Show simple item record

dc.contributor.authorХоданіцька, О.О.
dc.contributor.authorKhodanitska, O.O.
dc.date.accessioned2017-07-10T11:19:37Z
dc.date.available2017-07-10T11:19:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationХоданіцька О.О. Вплив регуляторів росту рослин на морфогенез і продуктивність рослин льону олійного / О. О. Ходаніцька // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2016-2017 н.р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; відпов. ред. В. Г. Кур’ята. – Вінниця, 2017. – С. 25-40uk_UA
dc.identifier.otherУДК [581.143:661.162.65/66]:582.741
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/794
dc.descriptionБіологія. Морфологія. Льонuk_UA
dc.description.abstractВивчали вплив ретарданту хлормекватхлориду і стимулятора росту трептолему на формування листкової поверхні, мезоструктуру, фотосинтетичну активність листків, будову стебла та продуктивність культури льону олійного. Встановлено, що препарати позитивно впливали на формування фотосинтетичного апарату, змінювали характер донорно-акцепторних відносин у рослин, наслідком чого було збільшення продуктивності культури і підвищення вмісту олії в насінні. Залишковий вміст хлормекватхлориду і трептолему в насінні не перевищує гранично-допустимих концентрацій. Застосування препаратів підвищує економічну ефективність вирощування льону.uk_UA
dc.description.abstractИзучали влияние ретарданты Хлормекватхлорид и стимулятора роста трептолему на формирование листовой поверхности, мезоструктуры, фотосинтетическую активность листьев, строение стебля и производительность культуры льна масличного. Установлено, что препараты положительно влияли на формирование фотосинтетического аппарата, меняли характер донорно-акцепторных отношений у растений, следствием чего было увеличение производительности культуры и повышение содержания масла в семенах. Остаточное содержание Хлормекватхлорид и трептолему в семенах не превышает предельно допустимых концентраций. Применение препаратов повышает экономическую эффективность выращивания льна.ru
dc.description.abstractThe effect of retardant chlormequat chloride and growth stimulator of treptolem on the formation of leaf surface, mesostructure, photosynthetic activity of leaves, structure of stem and productivity of flaxseed oil culture were studied. It was established that the drugs positively influenced the formation of the photosynthetic apparatus, changed the nature of donor-acceptor relationships in plants, resulting in an increase in the productivity of the culture and increase the content of oil in the seeds. The residual content of chlormequat chloride and treptolemum in the seed does not exceed the maximum permissible concentrations. The use of drugs increases the economic efficiency of flax growing.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectльон (Linum usitatissimum L.)uk_UA
dc.subjectретардантиuk_UA
dc.subjectстимулятори ростуuk_UA
dc.subjectфотосинтетичний апаратuk_UA
dc.subjectпродуктивністьuk_UA
dc.subjectрентабельністьuk_UA
dc.subjectлен (Linum usitatissimum L.)uk_UA
dc.subjectретардантыuk_UA
dc.subjectстимуляторы ростаuk_UA
dc.subjectфотосинтетический аппаратuk_UA
dc.subjectпроизводительностьuk_UA
dc.subjectрентабельностьuk_UA
dc.subjectFlax (Linum usitatissimum L.)uk_UA
dc.subjectretardantsuk_UA
dc.subjectgrowth stimulatorsuk_UA
dc.subjectphotosynthetic apparatusuk_UA
dc.subjectproductivityuk_UA
dc.subjectprofitabilityuk_UA
dc.titleВплив регуляторів росту рослин на морфогенез і продуктивність рослин льону олійногоuk_UA
dc.title.alternativeВлияние регуляторов роста растений на морфогенез и продуктивность растений льна масличногоuk_UA
dc.title.alternativeInfluence of plant growth regulators on morphogenesis and productivity of flaxen oilseed plantsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record