Show simple item record

dc.contributor.authorКушнір, О. В.
dc.contributor.authorКушнир, Е.В.
dc.contributor.authorKushnir, O. V.
dc.date.accessioned2020-05-21T22:13:00Z
dc.date.available2020-05-21T22:13:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКушнір О.В. Анатомо-морфологічні зміни рослин перцю солодкого за дії 1-НОК та ретарданту тебуконазолу / О.В. Кушнір // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2019-2020 н.р. – Вінниця, 2020. – 252 с. – С. 228-232.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5064
dc.descriptionфізіологія рослинuk_UA
dc.description.abstractВивчено вплив синтетичного регулятора росту 1-НОК та ретарданту тебуконазолу на морфогенез і продуктивність перцю солодкого. Встановлено, що за дії препаратів зростав лінійний ріст рослини, кількість листків та площа листкової поверхні рослини, формувалася більш потужна хлоренхіма і збільшувався вміст хлорофілів. Наслідком цих змін було підвищення показника чистої продуктивності фотосинтезу і зростання урожайності культури перцю солодкого.uk_UA
dc.description.abstractИзучено влияние синтетического регулятора роста 1-НОК и ретарданта тебуконазолу на морфогенез и производительность перца сладкого. Установлено, что за действия препаратов увеличивался линейный рост растения, количество листьев и площадь листовой поверхности растения, формировалась более мощная хлоренхима и увеличивалось содержание хлорофиллов. Следствием этих изменений было повышение показателя чистой продуктивности фотосинтеза и роста урожайности культуры перца сладкого.ru
dc.description.abstractThe influence of synthetic growth regulator 1-NOC and retardant tebuconazole on the morphogenesis and productivity of sweet pepper was studied. It was established that the action of the drugs increased the linear growth of the plant, the number of leaves and the area of the leaf surface of the plant, formed more potent chlorenchyma and increased the content of chlorophylls. The consequence of these changes was an increase in the net productivity of photosynthesis and an increase in the yield of the sweet pepper culture.en
dc.publisherВінниця, 2020uk_UA
dc.subjectперець солодкий (Capsicum annuum L.)uk_UA
dc.subjectтебуконазолuk_UA
dc.subject1нафтилоцтова кислотаuk_UA
dc.subjectморфогенезuk_UA
dc.subjectфотосинтетичний апаратuk_UA
dc.subjectчиста продуктивність фотосинтезуuk_UA
dc.subjectурожайністьuk_UA
dc.subjectперец сладкий (Capsicum annuum L.)uk_UA
dc.subjectтебуконазолuk_UA
dc.subject1нафтилоцтова кислотаuk_UA
dc.subjectфотосинтетический аппарат.uk_UA
dc.subjectчистая продуктивность фотосинтезаuk_UA
dc.subjectурожайностьuk_UA
dc.subjectsweet pepper (Capsicum annuum L.)uk_UA
dc.subjecttebuconazoleuk_UA
dc.subject1-NOKuk_UA
dc.subjectmorphogenesisuk_UA
dc.subjectphotosynthetic apparatusuk_UA
dc.subjectnet photosynthesis productivityuk_UA
dc.titleАнатомо-морфологічні зміни рослин перцю солодкого за дії 1-НОК та ретарданту тебуконазолуuk_UA
dc.title.alternativeAnatomic-morphological changes of sweet pepper plants under the action of 1-NOC and tebuconazole retardantuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record