Recent Submissions

 • Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів: [монографія] 

  Гуревич, Роман Семенович; Гордійчук, Галина Борисівна; Кадемія, Майя Юхимівна; Кириленко, Неля Михайлівна; Коношевський, Леонід Леонідович; Шахіна, Ірина Юріївна; Гуревич, Р. С.; Гордийчук, Г. Б.; Кадемия, М. Е.; Кириленко, Н. М.; Коношевский, Л. Л.; Шахина, И. Ю.; Gurevych, R. S.; Hordiichuk, H. B.; Kademiia, M. Yu.; Kyrylenko, N. M.; Konoshevskyi, L. L.; Shakhina, I. Yu. (Вінниця : Нілан- ЛТД, 2017)
  Монографію присвячено аналізу й обґрунтуванню теоретичних і методичних засад застосування в освітній практиці ВНЗ інформаційно-освітніх порталів як структурованої бази знань у різних галузях науки та діяльності, доступну ...
 • Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ : [монографія] 

  Гуревич, Р. С.; Гордійчук, Г. Б.; Коношевський, Л. Л.; Коношевський, О. Л.; Шестопал, О. В.; Gurevych, R. S.; Gordiychuk, G. B.; Konoshevskyi, L. L.; Konoshevskyi, O. L.; Shestopal, O. V. (Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2011)
  У монографії теоретично обґрунтовано використання освітнього середовища навчального закладу на основі ІКТ для підготовки майбутніх учителів у ВНЗ. Схарактеризовано практична діяльність педагогів і студентів з метою ...
 • Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій : [монографія] 

  Гуржій, Андрій Миколайович; Gurzhii, A. M.; Гуревич, Роман Семенович; Gurevych, R. S.; Коношевський, Леонід Леонідович; Konoshevskyi, L. L. (Вінниця : ТОВ «Планер»Київ-Вінниця : ТОВ Фірма „Планер”, 2015)
  У монографії розкрито теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються засоби інформаційно-комунікаційних технологій ...