Show simple item record

dc.contributor.authorЗварич, Т.В.uk_UA
dc.contributor.authorZvarych, Т.V.en
dc.date.accessioned2018-06-11T18:40:37Z
dc.date.available2018-06-11T18:40:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationЗварич Т.В. Використання творчих ігор у роботі з дітьми молодшого шкільного віку / Т.В. Зварич //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 114-118uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3103
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освітаuk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано необхідність використання у роботі з молодшими школярами різних видів ігор. Особливе значення у розвитку творчих здібностей учнів посідають творчі ігри. Висвітлено теоретичні засади організації навчально-виховного процесу у школі першого ступеня засобами творчої гриuk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснована необходимость использования в работе с младшими школьниками разных видов игр. Особое значение в развитии творческих способностей учащихся занимают творческие игры. Освещены теоретические основы организации учебно-воспитательного процесса в школе первой ступени средствами творческой игрыru
dc.description.abstractThe article discusses the theoretical principles of the using creative games in the educational in primary school. The issue of using various types of games for working with children in primary school is presented. The need for development of creative abilities of primary school pupils in creative games is substantiateden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectігрова діяльністьuk_UA
dc.subjectмолодший шкільний вікuk_UA
dc.subjectтворчі ігриuk_UA
dc.subjectтворчі здібностіuk_UA
dc.subjectигровая деятельностьru
dc.subjectмладший школьный возрастru
dc.subjectтворческие игрыru
dc.subjectтворческие способностиru
dc.subjectgame activityen
dc.subjectprimary school ageen
dc.subjectcreative gamesen
dc.subjectcreative abilitiesen
dc.titleВикористання творчих ігор у роботі з дітьми молодшого шкільного вікуuk_UA
dc.title.alternativeИспользование творческих игр в работе с детьми младшего школьного возрастаru
dc.title.alternativeUsing creative games in working with younger schoolchildrenen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record