Show simple item record

dc.contributor.authorНауменко, В. І.
dc.contributor.authorНауменко, В. И.
dc.contributor.authorNaumenko, V. І.
dc.date.accessioned2018-04-10T08:38:54Z
dc.date.available2018-04-10T08:38:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationНауменко В. І. Релігія та церква на вінниччині у 1950-1960-х роках: історіографічний аспект/ В. І. Науменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія : Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014. – С. 256-260uk_UA
dc.identifier.otherУДК 930: [94:2] (477.44) «195/196»
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2675
dc.descriptionІсторія України. Поділля. Вінничячина. Релігія. 1950-1960 рр. Історіографіяuk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу наукових праць переважно радянських та сучасних вітчизняних дослідників з історії діяльності релігійних організацій Вінниччини у період «хрущовської відлиги». Проаналізовано релігійну ситуацію в регіоні, релігійне життя населення і стосунки церков та віруючих з місцевими органами державної влади.uk_UA
dc.description.abstractВ данной статье представлен анализ монографий и материалов научно-краеведческих конференций, соответствующих данной теме. Автор пытался раскрыть суть нелегких отношений между религией, церковью и государственной политикой в второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг., показать свое видение работ исследователей, занимающихся изучением проблематики.ru
dc.description.abstractThis article presents an analysis of the treatises and materials of science and local history conferences regarding the topic. The author tries to reveal the essence of the complicated relationship between religion, church and the state policy in the late 1950s – early1960s and show his own vision of the works of researchers involved in the study of the problem.en
dc.publisherВінниця : ДП «Державна картографічна фабрика»uk_UA
dc.subjectісторіографіяuk_UA
dc.subjectрелігійне життяuk_UA
dc.subjectмонастирuk_UA
dc.subjectхрамuk_UA
dc.subjectобрядовістьuk_UA
dc.subjectантирелігійністьuk_UA
dc.subjectатеїзмuk_UA
dc.subjectисториографияuk_UA
dc.subjectрелигиозная жизньuk_UA
dc.subjectмонастырьuk_UA
dc.subjectхрамuk_UA
dc.subjectатеизмuk_UA
dc.subjecthistoriographyuk_UA
dc.subjectreligious lifeuk_UA
dc.subjectmonasteryuk_UA
dc.subjecttempleuk_UA
dc.subjectatheismuk_UA
dc.titleРелігія та церква на Вінниччині у 1950-1960-х рокахuk_UA
dc.title.alternativeРелигия и церковь на Винниччине в 1950–1960-х годахuk_UA
dc.title.alternativeReligion and church in Vinnytsia region during the 1950–1960suk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record