Show simple item record

dc.contributor.authorБогуславська, Вікторія
dc.contributor.authorБогуславская, Виктория
dc.contributor.authorBohuslavska, Viktoriia
dc.date.accessioned2017-04-21T09:50:24Z
dc.date.available2017-04-21T09:50:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationБогуславська В. Зміст теоретичної підготовки спортсменів у плаванні / В. Богуславська / Вікторія Богуславська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць. Випуск 2/ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана Франка; головний редактор В. М. Костюкевич. – Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016. – С. 119-122uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/464
dc.descriptionФізичне виховання і спорт. Плаванняuk_UA
dc.description.abstractУ роботі охарактеризовано змістовне наповнення теоретичної підготовки на різних етапах багаторічного спортивного вдосконалення у плаванні. Для цього використовувались такі методи дослідження, як теоретичний аналіз та узагальнення навчальних програм, вивчення документальних матеріалів, систематизація наукової інформації. Встановлено відсутність належного науково-методичного обґрунтування структури і змісту теоретичної підготовки, а також об’єктивних критеріїв контролю за її рівнем, на всіх етапах багаторічного удосконалення спортсменів у плаванні.uk_UA
dc.description.abstractВ работе охарактеризовано содержательное наполнение теоретической подготовки на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования в плавании. Для этого использовались такие методы исследования, как теоретический анализ и обобщение учебных программ, изучение документальных материалов, систематизация научной информации. Установлено отсутствие надлежащего научно-методического обоснования структуры и содержания теоретической подготовки, а также объективных критериев контроля за ее уровнем, на всех этапах многолетнего совершенствования спортсменов в плавании.ru
dc.description.abstractThe work describes the content of the theoretical training at the various stages of long-term sport skills improvement in swimming. For this purpose, such research methods as theoretical analysis and generalization of the curriculum, the study of documentary materials, systematization of scientific information were used. The absence of proper scientific and methodical study of the structure and content of theoretical training, as well as objective criteria to monitor its level at all stages of the long-term athlete skill improvement in swimming.en
dc.publisherЖитомир: Вид-во ФОП Євенок О. О.uk_UA
dc.subjectтеоретична підготовкаuk_UA
dc.subjectплаванняuk_UA
dc.subjectзміст підготовкиuk_UA
dc.subjectтеоретическая подготовкаuk_UA
dc.subjectплаваниеuk_UA
dc.subjectсодержание подготовкиuk_UA
dc.subjecttheoretical traininguk_UA
dc.subjectswimminguk_UA
dc.subjecttraining contentuk_UA
dc.titleЗміст теоретичної підготовки спортсменів у плаванніuk_UA
dc.title.alternativeСодержание теоретической подготовки спортсменов в плаванииru
dc.title.alternativeThe contents of theoretical training of athletes in swimmingen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record