Show simple item record

dc.contributor.authorСуховій, Д.В.
dc.contributor.authorSukhovii, D. V.
dc.date.accessioned2023-01-26T13:04:12Z
dc.date.available2023-01-26T13:04:12Z
dc.date.issued
dc.identifier.citationСуховій Діана Віталіївна. Вплив тебуконазолу та хлормекватхлориду на ріст та фізіолого-біохімічні показники маку олійного / Д.В. Суховій; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – 95 с.: рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 79-95 (152 назви.). – На правах рукописуuk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/10084
dc.descriptionфізіологія рослинuk_UA
dc.description.abstractВ роботі висвітлено результати вивчення впливу регулятора росту рістгальмуючої дії – 0,5% - го хлормекватхлориду і 0,025% фолікуру- го на морфогенез рослин маку олійного. При обробці рослин ретардантами відбувалося інгібування росту надземної частини рослини. За дії застосованих антигіберелінових препаратів відбувалося зменшення довжини стебла з одночасним його потовщенням. За дії препаратів збільшувалася кількість литків та площа листкової поверхні на одній рослині рослині, що позитивно впливає на проходження процесів фотосинтезу. Використання ретардантів спричиняло потовщення листкової пластинки, за рахунок фотосинтетичної тканини – хлоренхіми. Під впливом хлормекватхлориду та фолікуру відбувалося збільшення лінійних розмірів клітин губчастої паренхіми. Дослідження нижнього епідермісу дослідних рослин показали, що за дії обох препаратів зростала кількість та площа продихів на одиницю абаксіальної поверхні листка у порівнянні з контролем, що є важливою анатомічною складовою функціонування фотосинтетичного апарату. В листках маку, оброблених антигібереліновими препаратами спостерігалось збільшення вмісту суми хлорофілів у порівнянні з контролем, що є позитивним показником фотосинтезу.uk_UA
dc.description.abstractThe paper presents the results of study of growth regulator of growth retarding action - 0.5% - the first chlormequat chloride and 0,025% - the first folikyr on the morphogenesis of poppy oil plants. When treating plants with retardants, there was inhibition of growth of the above-ground part of the plant. By the action of applied antihyberellin drugs, there was a decrease in the length of the stem with its simultaneous thickening. The action of drugs increased the number of leaves and the area of the leaf surface on one plant, which positively affects the photosynthesis processes. The application of retardants led to thickening of the leaf blade, due to photosynthetic tissue - chlorenchyme. Under the influence of chlormequat chloride and folikyr, an increase in the linear size of the spongiform parenchyma cells occurred. The study of the lower epidermis of the plants under research showed that under the influence of both drugs and the growing number of stomata per unit area of abaxial leaf surface compared with the control samples, which is an important component of the anatomical functioning of the photosynthetic apparatus. In the poppy leaves treated with antihyberellin drugs, there was an increase in the content of chlorophyll in comparison with the control scurample, which is a positive indicator of photosynthesis.en
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2018uk_UA
dc.subjectмак олійний (Papaver somniferum)uk_UA
dc.subjectретардантиuk_UA
dc.subjectхлормекватхлоридuk_UA
dc.subjectфолікурuk_UA
dc.subjectморфогенезuk_UA
dc.subjectмезоструктура листківuk_UA
dc.subjectpoppy oil (Papaver somniferum)uk_UA
dc.subjectretardantsuk_UA
dc.subjectchlormequat chlorideuk_UA
dc.subjectmorphogenesisuk_UA
dc.subjectleaf mesostructureuk_UA
dc.titleВплив тебуконазолу та хлормекватхлориду на ріст та фізіолого-біохімічні показники маку олійногоuk_UA
dc.title.alternativeInfluence of tebuconazole and chlormequat chloride on growth and physiological and biochemical indices of poppy oil seeduk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record