Show simple item record

dc.contributor.authorІванчук, Анатолій
dc.contributor.authorIvanchuk, Anatoliy
dc.contributor.authorМатвійчук, Анатолій
dc.contributor.authorMatviychuk, Anatoliy
dc.date.accessioned2020-06-23T11:12:46Z
dc.date.available2020-06-23T11:12:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationАнатолій Іванчук Формування технічної грамотності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення технічних явищ / Анатолій Іванчук, Анатолій Матвійчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С.В. Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 17. – С. 244-250uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5130
dc.descriptionТехнологічна освіта. Технічні світоглядні знання. Наратив.uk_UA
dc.description.abstractУ статті, відповідно до культурологічного підходу модернізації технологічної освіти, розглянуто новий зміст технічних знань майбутніх учителів технологій та засіб їх формування. В якості системотворчого чинника формування технічних знань обрано технічні явища в механічних передачах, а в якості засобу – наратив. Зазначено, що розповідні історії сприяють формуванню ставлення студентів до технічних світоглядних знань та інтересу до їх засвоєння. Наведено аналіз літературних джерел для обґрунтування потреби у виборі наративу в якості засобу навчання. На прикладі аналізу технічних явищ у пасовій передачі з використанням наративного підходу, показано його потенціал при формуванні змісту технічної підготовки майбутніх учителів технологій.uk_UA
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectтехнічні явищаuk_UA
dc.subjectмеханічні передачіuk_UA
dc.subjectнаративuk_UA
dc.subjectтехнічна грамотністьuk_UA
dc.subjectсприйняття технічних знаньuk_UA
dc.subjectтехнические явленияuk_UA
dc.subjectмеханические передачиuk_UA
dc.subjectнарративuk_UA
dc.subjectтехническая грамотностьuk_UA
dc.subjectвосприятие технических знанийuk_UA
dc.subjecttechnical phenomenauk_UA
dc.subjectmechanical transmissionsuk_UA
dc.subjectnarrativesuk_UA
dc.subjecttechnical literacyuk_UA
dc.subjectperception of technical knowledgeuk_UA
dc.titleФормування технічної грамотності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення технічних явищuk_UA
dc.title.alternativeФормирование технической грамотности будущих учителей технологий в процессе изучение технических явленийuk_UA
dc.title.alternativeFormation of technical literacy of future teachers of technologies in the process of study of technical phenomenauk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record