Show simple item record

dc.contributor.authorМихайленко, Любов Федорівна
dc.contributor.authorМихайленко, Л. Ф.
dc.contributor.authorMykhailenko, L. F.
dc.date.accessioned2017-12-07T09:30:55Z
dc.date.available2017-12-07T09:30:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationМихайленко Л.Ф. Формування здатності майбутніх учителів математики до якісної підготовки ефективних уроків математики / Л. Ф. Михайленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Випуск 40 / редкол.: В. І.Шахов (голова) та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. С. 256-259uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1792
dc.description.abstractУ статті виділено основні види діяльності студентів у процесі вивчення курсу «Методика навчання математики» для формування їх здатності якісно підготувати урок математики в школі і прогнозувати ефективність навчального процесу на такому уроціuk_UA
dc.description.abstractВ статье выделены основные виды деятельности студентов в процессе изучения курса «Методика обучения математике» для формирования их способности качественно подготовить урок математики в школе и прогнозировать эффективность учебного процесса на таком уроке.ru
dc.description.abstractThis article highlighted the main types of student's activities which are studied in the course of "Methods of Teaching Mathematics" for forming their ability to prepare lessons of the mathematics in schools qualitatively and predict the efficiency of the learning process on themen
dc.publisherВінниця : Нілан ЛТДuk_UA
dc.subjectдіяльність майбутніх вчителівuk_UA
dc.subjectдеятельность будущих учителейuk_UA
dc.subjectactivities for future teachersuk_UA
dc.subjectефективний урокuk_UA
dc.subjectшкільний підручникuk_UA
dc.subjectэффективный урокru
dc.subjectшкольный учебникru
dc.subjecteffective lessonen
dc.subjectschool textbooken
dc.titleФормування здатності майбутніх учителів математики до якісної підготовки ефективних уроків математикuk_UA
dc.title.alternativeФормирование способности будущих учителей математики к качественной подготовки эффективных уроков математикиuk_UA
dc.title.alternativeFormation of the ability of future mathematics teachers to qualitative preparation of effective mathematics lessonsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record