Show simple item record

dc.date.accessioned2019-01-30T13:41:24Z
dc.date.available2019-01-30T13:41:24Z
dc.date.issued2019-01-24
dc.identifier.citationОсобливості викладання дисципліни фізичне виховання у ЗВО в сучасних умовах : матеріали круглого столу [Електронний ресурс] / гол. ред. В.М. Мірошніченко ; ред. кол. О.П. Швець, В.Л. Яковлів, А.С. Сулима, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 24 січня 2019 р. – Вінниця, 2019. – 24 с. – Режим доступу: http://library.vspu.net/handle/123456789/2096uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3924
dc.descriptionпедагогіка, фізичне вихованняuk_UA
dc.description.abstractФізичне виховання як навчальна дисципліна підлягає реформуванню, оскільки є невід’ємною частиною освітнього процесу у закладах вищої освіти. Матеріали круглого столу містять тези виступів щодо викладання дисципліни фізичне виховання у вищій школі. Важливу увагу акцентовано на впровадження інновацій у викладанні дисципліни.uk_UA
dc.description.abstractФизическое воспитание как учебная дисциплина подлежит реформированию, поскольку является неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждениях высшего образования. Материалы круглого стола содержат тезисы выступлений по преподаванию дисциплины физическое воспитание в высшей школе. Важное внимание акцентировано на внедрение инноваций в преподавании дисциплиныru
dc.description.abstractPhysical education as an educational discipline is subject to reform, as it is an integral part of the educational process in higher education institutions. The materials of the round table contain the thesis of speeches about teaching discipline physical education in high school. Important attention is paid to introducing innovations in teaching disciplineen
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectфізична культураuk_UA
dc.subjectфізичне вихованняuk_UA
dc.subjectдисципліна фізичне вихованняuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectінтерактивні технологіїuk_UA
dc.subjectкафедра фізичного вихованняuk_UA
dc.subjectВінницький педуніверситетuk_UA
dc.subjectфизическая культураuk_UA
dc.subjectфизическое воспитаниеuk_UA
dc.subjectдисциплина физическое воспитаниеuk_UA
dc.subjectучебный процессuk_UA
dc.subjectинтерактивные технологииuk_UA
dc.subjectкафедра физического воспитанияuk_UA
dc.subjectВинницкий педуниверситетuk_UA
dc.subjectphysical cultureuk_UA
dc.subjectphysical educationuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjectdiscipline physical educationuk_UA
dc.subjectinteractive technologiesuk_UA
dc.subjectfaculty of physical educationuk_UA
dc.subjectVinnytsia Pedagogical Universityuk_UA
dc.titleОсобливості викладання дисципліни фізичне виховання у ЗВО в сучасних умовах : матеріали круглого столуuk_UA
dc.title.alternativeОсобенности преподавания дисциплины физическое воспитание в вузах в современных условиях: материалы круглого столаuk_UA
dc.title.alternativeFeatures of teaching discipline Physical education in high school in modern conditions: materials of the round tableuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record