Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Особливості розвитку логічного мислення студентів у процесі змішаного навчання 

  Акімова, О. В.; Сапогов, М. В.; Гапчук, Я. А.; Дяченко, М. О.; Akimova, O. V.; Sapogov, M. V.; Hapchuk, Y. A.; Diachenko, M. O. (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2023)
  У статті розглянуто особливості розвитку логічного мислення студентів у процесі змішаного навчання. Оскільки мета освітньої системи, яка змінюється відповідно до вдосконалення освітніх технологій, полягає в тому, щоб зробити ...
 • Підготовка майбутніх учителів біології до професійної мобільності 

  Акімова, О.; Баюрко, Н.; Akimova, O.; Bayurko, N. (ВДПУ, 2023)
  У статті характеризуються окремі особливості підготовки майбутніх учителів біології до професійної мобільності. Описано методи, прийоми, технології, які доцільно використовувати з цією метою, а саме: бесіди, переконування, ...
 • Професійна мобільність майбутніх педагогів як чинник становлення фахівців нової генерації 

  Гуревич, Р. С.; Акімова, О. В.; Баюрко, Н. В.; Gurevich, R. S.; Akimova, O. V.; Bayurko, N. V. (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2024)
  У статті здійснено аналіз особливостей процесу формування професійної мобільності майбутніх педагогів як чинника становлення фахівців нової генерації. Узагальнено поняття професійного саморозвитку майбутніх педагогів, що ...
 • Value determination of personal self-fulfillment of gifted youth students at a teaching university 

  Akimova, O.; Sapogov, M.; Koval, M.; Акімова, О.; Сапогов, М.; Коваль, М. (ВДПУ, 2023)
  The study of the problem of personal self-realizationof gifted youth is recognizedas one of the priority directions in the conditions of European integration of higher education, as is proven in the article. Supporting ...
 • Вимоги до обробки поверхонь (допуски й посадки, шорсткість поверхні) на робочих креслениках деталей 

  Гаркушевський, В. С.; Harkushevskyi, V. S.; Цвілик, С. Д.; Шимкова, І. В.; Shymkova, I. V.; Tsvilyk S. D. (Вінниця: ПП Балюк, 2023)
  Навчально-методичний посібник містить теоретичні й нормативні матеріали для виконання практичних задач з призначення допусків і посадок гладких з’єднань, з установлення точності форми, розташування та шорсткості елементів ...

Просмотреть больше