Show simple item record

dc.contributor.authorМарущак, О.В.
dc.contributor.authorMarushchak, O.V.
dc.contributor.authorШевчук, Н.О.
dc.contributor.authorШевчук, Н.А.
dc.contributor.authorShevchuk, N.O.
dc.date.accessioned2020-05-05T10:43:20Z
dc.date.available2020-05-05T10:43:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationМарущак О.В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійної освіти з дизайну костюма / О.В. Марущак, Н.О.Шевчук // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – С. 52-57uk_UA
dc.identifier.otherУДК [378.147.091.33:004.92]:687.112
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4968
dc.descriptionТехнологічна освіта. Інформаційно-комунікаційні технології. Графічна підготовка.uk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано доцільність застосування та окреслено дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійної освіти з дизайну костюма; наведено приклади завдань з формування графічних умінь і навичок з дизайну костюма в окремих пакетах прикладних графічних програм.uk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснована целесообразность применения и намечены дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке будущих учителей трудового обучения и технологий и педагогов профессионального образования по дизайну костюма; приведены примеры задач по формированию графических умений и навыков по дизайну костюма в отдельных пакетах прикладных графических программ.ru
dc.description.abstractThe article substantiates the expediency of application and outlines didactic possibilities of information and communication technologies in professional training of future teachers of labor training and technologies and teachers of professional education in costume design; examples of tasks in the development of graphic skills in the design of costume in separate packages of application graphic programs.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».uk_UA
dc.subjectучитель трудового навчання та технологійuk_UA
dc.subjectпедагог професійної освітиuk_UA
dc.subjectдизайн костюмаuk_UA
dc.subjectграфічна підготовкаuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectприкладні графічні програмиuk_UA
dc.subjectучитель трудового обучения и технологийuk_UA
dc.subjectпедагог профессионального образованияuk_UA
dc.subjectдизайн костюмаuk_UA
dc.subjectграфическая подготовкаuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectприкладные графические программыuk_UA
dc.subjectteacher of labor education and technologyuk_UA
dc.subjectteacher of vocational educationuk_UA
dc.subjectcostume designuk_UA
dc.subjectgraphic traininguk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.subjectapplied graphic programsuk_UA
dc.titleІнформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійної освіти з дизайну костюмаuk_UA
dc.title.alternativeИнформационно-коммуникационные технологии в профессиональной подготовке будущих учителей трудового обучения и технологий и педагогов профессионального образования по дизайну костюмаuk_UA
dc.title.alternativeInformation and communication technologies in the professional training of future teachers of labor education and technology and teachers of vocational education in costume designuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record