Show simple item record

dc.contributor.authorГудима, О. О.uk_UA
dc.contributor.authorГудыма, О.А.ru
dc.contributor.authorGudyma, О. О.en
dc.date.accessioned2018-06-11T18:26:10Z
dc.date.available2018-06-11T18:26:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationГудима О.О. Дослідницька діяльність у формуванні природничих уявлень молодших школярів / О.О. Гудима // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С.111-114uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3102
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Дослідницька діяльністьuk_UA
dc.description.abstractУ статті порушується проблема формування природничих уявлень дітей молодшого шкільного віку засобами дослідницької діяльності. Особлива увага звертається на необхідності дотримання етапної методики формування природничих уявлень. Дослідницька діяльність визнана актуальною у процесі формування природничих уявлень молодших школярівuk_UA
dc.description.abstractВ статье поднимается проблема формирования естественных представлений детей младшего школьного возраста средствами исследовательской деятельности. Особое внимание обращается на необходимость соблюдения этапной методики формирования естественных представлений. Исследовательская деятельность признана актуальной в процессе формирования естественных представлений младших школьниковru
dc.description.abstractThe article raises the problem of the forming younger schoolchildren`s natural concepts through research activities. Particular attention is paid to the need to observe the stages of the methodology of the forming natural concepts. Research activity is recognized as actual in the process of forming younger schoolchildren`s natural conceptsen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectприродничі уявленняuk_UA
dc.subjectформи знаньuk_UA
dc.subjectметодика формування природничих уявленьuk_UA
dc.subjectдослідницька діяльністьuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectестественные представленияru
dc.subjectформы знанийru
dc.subjectметодика формирования естественных представленийru
dc.subjectисследовательская деятельностьru
dc.subjectмладшие школьникиru
dc.subjectnatural conceptsen
dc.subjectforms of knowledgeen
dc.subjectmethods of forming natural conceptsen
dc.subjectresearch activityen
dc.subjectyounger schoolchildrenen
dc.titleДослідницька діяльність у формуванні природничих уявлень молодших школярівuk_UA
dc.title.alternativeИсследовательская деятельность в формировании естественных представлений младших школьниковru
dc.title.alternativeResearch activity in forming younger schoolchildren`s natural conceptsen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record