у пасовій передачі з використанням наративного підходу, показано його потенціал при формуванні змісту технічної підготовки майбутніх учителів технологій.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectдовкілляuk_UA
dc.subjectекологіяuk_UA
dc.subjectпроблемаuk_UA
dc.subjectсвідомістьuk_UA
dc.subjectтехнологіїuk_UA
dc.subjectтехнічні явищаuk_UA
dc.subjectмеханічні передачіuk_UA
dc.subjectнаративuk_UA
dc.subjectтехнічна грамотністьuk_UA
dc.subjectсприйняття технічних знаньuk_UA
dc.titleОрганізаційно-методичні умови формування екологічно-технологічної компетентності учнів під час гурткової роботиuk_UA
dc.title.alternativeOrganisational and methodological conditions of ecological and technological competence formation of students in the group workuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record