Show simple item record

dc.contributor.authorСоколюк, Т.uk_UA
dc.contributor.authorSokolyuk, Т.en
dc.date.accessioned2019-07-10T15:57:16Z
dc.date.available2019-07-10T15:57:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationСоколюк Т. Організація свята як колективної творчої справи молодших школярів / Т. Соколюк //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 17-18 квітня 2019 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019. – Вип. 8. – С. 94-98uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4462
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Інклюзіяuk_UA
dc.description.abstractУ статті показано, що в науковому дискурсі проблема використання свята як форми виховання розкрита недостатньо як на теоретичному, так на методичному рівні. Розкрито специфіку свята, його значення в процесі розв’язання завдань виховання молодших школярів. Представлено технологічні особливості його організації як колективної творчої справиuk_UA
dc.description.abstractВ статье показано, что в научном дискурсе проблема использования праздники как формы воспитания раскрыта недостаточно как на теоретическом, так на методическом уровне. Раскрыта специфика праздника, его значение в процессе решения задач воспитания младших школьников. Представлены технологические особенности его организации как коллективной творческой делаru
dc.description.abstractThe article shows that in the scientific discourse the problem of using the holiday as a form of education is revealed not so much on the theoretical as in the methodological level. The specifics of the holiday, its importance in the process of solving the problems of education of junior pupils are revealed. The technological features of his organization as a collective creative work are presenteen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectформа вихованняuk_UA
dc.subjectсвятоuk_UA
dc.subjectтехнологія колективного творчого вихованняuk_UA
dc.subjectколективна творча справаuk_UA
dc.subjectформа воспитанияru
dc.subjectпраздникru
dc.subjectтехнология коллективного творческого воспитанияru
dc.subjectколлективное творческое делоru
dc.subjectform of upbringingen
dc.subjectholidayen
dc.subjecttechnology of collective creative educationen
dc.subjectcollective creative worken
dc.titleОрганізація свята як колективної творчої справи молодших школярівuk_UA
dc.title.alternativeОрганизация праздника как коллективной творческой дела младших школьниковru
dc.title.alternativeOrganization of the holiday as a collective creative business of younger schoolchildrenen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record