Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Професійна мобільність майбутніх педагогів як чинник становлення фахівців нової генерації 

  Гуревич, Р. С.; Акімова, О. В.; Баюрко, Н. В.; Gurevich, R. S.; Akimova, O. V.; Bayurko, N. V. (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2024)
  У статті здійснено аналіз особливостей процесу формування професійної мобільності майбутніх педагогів як чинника становлення фахівців нової генерації. Узагальнено поняття професійного саморозвитку майбутніх педагогів, що ...
 • Value determination of personal self-fulfillment of gifted youth students at a teaching university 

  Akimova, O.; Sapogov, M.; Koval, M.; Акімова, О.; Сапогов, М.; Коваль, М. (ВДПУ, 2023)
  The study of the problem of personal self-realizationof gifted youth is recognizedas one of the priority directions in the conditions of European integration of higher education, as is proven in the article. Supporting ...
 • Вимоги до обробки поверхонь (допуски й посадки, шорсткість поверхні) на робочих креслениках деталей 

  Гаркушевський, В. С.; Harkushevskyi, V. S.; Цвілик, С. Д.; Шимкова, І. В.; Shymkova, I. V.; Tsvilyk S. D. (Вінниця: ПП Балюк, 2023)
  Навчально-методичний посібник містить теоретичні й нормативні матеріали для виконання практичних задач з призначення допусків і посадок гладких з’єднань, з установлення точності форми, розташування та шорсткості елементів ...
 • Сучасна легка промисловість (розділ «Швейне виробництво») 

  Марущак, О. В.; Marushchak, O. V.; Цвілик, С. Д.; Шимкова, І. В.; Tsvilyk S. D.; Shymkova I. V. (Вінниця: ПП Балюк, 2023)
  Навчально-методичний посібник містить теоретичні матеріали щодо процесів швейного виробництва та низку практичних робіт. Наведено приклади розрахунків та вибору параметрів технологічних процесів швейного виробництва. Подано ...
 • Наукові погляди на мистецьку сильвету Вільгельма фон Габсбурга 

  Нікандрова, Вероніка (Вінниця : Твори, 2023)
  У статті простежено особливості становлення Василя Вишиваного (Вільгельма фон Габсбурґа) як національного лідера й мистця, окваліфіковано його переконання та шлях до усвідомлення себе українцем, проаналізовано особливості ...

View more