Now showing items 1-11 of 11

  • Відбір та орієнтація у загальній системі спортивної підготовки 

   Костюкевич, Виктор; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha; Костюкевич, Віктор; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила (Київ: КНТ, 2017)
   Спортивний відбір – це процес пошуку найбільш обдарованих людей, здатних досягти високих результатів у обраному виді спорту. У системі спортивного відбору виділяють такі його різновиди: базовий спортивний відбір, спортивну ...
  • Контроль за тренувальними та змагальними навантаженнями 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга (Київ: КНТ, 2017)
   Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації ґрунтується на закономірностях впливу тренувальних навантажень різної величини і спрямованості. Навантаження поділяються на специфічні і неспецифічні, локальні, ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та ...
  • Метрологічні основи контролю за змагальною діяльністю 

   Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha; Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила (Київ: КНТ, 2017)
   Основними напрямками контролю за змагальною діяльністю є визначення числа результативності ТТД та ефективності спортивної техніки, а також контроль за спортивною тактикою. Розрізняють два основних методи контролю за ...
  • Метрологічні основи контролю за фізичною підготовленістю спортсменів 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   В главі у скороченому варіанті представлені загальні вимоги за фізичною підготовленістю спортсменів, характеризуються тести для контролю швидкісних якостей, силових якостей, витривалості, спритності та гнучкості. В главі ...
  • Основи теорії вимірювань 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Основи теорії вимірювань, що викладені в цій главі, складають наукові та організаційні умови метрологічного забезпечення вимірювань, що базуються на одиницях вимірювань, засобах вимірювання, шкалах і точності вимірювань.
  • Основи теорії оцінок 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У практиці спорту використання теорії оцінок використовується, як правило, при визначені комплексного результату у змаганнях. Тобто, результати змагань чи тестувань представляються у виді оцінок, очок, балів тощо. Основи ...
  • Основи теорії тестів 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У процесі метрологічного контролю здійснюється вимірювання, що безпосередньо пов’язано з тестуванням. До тестів відносяться лише ті вимірювання, що відповідають встановленим вимогам. Розрізняють три групи тестів: рухові ...
  • Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань є однією із основних складових частин метрологічного контролю. Вони дозволяють не лише об’єктивно проаналізувати інформацію стосовно спортивних вимірювань, але й на ...
  • Теорія і методика викладання футболу 

   Костюкевич, Віктор; Перепелиця, Олександр; Гудима, Степан; Поліщук, Володимир; Костюкевич, Виктор; Перепелиця, Александр; Гудыма, Степан; Полищук, Владимир; Kostyukevych, Viktor; Perepelytsya, Oleksandr; Hudyma, Stepan; Polishchuk, Volodymyr (Київ: КНТ, 2017)
   У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, ...