Show simple item record

dc.contributor.authorКостюкевич, Виктор
dc.contributor.authorKostyukevych, Viktor
dc.contributor.authorShevchyk, Lyudmyla
dc.contributor.authorSokol'vak, Ol'ha
dc.contributor.authorКостюкевич, Віктор
dc.contributor.authorСокольвак, Ольга
dc.contributor.authorСокольвак, Ольга
dc.contributor.authorШевчик, Людмила
dc.contributor.authorШевчик, Людмила
dc.date.accessioned2017-11-09T07:25:01Z
dc.date.available2017-11-09T07:25:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationКостюкевич В. М. Відбір та орієнтація у загальній системі спортивної підготовки / В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак // Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. 2-е вид. перероб. та доп.; за заг. ред. В. М. Костюкевича. – Київ: КНТ, 2017. – C.139-190uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1443
dc.descriptionСпорт. Відбірuk_UA
dc.description.abstractСпортивний відбір – це процес пошуку найбільш обдарованих людей, здатних досягти високих результатів у обраному виді спорту. У системі спортивного відбору виділяють такі його різновиди: базовий спортивний відбір, спортивну орієнтацію, комплектування команд, спортивну селекцію. Спортивний відбір має бути поєднаний з етапами багаторічного тренування спортсменів. Тому розглядається п’ять етапів відбору та орієнтації: первинний відбір, попередній відбір, проміжний відбір, основний відбір, заключний відбір. Організація і здійснення спортивного відбору та орієнтації в командних ігрових видах спорту обумовлена: віковою періодизацією, особливостями змагальної діяльності кожного окремого виду спорту, структурою і змістом етапів багаторічної підготовки. В процесі відбору використовують такі наукові методи як прогнозування та моделювання.uk_UA
dc.description.abstractСпортивный отбор - это процесс поиска наиболее одаренных людей, способных достичь высоких результатов в избранном виде спорта. В системе спортивного отбора выделяют такие его разновидности: базовый спортивный отбор, спортивную ориентацию, комплектования команд, спортивную селекцию. Спортивный отбор должен быть совмещен с этапами многолетней тренировки спортсменов. Поэтому рассматривается пять этапов отбора и ориентации: первичный отбор, предварительный отбор, промежуточный отбор, основной отбор, заключительный отбор. Организация и осуществление спортивного отбора и ориентации в командных игровых видах спорта обусловлена: возрастной периодизации, особенностями соревновательной деятельности каждого отдельного вида спорта, структуре и содержанию этапов многолетней подготовки. В процессе отбора используют такие научные методы как прогнозирование и моделирование.ru
dc.description.abstractSports selection is the process of finding the most talented people who can achieve high results in the chosen sport. In the system of sports selection, its types are distinguished: basic sports selection, sports orientation, manning of teams, sports selection. Sports selection should be combined with the stages of long-term training of athletes. Therefore, five stages of selection and orientation are considered: primary selection, preliminary selection, intermediate selection, basic selection, final selection. The organization and implementation of sports selection and orientation in team game sports is conditioned by: the age periodization, the features of the competitive activity of each individual sport, the structure and content of the stages of long-term preparation. In the selection process, scientific methods such as forecasting and modeling are used.en
dc.publisherКиїв: КНТuk_UA
dc.subjectспортивний відбірuk_UA
dc.subjectспортсменuk_UA
dc.subjectспортивный отборuk_UA
dc.subjectспортсменuk_UA
dc.subjectsports selectionuk_UA
dc.subjectathleteuk_UA
dc.titleВідбір та орієнтація у загальній системі спортивної підготовкиuk_UA
dc.title.alternativeОтбор и ориентация в общей системе спортивной подготовкиuk_UA
dc.title.alternativeSelection and orientation in the general system of sports traininguk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record