Show simple item record

dc.contributor.authorБілик, Т. С.
dc.contributor.authorBilyk, T. S.
dc.date.accessioned2017-11-29T13:09:20Z
dc.date.available2017-11-29T13:09:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationБілик Т. С. Застосування інноваційних технологій на уроках математики в початкових класах /Тетяна Білик // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 5-6 квітня 2017 р.) / за ред. О.А. Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – Вип. 6. – C. 64-66uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1711
dc.descriptionДошкільна освіта. Початкова освіта. Іноваційні технології. Урок математикиuk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі застосування інноваційних технологій на уроках математики у початкових класах. Аналіз наукової літератури засвідчив, що проведення уроку математики є неможливим без введення поняття ,,інноваційна технологія”. У роботівисвітлюютьсяінтерактивні та ігровітехнологіїнавчання на уроках математики. Зроблені у статтівисновкиможуть бути використаніпід час теоретичного та практичного обгрунтування.uk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме применения инновационных технологий на уроках математики в начальных классах. Анализ научной литературы показал, что проведение урока математики невозможно без введения понятия ,,инновационная технология”.В работе освещаются интерактивные и игровые технологии обучения на уроках математики. Сделанные в статье выводы могут быть использованы при теоретического и практического обоснованияRU
dc.description.abstractThe article is sanctified to the problem of application of innovative technologies on the lessons of mathematics in initial classes.The paper highlights interactive and gaming learning technologies in mathematics lessons. Interactive and playing technologies of educating are in-process illuminated on the lessons of mathematics. Drawn conclusion in the article can be used for theoretical and practical ground.en
dc.publisherВінниця : Меркьюрі-Поділляuk_UA
dc.subjectінноваціяuk_UA
dc.subjectінноваційна діяльністьuk_UA
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectінтерактивна технологіяuk_UA
dc.subjectграuk_UA
dc.subjectинновацияuk_UA
dc.subjectинновационная деятельностьuk_UA
dc.subjectинновационные технологииuk_UA
dc.subjectинтерактивнаятехнологияuk_UA
dc.subjectиграuk_UA
dc.subjectinnovationuk_UA
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA
dc.subjectinteractive technologyuk_UA
dc.subjectgameuk_UA
dc.subjectinnovative activityuk_UA
dc.titleЗастосування інноваційних технологій на уроках математики в початкових класахuk_UA
dc.title.alternativeПрименение инновационных технологий на уроках математики в начальных классахuk_UA
dc.title.alternativeApplication of innovative technologies in mathematics lessons in elementary classesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record