Show simple item record

dc.contributor.authorАлексєєва, А.Ю.
dc.contributor.authorAleksyeyeva, A.YU.
dc.contributor.authorЛебідь, С.О.
dc.contributor.authorLebid, S.O.
dc.contributor.authorВисоцька, О.В.
dc.contributor.authorVysotska, O.V.
dc.contributor.authorЗузяк, Т.П.
dc.contributor.authorZuzyak, T.P.
dc.date.accessioned2021-02-04T09:07:56Z
dc.date.available2021-02-04T09:07:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationАлексєєва А.Ю. Air Гогольfest як невід'ємна частина сучасного мистецтва / А.Ю.Алексєєва, С.О.Лебідь, О.В.Висоцька, Т.П.Зузяк // Проектування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених: Збірник наукових праць / С.Д. Цвілик (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. Вип. 1. - С 3-5uk_UA
dc.identifier.otherУДК [378.015.31:7]:745.048/749.048
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7030
dc.descriptionОбразотворче мистецтво. Арт-проект. Фестиваль.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто особливості організації та формулювання мети вираження своїх задумів. Ознайомлення читачів з новими напрямами та підкреслення задумів молодого покоління в об’єднанні неординарності та символічності простих речей. Встановлено важливість розвитку всіх напрямів мистецтва, проблематики з реакцією на новітнє бачення мистецтва. Автори підкреслюють важливість започаткування фестивалю, його спрямування на мобілізацію активних креативних людей міста, мотивацію для творчих ініціатив, створення арт-проектів, які продовжать роботу після закінчення фестивалю.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрены особенности организации и формулирование цели выражения своих замыслов. Ознакомление читателей с новыми направлениями и подчеркивания замыслов молодого поколения в объединении неординарности и символичности простых вещей. Установлено важность развития всех направлений искусства, проблематики с реакцией на новейшее видение искусства. Авторы подчеркивают важность начала фестиваля, его направления на мобилизацию активных креативных людей города, мотивацию для творческих инициатив, создание арт-проектов, которые продолжат работу после окончания фестиваля.ru
dc.description.abstractThe article considers the peculiarities of the organization and formulation of the purpose of expressing their ideas. Introducing readers to new trends and emphasizing the ideas of the younger generation in combining the unusual and symbolic of simple things. The importance of development of all directions of art, problems with reaction to the newest vision of art is established. The authors emphasize the importance of starting the festival, its focus on mobilizing active creative people of the city, motivation for creative initiatives, creating art projects that will continue to work after the festival.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectвираженняuk_UA
dc.subjectнеординаістьuk_UA
dc.subjectсимволічністьuk_UA
dc.subjectарт-проектuk_UA
dc.subjectфестивальuk_UA
dc.subjectмолодьuk_UA
dc.subjectвыражениеuk_UA
dc.subjectнеординаистьuk_UA
dc.subjectсимволичностьuk_UA
dc.subjectарт-проектuk_UA
dc.subjectфестивальuk_UA
dc.subjectмолодежьuk_UA
dc.subjectexpressionuk_UA
dc.subjectunusualnessuk_UA
dc.subjectsymbolismuk_UA
dc.subjectart projectuk_UA
dc.subjectfestivaluk_UA
dc.subjectyouthuk_UA
dc.titleAir Гогольfest як невід'ємна частина сучасного мистецтваuk_UA
dc.title.alternativeAir Гогольfest как неотъемлемая часть современного искусстваuk_UA
dc.title.alternativeAir Gogolfest as an integral part of contemporary artuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record