Recent Submissions

 • Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2023)
  У збірнику вміщено наукові публікації учасників ХS Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 21 квітня 2023 р.). Матеріали стосуються актуальних питань подільської ...
 • Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: збірник наукових праць молодих учених 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2022)
  У збірнику вміщено наукові публікації студентів, аспірантів і молодих учених, що стосуються актуальних питань подільської діалектології, ономастики, етнолінгвістики та лінгвостилістики. Для науковців, викладачів, учителів ...
 • Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2021)
  У збірнику вміщено наукові публікації учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 8–9 квітня 2021 р.). Матеріали стосуються актуальних питань подільської ...
 • Філологічні студії. Вип. 21 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : Твори, 2023)
  Збірник наукових статей підсумовує науково-дослідницьку роботу студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха в 2022 році. «Філологічні студії» репрезентують розвідки з актуальних ...
 • Філологічні студії. Вип. 20 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : Нілан ЛТД, 2022)
  Збірник наукових статей підсумовує науково-дослідницьку роботу студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха в 2021 році. «Філологічні студії» репрезентують розвідки з актуальних ...
 • Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2020)
  У збірнику вміщено наукові публікації учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 9–10 квітня 2020 р.). Матеріали стосуються актуальних питань подільської ...
 • Філологічні студії. Вип. 18 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : Нілан ЛТД, 2020)
  Збірник наукових статей підсумовує науково-дослідницьку роботу студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха в 2019 році. «Філологічні студії» репрезентують розвідки з актуальних ...
 • Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції конференці 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2019)
  У збірнику вміщено наукові публікації учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 11–12 квітня 2019 р.). Матеріали стосуються актуальних питань подільської ...
 • Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У збірнику вміщено наукові публікації учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 26–27 квітня 2018 р.). Матеріали стосуються актуальних питань подільської ...
 • Подільський говір : бібліографічний покажчик 

  Гороф’янюк, І. В.; Коваленко, Н. Д.; Тищенко, Т. М. (Вінниця : Планер, 2023)
  У покажчику подано перелік друкованих праць, у яких з’ясовано історію розвитку, територію побутування та визначальні риси подільського діалекту південно-західного наріччя української мови. Для мовознавців, фольклористів, ...
 • Курсова та кваліфікаційна роботи з проблем лінгвістичного краєзнавства 

  Гороф’янюк, І. В. (Вінниця : Твори, 2024)
  У посібнику представлено навчальний матеріал про порядок виконання курсової та кваліфікаційної роботи з діалектології, регіональної лексикології та етнолінгвістики, вимоги до їх структури, написання й оформлення, висвітлено ...
 • Поховальний обряд Центрального Поділля: етнолінгвістичні студії 

  Гороф’янюк, І. В. (Вінниця : ДНУ, 2023)
  Поховальний обряд слов’ян здавна привертав увагу дослідників. В українському мовно-етнографічному контнуумі на сьогодні відомі системні дослідження поліського, волинського, гуцульського, бойківського, слобожанського ...
 • Нефігуральний живопис Анатолія Криволапа 

  Слотюк, П. (Вінниця : Газета "Вінниччина", 2023)
  Ольга Коляструк – історик і педагог, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського започаткувала цикл публічних розмов про унікальних українських митців. Цього разу у КЗ «Вінницький ...
 • Допоки світом правлять інтереси 

  Слотюк, П. (Вінниця : Газета "Вінниччина", 2023)
  Аналізується геополітична ситуація у світі напередодні повномасштабної агресії Росії проти України.
 • Голод як інструмент терору 

  Слотюк, П. (Вінниця : Газета "Вінниччина", 2022)
  Про голодомор в Україні 1932-1933 рр.
 • Витоки українського самоврядування 

  Слотюк, П. (Вінниця : Газета "Вінниччина", 2023)
  У статті йдеться про особливості українських самоврядних традицій ХVІІ століття в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні.
 • «Хай ваша віра буле сильнішою від вашого страху» 

  Слотюк, П. (Вінниця : Газета "Вінниччина", 2023)
  Стаття про особливості українського та російського православ’я в контексті творення єдиної помісної церкви в Україні
 • Бути журналістом 

  Слотюк, П. (Вінниця : Газета "Вінниччина", 2023)
  Випуск магістрів у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського.
 • До проблеми обґрунтування етики відповідальності у трансцедентально-прагматичній філософії К.-О. Апеля 

  Слотюк, П. В. (Virtus : Scientific Journal, 2018)
  Досліджується проблема обґрунтування дискурсивної етики К.-О. Апеля в контексті трансцедентально-комунікативної філософії і важливість його висновків для подальшого вивчення природи комунікативних процесів в існуючих реаліях ...
 • Природа війни в концептах Н. Макіавеллі 

  Слотюк, П. В. (Virtus : Scientific Journal, 2018)
  В статті аналізуються погляди Н. Макіавеллі на природу війни як соціального явища і те наскільки вони є актуальними в умовах сьогоднішньої російської агресії проти України. Особлива увага приділяється ролі держави, її ...

View more