Now showing items 582-601 of 702

  • Україна в системі міжнародних відносин 

   Луценко, А.; Lutsenko, A.; Добровольська, І.; Dobrovolska, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано основні принципи та аспекти, що визначають місце України у системі міжнародних політичних відносин. Особлива увага приділяється позиціям основних міжнародних акторів (США, Росія, ЄС) щодо України. ...
  • Україна та світ в контексті російсько-українського збройного конфлікту 

   Цегельник, Р.; Tsehelnyk, R. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У даній статті на основі комплексу джерел автор аналізує проблему міжнародних відносин між Україною та іншими державами через призму їх ставлення до конфлікту на сході України.
  • Україна та світ в контексті російської агресії 

   Лапшин, С.А.; Лапшин, С.А.; Lapshyn, S.A.; Конотопенко, О.П.; Конотопенко, А.П.; Konotopenko, O.P. (2017)
   У статті проаналізовано особливості сучасного світо устрою та місце України в ньому в контексті агресії Російської федерації. Визначено основні загрози існування світового співтовариства, методи протидії агресії Російської ...
  • Україна-Польща: історичне сусідство 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University; Генеральне консульство Республіки Польща у м. Вінниці; Генеральное консульство Республики Польша в г. Виннице; Consulate General of the Republic of Poland in the city of Vinnytsia; Міністерство освіти і науки України; Министерство образования и науки Украины; Ministry of Education and Science of Ukraine; Варшавський університет; Варшавский университет; University of Warsaw; Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві; Университет Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве; University of Cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw; Державний архів Вінницької області; Государственный архив Винницкой области; State Archives of Vinnytsia Region; Вінницький обласний краєзнавчий музей; Винницкий областной краеведческий музей; Vinnytsia Regional Museum of Local Lore; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А. Тімірязєва; Винницкая областная универсальная научная библиотека имени К.А. Тимирязева; Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev; Християнсько-демократичний союз поляків Вінниці; Христианско-демократический союз поляков Виннице; Christian Democratic Union of Poles of Vinnytsia; Центр історії Вінниці; Центр истории Винницы; Center for the History of Vinnytsia (Вінниця:ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  • Україна: від майдану до майдану 

   Мудрак, В.; Mudrak, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Євромайдан та Революція Гідності стали наймасштабнішими подіями в новітній історії України, засвідчивши також нові зсуви в колективній свідомості суспільства. Потужні виклики,спричинені не лише внутрішньополітичними ...
  • Українська діаспора Австралії як суб’єкт політики 

   Білоус, О.; Bilous, O.; Коломєйцова, В.; Kolomieitsova, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті аналізуються причини, шляхи та способи формування української діаспори Австралії. Визначивши соціальну структуру і соціально-політичний статус українців, можна відокремити особливості адаптації й інтеграції їх в ...
  • Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності української повстанської армії Т. Бульби-Боровця 

   Стельникович, С. В.; Stelnykovych, S. V. (Вінниця, 2010)
   У статті аналізуються процеси створення та діяльності Української національно- демократичної партії в період Другої світової війни. Піднімається питання значення партії як політичної надбудови для Української ...
  • Українська шкільна освіта в Канаді 

   Сухобокова, О. О.; Сухобокова, Е. О.; Suhobokova, E. O. (Вінниця, 2010)
   У статті висвітлюється становлення, розвиток і сучасний стан української національної шкільної освіти у Канаді. Показано її місце в житті українців Канади.
  • Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. 

   Венгерська, В. О.; Венгерская, В. А.; Vengerska, V. A. (Вінниця, 2010)
   У статті здійснена спроба показати парадоксальність впливу на формування українського національного проекту непримиренних антагоністів – типових «малорусів», які прагнули бути більш «руськими», ніж «великоруси», російських ...
  • Українське співробітництво з Європейським союзом: гендерна політика 

   Грабович, М.; Grabovych, М. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті розглянуто поняття співробітництва України із Європейським союзом. Обом сторонам належить оцінити нові реалії та відшукати ефективні підходи до вирішення проблем, що виникають у цьому процесі. Поставлено за мету ...
  • Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. 

   Богатчук, С. С.; Bogatchuk, S. S. (Вінниця, 2010)
   У статті відповідно до архівних та наукових джерел характеризуються особливості формування чумацького промислу в першій половині ХІХ ст., які відзначають, що серед українських ремесел та промислів він був найбільшим та ...
  • Український культурно-освітній осередок у Чехословаччині в 20-х рр. ХХ ст. 

   Сухобокова, О. О.; Suhobokova, O. O. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2010)
   У статті розглядається культурно-освітня діяльність української еміграції у Чехо-Словацькій Республіці у 20-х рр. ХХ ст. Акцентується увага на ролі освітніх та культурно-просвітницьких інституцій, створених Українським ...
  • Український легальний часопис періоду німецької окупації «Тижневик барської округи» / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк 

   Завальнюк, К. В.; Zavalniuk, K. V.; Стецюк, Т. В.; Stetsyuk, T. V. (Вінниця, 2011)
   У статті розповідається про діяльність, характер і зміст публікацій легальної газети часів німецької окупації «Тижневик Барської округи», а також про його відповідального редактора О. Я. Колодченка.
  • Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст. 

   Венгерська, В. О.; Венгерская, В. А.; Vengerska, V. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Формування національних проектів протягом ХІХ ст. зіштовхувалосьіз чисельними парадоксальними ситуаціями. Однією з таких, зокрема, стала роль двох російських столиць, модерної - С-Петербургу та патріархальної- Москви у ...
  • Українсько-британські відносини на сучасному етапі 

   Адамлюк, Я. П.; Adamlyuk, Ya.; Малай, О.; Малай, А.; Malay, O. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті автори аналізують початок встановлення відносин між Україною і Великобританією та характеризують стан сучасних політичних відносин між Україною і Великобританією.
  • Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку 

   Постемська, І.; Постемская, І.; Postemska, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті на основі аналізу наукових праць з питань українсько-канадських відносин досліджується сучасний стан та перспективи розвитку українсько-канадських відносин.
  • Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку 

   Бойко, Ю.; Boiko, Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті робиться спроба проаналізувати українсько-канадські відносини на сучасному стані та передбачити перспективи розвитку. Cучасний етап відносин між Україною та Канадою є найбільш важливим, оскільки саме сьогодні наша ...
  • Українсько-російський конфлікт: причини, наслідки, шляхи вирішення 

   Дмитерко, С.; Dmyterko, S.; Печенюк, А.; Pecheniuk, A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті здійснено аналіз українсько-російського конфлікту. Висвітлено основні причини його виникнення та існуючі на даний час наслідки. Вказано та проаналізовано можливі шляхи вирішення двостороннього конфлікту.
  • Українські губернські міста 1920-х рр у процесах уніфікації соціальної структури: факторологічний аналіз 

   Мазур-Стукальська, І. В.; Войнаровський, А. В.; Мазур-Стукальская, И. В.; Войнаровский, А. В; Mazur-Stukalskaya, I. V.; Voynarovsky, A. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   Стаття аналізує специфіку українських губернських міст за переписами 1920-х років, згідно положення в занятті, відстежує динаміку багатоманітних груп та верств міського населення, що обумовлювало ...
  • Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ – початку ХХ ст. 

   Кузнець, Т. В.; Кузнец, Т. В.; Kuznets, T. V. (Вінниця, 2010)
   З’ясовується обставини відкриття інституції другого вікарія (заступника київського митрополита), що титулувався «Уманським», персоніфіковано склад Уманського вікаріатства та наводяться короткі біографічні відомості Уманських ...