Show simple item record

dc.contributor.authorКадемія, М. Ю.
dc.contributor.authorКадемия, М. Ю.
dc.contributor.authorKademiya, M.
dc.date.accessioned2017-08-30T08:07:37Z
dc.date.available2017-08-30T08:07:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationКадемія М. Ю. Використання змішаної технології навчання у дистанційній освіті / М. Ю. Кадемія ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2016. – Випуск 44. – С. 330-333.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1041
dc.descriptionОсвіта. Дистанційне навчання. Інформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянута проблема підготовки фахівців у ВНЗ на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційно-комунікаційних мереж, створення і використання інформаційно-освітнього середовища. Впровадження в навчальний процес електронного, мобільного всепроникаючого, «перевернутого» навчання як складової змішаного навчання у ВНЗ. Впровадження і використання віртуального освітнього середовища Moodle, що надає можливість інтерактивного спілкування студентів і викладачів та моделі здійснення навчання у віртуальних класах з використанням соціальних сервісів Веб 2.0 і Веб 3.0 як ефективного засобу підвищення якості навчання студентів, формування професійної компетентності майбутніх фахівців і навичок самостійного навчання впродовж усього життя.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрена проблема подготовки специалистов в вузах на основе использования информационно-коммуникационных технологий и информационно-коммуникационных сетей, создание и использование информационно-образовательной среды. Внедрение в учебный процесс электронного, мобильного всепроникающего, «перевернутого» обучения как составляющегосмешанного обучения в вузе. Внедрение и использование виртуальной образовательной среды Moodle, что дает возможность интерактивного общения студентов и преподавателей и модели осуществления обучения в виртуальных классах с использованием социальных сервисов Веб 2.0 и Веб 3.0 как эффективного средства повышения качества обучения студентов, формирование профессиональной компетентности будущих специалистов и навыков самостоятельного обучения на протяжении всей жизни.
dc.description.abstractThe article deals with the problem of training of specialists in universities through the use of ICT and ICT networks, the creation and the use of information and educational environment. The introduction of the e-learning, mobile, all-permeating, «flipped» learning as part of blended learning in higher education during teaching and learning activities. Implementation and use of the virtual learning environment of Moodle, which enables interactive communication of students and teachers and models of doing training in virtual classrooms using social services, Web 2.0 and Web 3.0 as an effective means of improving the quality of student learning, the formation of professional competence of future professionals and skills of independent learning for life.
dc.publisherКиїв–Вінниця :ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectзмішана технологія навчанняuk_UA
dc.subjectелектронне навчанняuk_UA
dc.subjectсередовище Moodleuk_UA
dc.subject«перевернуте навчання»uk_UA
dc.subjectінтерактивні технологіїuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectсмешанная технология обученияuk_UA
dc.subjectэлектронное обучениеuk_UA
dc.subjectсреда Moodleuk_UA
dc.subject«перевернутое обучение»uk_UA
dc.subjectинтерактивные технологииuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectblended technology of learninguk_UA
dc.subjecte-learninguk_UA
dc.subjectMoodle environmentuk_UA
dc.subject«flipped learning»uk_UA
dc.subjectinteractive technologyuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.titleВикористання змішаної технології навчання у дистанційній освітіuk_UA
dc.title.alternativeИспользование смешанной технологии обучения в дистанционном образованииuk_UA
dc.title.alternativeUse of mixed learning technology in distance educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record