Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Статична модель Всесвіту 

  Морозова, Оксана (Вінниця : Твори, 2020)
  Розглянуто головні поняття теорії відносності та основне рівняння, за допомогою якого Ейнштейн пояснював незмінність Всесвіту у часі.
 • Всесвіт Фрідмана 

  Челнокова, Софія (Вінниця : Твори, 2020)
  Дослідження різних підходів до розв’язків рівнянь ЗТВ допомагає зрозуміти сучасні моделі Всесвіту. Хоча О.О. Фрідман і не був першим у спробах розв’язати рівняння ЗТВ саме його розв’язки дали основу для найпоширеніших ...
 • Теорія гравітації на основі інноваційних моделей елементарних частинок 

  Солоненко, Володимир; Кульматицький, Валерій (Вінниця : Твори, 2020)
  Ця робота має за мету представити новий підхід до створення теорії всесвітнього тяжіння (гравітації) за моделями елементарних частинок і електромагнітного поля Всесвіту, які запропоновані доктором філософії з фізико-математичних ...
 • Сучасні уявлення про великомасштабну структуру Всесвіту 

  Коржан, Наталія (Вінниця : Твори, 2020)
  Розглянуто будову Всесвіту, його походження та структуру. Сучасні погляди на Всесвіт, а також роздуми щодо вагомого значення вивчення цієї великомасштабної структури для нашого світу.
 • Погляди людства на всесвіт і великий вибух. Бачення Стівена Хокінга та його теорія 

  Пучко, Анастасія (Вінниця : Твори, 2020)
  Описано погляди людства на Всесвіт та теорію Великого Вибуху. Коротко розглянуто біографію Стівена Хокінга та його теорію виникнення Всесвіту.

View more